Historické putování

Vyhledávání

Výpravní budova ČD - nádraží - Uherské Hradiště

Na Stavidle
Uherské Hradiště, 686 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: nepřetržitě

Výpravní budova železniční stanice Uherské Hradiště pochází z roku 1930. První trať směrující do Uherského Brodu byla postavena v roce 1883 a v letech 1887 - 1888 se stala součástí Vlárské dráhy.
 
 

Výstavba dnešní výpravní budovy proběhla na místě původního objektu podle projektu Otakara Jedličky. Fresková výzdoba je dílem Rezky Falešníkové z Tasova. V kombinaci zděné plochy se dřevem je zde patrná snaha navázat na lidové stavitelství Slovácka. Jakým diskutabilním problémem byla ve své době architektura objektu v neovernakulárním duchu se dovídáme např. z městské kroniky: Ráz budo­vy byl prý přizpůsoben úmyslně zvláštnostem zdejšího kraje, nenalezl však u občanstva souhlasu ... Ostrá byla také reakce místního tisku, který kritizoval především neúčelnost projektu a bezdůvodný eklekticismus. Celý tento spor shrnuje autor článků v hradišťském svazku z řady národohospodářské pro­pagace Československa z roku 1934. Píše se zde, že nádraží bylo zbudová­no za polemik mezi těmi, kdož pravili, že nádraží je služba dnešku a praksi, že nádraží má býti železo, beton, sklo, technika, a mezi těmi, kdož jsou přesvědčeni, že i nádraží může slušeti svéráz, malůvky ...

Během oprav v 50. letech byla fresková výzdoba na fasádě překryta novou sgrafitovou vrstvou dochovanou dodnes. Během rekonstrukce byl nalezen fragment původní fresky od Rozky Falešníkové na pilíři na nástupišti. Tento fragment byl restaurován, překryt sklem a je ukázkou původní výzdoby.

V roce 2004 byla dokončena dlouho odkládaná a naléhavá rekonstrukce výpravní budovy. Mnohem přívětivějším se stal vstup do města a nejen všich­ni návštěvníci, ale i Hradišťané tento počin přivítali.
V roce 2011 se objekt stal nejkrásnějším nádražím roku.


nádraží ČD
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load