Historické putování

Vyhledávání

Heřmanův Městec

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4
Heřmanův Městec, 538 03

Telefon:+420 464 603 500
E-mail:meu@mesto-hm.cz
Web:www.hermanuv-mestec.cz.
Město se nachází v oblasti Chrudimska, západně asi 10 km od Chrudimi, na severním úpatí Železných hor.
 
 

Město se nachází v oblasti Chrudimska, západně od Chrudimi, na severním úpatí Železných hor, položené 262 - 295 m nad mořem. Zeměpisně je určeno 15° 40´ východní délky a 49° 56´severní šířky. Malé vodní toky soustřeďuje odtud Polabská rovina zasahující cípem téměř k H. Městci. Za nejdůležitější potok, který protéká městem, byl považován Podolský potok, na němž v minulosti fungovalo několik mlýnů. V blízkém okolí se nachází také mnoho malých rybníků nebo jen staré hráze připomínající kdysi slavné rybníkářství. H. Městec obklopuje zeleň – chráněný přírodní park (cca 400 ha), jenž je tvořen zámeckým parkem, lipovou alejí, lesoparky Bažantnicí a Palácem. Ve slabě přeměněných sedimentech jsou dosud dochovány důkazy o existenci dvou moří, která v době prvohor a druhohor tato místa omývala.

Historie:

Bylo založeno patrně kolem roku 1280. Nejstarší dochovaná písemná zpráva v zemských deskách z roku 1325 již hovoří o městečku ležícím na známé Trstenické stezce spojující Čechy s Moravou. Za husitských válek byl jeho majitelem proradný Jan Městecký z Opočna, a proto bylo město vypáleno. Poté se jeho obyvatelé přidali na stranu podobojí a později na stranu jednoty českobratrské. Od 16. století zde žila i početná židovská komunita, jejíž členové na konci 18. století vytvořili židovskou čtvrť, která je dodnes jen zčásti dochovaná.
Roku 1579 byl Heřmanův Městec císařem Rudolfem II. povýšen na město s právem konat jarmarky. V dalších stoletích se zde vystřídalo mnoho majitelů, z nichž nejvýznamnější byli Šporkové. Za jejich panování se začalo stavět převážně z kamene, aby se zabránilo šíření požárů, a většina městských staveb včetně zámku byla rozšířena či přestavěna. V té době byl také postaven kostel sv. Bartoloměje a v severní části města vznikla židovská čtvrť. Roku 1828 se majiteli města stali Kinští, kteří se rovněž značně zasloužili o jeho rozvoj, zejména výstavbou Mariánské nemocnice, dětské opatrovny a hřebčína. Roku 1836 byla ve městě zřízena poštovní stanice, roku 1882 byl Heřmanův Městec spojen železnicí s Přeloučí a o 17 let později s Chrudimí. Roku 1875 se ve městě, údajně jako na prvním místě v Čechách, hrála kopaná, s níž se na své cestě po Anglii seznámil hrabě Kinský.

Současnost:

Heřmanův Městec je jako součást mikroregionu centrem občanské vybavenosti a pracovních příležitostí spádového území. Ve své centrální zóně obsahuje nejvýznamnější budovy městského i nadměstského charakteru, kostel, faru, starou radnici, budovu školy, městský úřad, městský zámek, dvůr Medov. Soustřeďuje jak obchodní zařízení se základním zbožím, tak i specializované prodejny. V centrální zóně se nachází několik provozoven veřejného stravování, ubytování, služby, kulturní objekty (kino, knihovna), zdravotní středisko, domov důchodců. Ze sportovních zařízení je v Heřmanově Městci sportovní hala, a to v areálu navazujícím na sokolovnu, dále jízdárna – hřebčín, fotbalové hřiště, tenisové kurty, v místní části Konopáč areál koupaliště a camping. K městu náleží místní části Chotěnice, Radlín, Konopáč, Nový Dvůr a Doubrava.
Více na: www.hermanuv-mestec.cz a www.zeleznehory-hm.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Heřmanoměstecko www.hermanomestecko.cz
Místní akční skupina Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz 
Znak města
Vlajka města
Kostel svatého Bartoloměje na náměstí Míru
Hřebčín
Synagoga, židovská škola, dvojdomek
Kašna na Masarykově náměstí
Zámek
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load