Historické putování

Vyhledávání

Městský dům kultury Petra Bezruče

Nádražní okruh 695/27
Opava, 746 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 14614/8-2211
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ano

 
 

Obchodní a živnostenská komora vznikla za účelem podpory obchodníků a živnostníků ve Slezsku v polovině 19. století. Roku 1906 bylo rozhodnuto o výstavbě nové reprezentativní a důstojné budovy, která by měla sloužit pro její účely. Ve veřejné soutěži o projekt na stavbu vyhrál krnovský rodák Leopold Bauer, jenž v Opavě později projektoval taktéž obchodní dům Breda & Weinstein a kostel sv. Hedviky. Budova opavské Obchodní a živnostenské komory se ve své době stala jednou z nejmodernějších a nejúčelnějších komorních budov v celé monarchii. Obchodní a živnostenská komora v budově zasedala až do svého zrušení v roce 1949. Poté byl objekt zestátněn a začal fungovat jako Dům kultury Petra Bezruče v podstatě dodnes. Na počátku nového tisíciletí prošla budova ve třech etapách stavební a restaurátorskou obnovou. V přízemí se dnes vedle úřadů nachází ústřední městská knihovna a čítárna pro veřejnost, v patře pak reprezentativní salónek a předsálí do varhanního sálu. Tento sál slouží vedle koncertních a kulturních událostí především pro svatební obřady.

020 knihovna PB 02
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load