Historické putování

Vyhledávání

Žamberk

Město Žamberk
Masarykovo nám. 166
Žamberk, 564 01

Telefon:+420 465 670 211
+420 465 670 303
E-mail:e-podatelna@zamberk.eu
Web:www.zamberk.cz
Město Žamberk najdete na východě Čech v Pardubickém kraji, v podhůří Orlických hor. Město je rozprostřeno jak v údolí řeky Divoké Orlice, tak i na okolních kopcích. Je administrativním i přirozeným spádovým centrem žamberského mikroregionu, který čítá téměř 29 tisíc obyvatel. Historické jádro města tvoří městskou památkovou zónu. Dominantou města je kostel sv. Václava a Tyršova rozhledna zvaná Rozálka. Návštěvníky zve Městské muzeum Žamberk i Domek Prokopa Diviše, Muzeum starých strojů a technologií i Hasičské muzeum. Sportovní vyžití i letní ubytování nabízí areál Pod Černým lesem, kde najdete aquapark, minigolf, tenisové kurty, fitness i zimní a fotbalový stadion. Žamberk je výchozím místem pro pěší i cyklo turistiku za přírodou, památkami i blízkou Pastvinskou přehradou, ve městě je 3D kino, divadlo, pivovar i letiště s vyhlídkovými lety.
 
 

Město leží v údolí Divoké Orlice, v severovýchodní části Pardubického kraje, v nadmořské výšce 465 m.n.m. Žamberk se nachází 55 km od Hradce Králové, dostupný je po silnici I/11 a po železniční trati 020 Letohrad - Týniště nad Orlicí.

Město vzniklo v souvislosti s vrcholnou kolonizací na přelomu 13. a 14. století. V roce 1848 se město stalo sídlem soudního i politického okresu a zůstalo jím do roku 1960. Při obnovení krajů v roce 1949 se stalo příslušenstvím Hradeckého a v roce 1960 Východočeského kraje. Od roku 2000 náleží k Pardubickému kraji. Specifickým rysem složení obyvatelstva Žamberka byla jeho poloha na národnostní hranici mezi oblastí s převážně německým obyvatelstvem a oblastí převážně českou. Žamberk byl s výjimkou prvních let své existence ryze českým městem a počet německého etnika zde nedosahoval ani 2 % všech obyvatel. Život dříve početné židovské komunity zde po II. světové válce nebyl obnoven.

Historie:

Město Žamberk vzniklo ve 2. polovině 13. století na místě slovanské osady podél řeky Orlice, na křižovatce obchodních cest. O kolonizaci zdejšího kraje se zasloužili zástupci rodu Půticů, původem z Plzeňska. Díky německým osadníkům získalo město název Senftenberg. Již ve 2. polovině 14. století je však užíván český název města – Žamberk. Po roce 1341 dochází k neobvyklému rozdělení města na dvě poloviny, z nichž jedna náležela k hradu Litice a druhá k hradu Žampachu. Toto rozdělení trvalo až do roku 1575.

V době vlády Jiřího z Poděbrad byla v nedalekém Kunvaldu založena ze stoupenců myšlenek Petra Chelčického Jednota českobratrská. Po znovusjednocení města v roce 1575 se díky Mikuláši z Bubna stal Žamberk poprvé ve své historii městem sídelním. Před rokem 1600 byla dokončena renesanční budova zámku, město zůstalo v rukou majitelů z rodu Bubna více než 230 let. Obyvatelé města postupně dosahovali práv a privilegií. Velmi neblaze dolehly na město i jeho obyvatele události třicetileté války, tehdy bylo zapáleno a požárem bylo zničeno 45% domů, v roce 1643 vyhořel během nájezdů Švédů také žamberský zámek. V letech 1809-1815 bylo panství Žamberk majetkem hraběte Windischgrätze. Posledním vlastnickým rodem byl od roku 1815 rod Parish.

V 19. a 20. století vznikla v Žamberku řada průmyslových podniků, zejména textilních a strojírenských. Do dějin 20. století zasáhly události obou světových válek. Žamberk je spojen s působením paraskupiny BARIUM, která na Žambersku vyvíjela odbojovou činnost. Mezi významné rodáky patří Václav Prokop Diviš, teolog, filozof a vědec, vynálezce zemněného bleskosvodu,MUDr. Eduard Albert, zakladatel české chirurgie, profesor a přednosta lékařské fakulty ve Vídni, autor řady lékařských učebnic a historických pojednání, prof. Petr Eben, hudební skladatel, koncertní umělec, profesor na pražské AMU, generálmajor in memoriam Josef Knop, hrdina druhé světové války a oběť komunistické totality, a mnozí další. Od 1.ledna 2003 získal Žamberk opět na svém významu, v rámci reformy státní správy zde vznikl pověřený úřad III. stupně s rozšířenou působností.

