Historické putování

Vyhledávání

Synagoga a židovský hřbitov Turnov

ul. Krajířova 2199
Turnov, 511 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 12577/6-5983 synagoga
18267/6-2833 areál žid. hřbitova
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu

1527 První zpráva o Židech v Turnově.Konec 16. - začátek 17.století: židovské osídlení v Turnově po vypovězení Židů z českého království Ferdinandem I. zaniká
 
 

•1623 Albrecht z Valdštejna zve do Turnova nové židovské osídlence.1707 Synagoga i židovská škola shořela při velkém turnovském požáru.
Při tomto požáru shořel i měšťanský dům, jehož spáleniště Židé posléze zakoupili a postavili na něm další , již kamennou synagogu.
•1719 Dokončená synagoga byla zapsána do majetkových knih
1751 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
•1800 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
•1845 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
1945 Z celé turnovské židovské obce se po válce do Turnova vrací asi devatenáct Židů.
Snaží se obnovit život náboženské komunity. Většina z nich odejde po komunistickém puči roku 1948.
•Přibližně 1950 Zbytek židovské komunity v Turnově nemá sílu dále udržovat synagogu a předává ji do používání podniku Drobné zboží Pardubice. Synagoga Turnov se stává skladištěm domácích potřeb. Koncem 60.let je radikálně přestavěna.
 

Synagoga
Synagoga
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load