Historické putování

Vyhledávání

Vrchnostenská sýpka - Brtnice

Horní město 63
Brtnice, 588 32

Bezbariérový přístup: ne
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu

Vrchnostenská sýpka v současné době slouží jako muzeum a výstavní prostory. Kde se nachází expozice kostýmů z morového průvodu, expozice kovářských uměleckých výrobků a sbírka šicích strojů. Nově je připravována expozice s názvem "Naše škola"
 
 

Sýpka je součástí rozlehlého areálu někdejšího panského dvora v Brtnici. Počátky objektů jsou spojeny s rozvojem vrchnostenské ekonomiky z konce 16. století. Část plochy dnešního dvora zabíralo „předzámčí.
Zde se na místě dnešní budovy, tzv. Panského domu čp. 450, nacházel dům obročního a naproti, u ohradní zdi zámeckého parku, domky pro dráby. Roku 1760 vypukl na zámku v pivovaře oheň. Poškodil sýpku i budovy v areálu panského dvora. Při následné obnově byla sýpka zastřešena mansardovým krovem namísto sedlové střechy a opravena fasáda. Výrazných úprav se dvůr dočkal zejména ve 20. a 50. letech 19. století. Mezi lety 1851 až 1852 byl z iniciativy Antonína Oktaviána II., knížete z Collalto et San Salvatore, dvůr částečně nově vystavěn a z části přestavěn. V čele dvora stála patrová obytná budova a správní budova. V levém křídle byl umístěn byt šafáře, na který navazoval kravín. Následovala
stáj pro tažný dobytek a koně. Zadní část dvora uzavírala velká stodola. V prostoru za sýpkou podél levého křídla dvora se nacházela zahrada s drobnou parkovou úpravou. Roku 1880 byl ve městě vybudován nový vodovod zaústěný do kamenných kruhových kašen. Jedna z nich se dodnes nachází uprostřed nádvoří panského dvora. Po roce 1945 přechází objekt sýpky, společně s celým areálem někdejšího vrchnostenského dvora, pod státní hospodářství. Na sýpce byla, v souvislosti s instalací pásových a korečkových dopravníků, zřízena drobná nástavba věže, umístěná do hřebene střechy sýpky. Před sýpkou byl zřízen venkovní násypník. V roce 2014 město Brtnice získalo budovu sýpky v dražbě. Roku 2016 byla prohlášena za památku a začala její celková obnova. Mezi dochované cenné stavební prvky patří kamenné renesanční ostění oken ve štítech, původní dveře s kamenným ostěním ve středu budovy, barokní krov mansardové konstrukce, renesanční sgrafitové kvádrování omítek, historické vnitřní omítky s malbami a další. Z období druhé poloviny 20. století se dochovala část technického vybavení sýpky. Uvnitř budovy se nachází výstavní prostory s expozicemi
věnovanými životu ve městě a tradici historických morových průvodů.

Akce

17.9.2022 od 20:00 do 22:00 hodin

Večerní prohlídka Sýpky

Akce zahrnuje večerní prohlídku Panské sýpky s její výstavní expozicí starých řemesel. V blízkosti sýpky můžete také navštívit věž kostela bl. Juliány a Karla Boromejského.
Všechny akce
vrchnostenská sýpka
expozice kovářských výtvorů
expozice kovářských výtvorů
expozice kostýmů Historického morového průvodu
expozice kostýmů Historického morového průvodu
expozice Stará škola
expozice Stará škola
expozice Stará škola
expozice kovářských výtvorů
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load