Historické putování

Vyhledávání

Úštěk

Město Úštěk
Mírové náměstí 83
Úštěk, 411 45

Telefon:+420 416 795 452
E-mail:ustek@iol.cz
Web:www.mesto-ustek.cz
 
 

Městská památková rezervace


Výnosem MK ČSR ze dne 28.7.1980 o prohlášení historického jádra města za městskou památkovou rezervaci se město Úštěk stává nejmenší MPR u nás. Památkovou rezervaci tvoří především řada štítových domů na západní části náměstí. Nejstarší domy byly dřevěné s kamennými sklepy. Na východní části nám. se zachovaly pozdně gotické domy s podloubím. V 70. letech min. stol. došlo k výstavbě architektonicky zcela nevhodné budovy kulturního domu v těsné blízkosti historicky významných objektů. Židovská synagoga od konce 2. sv. války chátrala, v 80. letech hrozila demolice. Dnes je zrestaurovaná a je v ní expozice staré židovské školy. Změnil se systém komunikací ve městě, vystavěna byla nová trasa průjezdní silnice mimo centrum města.Poloha města a správní vývoj

Úštěcká kotlina se rozkládá na úpatí východní části Českého středohoří s nejvyšší horou Sedlem 726 m. n.m., na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Kokořínska.

Zeměpisná poloha města je 14° 20´ 36´´ východní délky a 50° 35´ 5´´ severní šířky, s nadmořskou výškou 242 m. Podnebí je zde mírné a vlhké.V současné době obývá Úštěk včetně jeho 22 místních částí cca 2700 obyvatel na katastrální ploše 7 493 ha.

V dokumentech se uvádí, že Úštěk získal statut města v r. 1361. Město vzniklo na obchodní cestě z Litoměřic do České Lípy a dále do Lužice, což v té době předurčilo jeho další rozvoj. Do roku 2002 spadal Úštěk pod okresní město Litoměřice a kraj Severočeský, v r. 2003 se stává součástí kraje Ústeckého. Zdejší krajina byla odpradávna osídlena slovanským obyvatelstvem. Od 16. stol. se datuje vznik židovské enklávy na Českém předměstí. Za doby 2. sv. války převažovalo ve městě německé obyvatelstvo. Po skončení války a následném odsunu Němců došlo opět k osídlení novým českým obyvatelstvem, které pokračuje v tradici svých předků.

Historie:

Historie a současnost města
Nejstarší zmínky o zdejším kraji jsou v 1. a 2. znění zakládající listiny kapituly Litoměřické (1. listina je z r. 1057 a 2. z konce 12. stol.).. Podobu města a jeho půdorys určil především terén. Město stojí na pískovcovém ostrohu, historické jádro města - dnešní náměstí je výrazně vyvýšeno nad okolní krajinu. Uvnitř hradeb vzniklo město s hradem a řadovou zástavbou domů na úzkých a hlubokých parcelách, které ohraničují někdejší tržiště a cestu. Vznikl tak prostor vřetenovitého tvaru, ukončený na západě i východě branou.
V r. 1361 přijal Petr z Michalovic město s hradem a opevněním v léno, jehož panství držel do r. 1383, kdy přešlo na Berky z Dubé. Do r. 1427 vládl na panství husitský hejtman Václav Carda z Petrovic. V r. 1428 bylo město za bojů z Vartenberky vypáleno a zpustošeno. Po smrti V. Cardy získali město Sezimové, po Bílé Hoře bylo panství zkonfiskováno a předáno Jezuitům. Po zrušení jezuitského řádu přešlo panství i město Úštěk do státního majetku. Třicetiletá válka Úštěk téměř nezasáhla, přesto město zaznamenalo v 17. stol. značný úpadek .
Většího významu dosáhlo opět až v 19. stol., hlavně pěstováním chmelu a obchodem s chmelem. V r. 1865 zde byla zřízena známkovna chmelu. Později se městu vyhnula výstavba průmyslových závodů, proto si také zachovalo svůj starobylý ráz. V současné době, kdy zdejší drobná textilní výroba a kovovýroba pomalu upadá, naopak na významu získává především rozvíjející se cestovní ruch a významné kulturní akce. Historicky zajímavé náměstí slouží několikrát do roka jako zajímavá kulisa k pořádání jarmarků, které probíhají též v historickém duchu. Město Úštěk také pořádá mnoho kulturních akcí, o kterých se dočtete na webu města. Mnohokrát již také posloužilo jako dobová kulisa filmařům k natočení filmů, reklam , hudebních klipů aj. Nelze opomenout rybník Chmelař o rozloze 67 ha s přilehlým kempem a písčitými plážemi, jako ideální místo pro rekreaci a vodní sporty.

Současnost:

www.mesto-ustek.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení Čech a Moravy, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Euroregion LABE, MAS České středohoří, Svazek obcí Úštěcka, 

Úštěk - středověké město zasazené do romantické krajiny Českého středohoří jako drahokam do královsk
Ptačí domky - dřevěné přístavky přilepené na skalní stěně
Kalvárie na Ostré - barokní poutní místo
Sklepení - zde vládnou čerti
Vlajka města Úštěk
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load