Historické putování

Vyhledávání

Klášter sv. Anežky České - Národní galerie v Praze

U Milosrdných 17
Praha 1, 110 00

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Národní kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: denně mimo po 10.00-18.00 hod.

První klášter klarisek na sever od Alp, založený pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I. Stavba je svědectvím pronikání cisterciácko-burgundské gotiky do Čech.
 
 

ll

Klášter sv. Anežky České
A1
A3
A5
O 6788
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load