Historické putování

Vyhledávání

Klášterní kostel sv. Františka Serafinského - Lipník nad Bečvou

Bratrská
Lipník nad Bečvou, 751 31

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 10:00 do 16:00 hodin

V době od 10 do 16 hodin budou studenti podávat informace, rozdávat letáky, zvát na doprovodné akce a dohlížet na dodržování provozního řádu památky.

Odpovědná osoba
Jméno: Jitka
Přijmení: Pitronová
Telefon: 581722251
Původně bratrský sbor.
 
 

V letech 1682 – 1687 byl kostel, již zasvěcený sv. Františku Serafinskému, piaristy (povolanými kardinálem Ditrichštejnem) přestavěn podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho Pietro Tencally, představitele raného baroka ve střední Evropě.Nákladem lipenské vrchnosti byl v místech starého bratrského sboru v letech 1590-1593 postaven renesanční bratrský kostel. Z původní stavby se dochovala dispozice kostela včetně obvodových zdí kněžiště s opěrnými pilíři, později upravená klenba kněžiště a dvojice věží, z nichž severní je vyzdobena sloupkovými arkádami zdobenými balustrádou. Projektantem této významné budovy byl možná známý stavitel Baltassare Maggi z italského Arogna. V letech 1682–1687 byl kostel, již zasvěcený sv. Františku Serafinskému, piaristy (povolanými kardinálem Dietrichstejnem) přestavěn podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho Pietro Tencally, představitele raného baroka ve střední Evropě (mimo jiné architekt takových staveb jako je bazilika na Sv. Kopečku nebo Klášterním Hradisku v Olomouci). Stavba byla doplněna o dvojici kaplí po stranách chrámu. Jedna z těchto kaplí, a to zakladatele piaristického řádu sv. Josefa Kalasánského, získala typickou raně barokní kupoli s výzdobou. V r. 1697 bylo spojeno kněžiště a kolej zákristií. Freskovou výzdobu v interiéru chrámu po r. 1766 zhotovil olomoucký malíř Josef František Pilz. Jeho nástěnné obrazy jsou pozoruhodné zejména svou ikonografií, představují oblíbené piaristické téma, cyklus Tajemství sv. Růžence. V horním pásu je pět radostných a pět bolestných mariánských tajemství, v dolním pásu jsou čtyři slavná růžencová tajemství. V r. 1769 dodal tentýž malíř do boční kaple obrazy sv. Josefa Kalasánského a drobný obraz Smrt sv. Josefa. V mariánské kapli se nachází dřevěný oltář Bolestné P. Marie. Jednou z nejstarších částí mobiliáře kostela je patrně varhanní skříň s figurou letícího anděla, která pochází z přelomu 17. a 18. století. Zdobí ji okřídlené hlavičky a figurky zpívajících a hrajících andílků, ústředním motivem je tympánista, na vrcholu drží dvojice andílků symbol piaristického řádu. Na hlavní oltář z r. 1729 je zasazen obraz znázorňující oslavu sv. Františka z Assisi, oltář je signovanou prací Gottfrieda Herberta. V nástavci je sousoší Korunování P. Marie. V bočních oltářích je na severní straně obraz sv. Dominika se sv. Klárou uctívající Madonu s dítětem, na jižním oltáři je od téhož neznámého autora hlavní obraz sv. Šebestiána, jemuž sv. Irena vyjímá z těla šípy. Monumentální vstupní brána ke kostelu a do areálu piaristických budov umístěná do ohradní zdi kostela, byla navržená roku 1757 za podpory Terezie Čabákové dietrichstejnským dvorním stavitelem Františkem Antonínem Grimmem a završena sousoším Zjevení sv. Terezy sv. Josefu Kalasánskému. Tato brána s půlkruhovým obloukem, vyplněným tepanou barokní mříží, je po stranách ozdobena pilastry a nad římsou dvojicí dekorativních váz. Znázorňuje sv. Terezii v okamžiku, kdy se zjevuje v doprovodu anděla sv. Josefu Kalasánskému. Umělecká hodnota tohoto sousoší přesahuje rámec Moravy poloviny 18. století. Kostel má jednu věž se sloupkovými arkádami zdobenými balustrádou, v původním plánu stavitelů však byla dvojice stejných věží. Podle tohoto plánu však byla postavena pouze severní věž se sloupkovými arkádami, druhá, nízká, jižní věž, zřejmě z důvodu nedostatku financí nikdy nebyla dostavěna do zamýšlené výše. Ta nedokončená je dobře vidět ze zámeckého nádvoří a klášterní zahrady.

Akce

17.9.2022 od 10:00 do 16:00 hodin

Komentovaná prohlídka a varhanní preludia v klášterním kostele

Komentovaná prohlídka kostela s průvodcem. Prohlídku chrámu zpříjemní varhanní preludia od 10 do 16 hodin.
Všechny akce
klášterní kostel
od vstupní brány
brána ke kostelu
koncert1
koncert2
koncert3
varhany
ze zámeckého nádvoří
kostel v noci
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load