Historické putování

Vyhledávání

Vonwillerova továrna - Žamberk

Tovární 506
Žamberk, 564 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: mimo tato území
Běžně přístupná: ne

V areálu bývalé textilní továrny Vonwiller z roku 1838 vznikají expozice Muzea Starých Strojů a Technologií. Rozsáhlá sbírka parních strojů a stabilních motorů, z nichž mnohé jsou v provozním stavu. Muzeum je přístupné po domluvě. (www.starestroje.cz)
 
 
Muzeum starých strojů v areálu Vonwillerovy továrny, Žamberk

Budova textilní továrny Vonwiller and comp. byla postavena v roce 1838 švýcarským obchodníkem Mikulášem Vonwillerem. Původně neklasicistní budova s mansardovými střechami tvoří dnes jádro celého areálu a expozic. Vlivem vývoje textilnictví do moderní podoby byl areál postupně upravován a přizpůsobován potřebám moderního tkalcovství. Dnešní podoba budov je poznamenána požárem v roce 1906, kdy celá továrna vyhořela. Díky prozíravému rozhodnutí tehdejšího ředitele podniku byly budovy velmi rychle upraveny a to s využitím železobetonu. Kompletně zničené mansardové střechy byly nahrazeny střechami rovnými a záhy byl původní areál rozšířen o čtyřpodlažní skeletovou přístavbu, která je jednou z nejstarších dochovaných železobetonových budov u nás. Tato přístavba z roku 1911 je vedle továrního komínu, dominantním prvkem továrny. Textilní provoz byl v Žamberku ukončen v roce 2007.  

Od roku 2010 jsou do areálu bývalé textilky postupně přemisťovány sbírky Muzea Starých Strojů a Technologií. Objekt v podhůří Orlických hor se jeví jako ideální místo, kde lze vybudovat prostorově náročné expozice historické techniky, provoz parních strojů a zároveň umožňuje realizovat zázemí pro restaurátorské práce.

V roce 2012, se, v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, konal první den otevřených dveří. Aktivně se podílíme na kulturních akcích v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Naše jedinečné exponáty jsou pravidelně k vidění např. na Svátcích dřeva v Žamberku, na Nábřeží paromilů v Hradci Králové, aj. Od roku 2013 hostíme divadelní festival Ejhle loutka.

Muzeum v areálu bývalé Vonwillerovy továrny je zatím otevřeno pouze v omezeném režimu – v rámci kulturních událostí, nebo po domluvě.

Současná a historická podoba Vonwillerovy továrny
Expozice automobilismu s reprodukcemi obrazů Václava Zapadlíka
Přehlídka parních strojů
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load