Historické putování

Vyhledávání

Filharmonie Hradec Králové

Eliščino nábřeží 777
Hradec Králové, 500 03

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Běžně přístupná: ne

Funkcionalistická stavba budovy dnešní filharmonie byla postavena v letech 1929 – 1930 podle návrhu architekta Milana Babušky.
 
 

Na plochostřechou symetrickou hlavní trojkřídlou budovu na půdorysu H navazuje na severu nižší hmota biografu se sedlovou střechou. Výraz hlavního průčelí objektu byl založen na spolupůsobení hmoty středního nižšího horizontálního křídla členěného vertikálními pásy oken a převýšených hmot vertikálních křídel s nečleněnými fasádami otevřenými pouze vstupy se schodišti a subtilními markýzami a reliéfy sokolů pod korunními římsami. V architektuře objektu se též uplatnily nenatírané přirozeně barevné omítky ve dvou hrubostech a neonové reklamní nápisy. Biograf sestával ze sálu s galerií (778 sedadel), předsálí s šatnami, cukrárny a kuřárny. Hudební doprovod promítaných filmů zajišťoval velký orchestr. Za okupace byla sokolovna konfiskována a původní Grand-bio Sokol bylo přejmenováno na Kino Elektra. V pozdější době došlo k další změně názvu na kino Oko, které poskytovalo zázemí pro orchestr a estrádní divadlo Reflektor. Činnost kina byla ukončena na počátku 90. let. Od roku 1991 sídlí v objektu Filharmonie Hradec Králové navazující na odkaz Sokolské filharmonie, pro kterou byl v letech 2004 – 2005 kinosál adaptován dle projektu arch. Alexandra Wagnera.

Filharmonie Hradec Králové
Filharmonie Hradec Králové
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load