Současnost:

Město Žamberk je městem s bohatou historií, na každém kroku se zde setkáváme s jejími stopami. Neopakovatelné kouzlo přináší jeho architektonicky zajímavé dominanty i cenné kamenosochařské práce, které jsou dokladem umění starých mistrů. K nejvyhledávanějším místům patří areál zámku s rozsáhlým zámeckým parkem, který je v soukromém majetku rodu Parish. Dominantou města je bezesporu barokní kostel sv. Václava se dvěma 72m vysokými věžemi. Svěží zelení je obklopený Kapelský vrch s Tyršovou rozhlednou a kaplí sv. Rozálie, oblíbené místo pro vycházky i odpočinek. Významnou památkou je areál židovského hřbitova i Kateřinský špitál, dnes sídlo městského muzea. V jeho expozicích se mohou návštěvníci seznámit s dějinami města a regionu, významnými osobnostmi i doklady vývoje lidových i uměleckých řemesel. Turisté mohou navštívit i Hasičské muzeum a Muzeum starých strojů a technologií v bývalé Vonwillerově továrně. Muzeum se pyšní rozsáhlou sbírkou parních strojů, lokomobil, zemědělských strojů, ale i automobilů veteránů.

Žamberk je příjemným místem pro klidně strávenou dovolenou i volnočasové aktivity v krásné přírodě, protkané propracovanou sítí turistických a cykloturistických tras. Díky nim můžete poznat zajímavosti okolí a malebnost místní krajiny, která je součástí Přírodního parku Orlice. Sportovní vyžití přináší sportovní areál Pod Černým lesem při toku řeky Divoké Orlice. Naleznete zde koupaliště se třemi tobogány, vířivkou, plaveckým a dětským bazénem, dále pak tenisové kurty, minigolf, fotbalový stadion, zimní stadion, kemp, restauraci, fitness a bowling. Žamberk je také oblíbeným cílem vodáků.

Tvář města se výrazně proměnila po roce 1989. Bylo rekonstruováno a revitalizováno mnoho památek, budov v centru města i panelových domů na sídlišti. Postupně probíhaly opravy a nátěry fasád domů s přízemními obchody po celém obvodu Masarykova náměstí. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy radnice i čtyřkřídlé budovy zámku. Nemalé finanční prostředky byly věnovány i na restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí, kostela sv. Václava i Mariánského sloupu na Jiráskově náměstí. Výrazné změny doznaly budovy léčebného ústavu Albertinum, který dnes nabízí nejen specializované pracoviště pro respirační onemocnění, ale má i rozsáhlou kapacitu lůžek pro pacienty léčebny dlouhodobě nemocných z celého Pardubického kraje. Byly vybudovány plochy zeleně kolem kostela sv. Václava a Kostnice P. Marie Bolestné - odpočinkový parčík s lavičkami. Došlo k opravám komunikací, chodníků, uliček, zámeckých schodů.

Ve městě se udržuje mnoho místních tradic a pořádání akcí, jako například novoroční ohňostroj, Tříkrálová sbírka, Žamberský masopust, předávání ocenění talentované mládeži Talent, přehlídka ochotnických divadel Žamberské jarní slavnosti, amatérská automobilová orientační soutěž Rallye Šmídl, Majáles, četné akce Základní umělecké školy Petra Ebena, Běh na Rozálku, vodácký závod 15 km po Divoké Orlici, exhibice mimoškolních aktivit EMA, hudební festival JamRock, Běh naděje (bývalý běh Terryho Foxe), cyklistické závody, divadelně hudební festival Orlická brána, festival Ejhle, loutka!, Žamberská pouť, Žamberský duatlon, Dětský filmový festival, Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark, dále velikonoční a vánoční výstavy, koncerty, oslavy výročí slavných rodáků, významných událostí, státních svátků apod.

V roce 2008 získal Žamberk titul Město pro byznys Pardubického kraje. Žamberk si během historického vývoje vybudoval image důležitého politického, kulturního, společenského i ekonomického centra jižní části Orlických hor a Podorlicka. Město Žamberk udržuje partnerské vztahy s řadou měst, s německým a rakouským Senftenbergem a dále s městy Püttlingen v Sársku, Nowa Sól v Polsku, Saint Michel sur Orge ve Francii, Veszprém v Maďarsku a Fresagrandinaria v Itálii. Každoročně se konají mládežnická setkání a jazykové výměnné pobyty. Přátelské kontakty udržuje Žamberk rovněž s Rice Lake ve Wisconsinu a s japonským městem Miharu.

Těšíme se na vaši návštěvu v Žamberku!

pohled na město
Radnice s rozcestníkem partnerských měst
pohled na město
Zimní Žamberk
Foto Michal Fogl IV
Divišovo divadlo se sochou Prokopa Diviše
Kostel sv. Václava se 72m vysokými věžemi
průhled na kostel sv. Václava z Pěší zóny
Tyršova rozhledna zvaná Rozálka na Kapelském vrchu
Kaple sv. Rozálie na Kapelském vrchu
Domek Prokopa Diviše s bleskosvodem
Městské muzeum Žamberk v budově bývalého Kateřinského špitálu
zámek
Budova zámku obklopená zámeckým parkem
Dymlovský rybník
Aeroklub
Festival Orlická brána
Novoroční ohňostroj nad Divokou Orlicí
židovský hřbitov
Ohel na židovském hřbitově
Historická vodárenská věž v zámeckém parku
Městský úřad, budova radnice na Masarykově náměstí
Morový sloup na Masarykově náměstí
Kaplička Ecce Homo
Areál Odborného léčebného ústavu Albertinum
První nádvoří zámku s barokním portálem
Znak města
Vlajka města
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load