Historické putování

Vyhledávání

Uherský Brod

Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100
Uherský Brod, 688 17

Telefon:+420 572 805 111
E-mail:podatelna@ub.cz
Web:www.uherskybrod.cz
www.cojevbrode.cz
Královské město Uherský Brod leží 28 km jižně od krajského města Zlín, v těsné blízkosti slovenských hranic. Je jedním z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy, kde prožil své dětství „učitel národů“ J. A. Komenský. Uherský Brod bývá nazýván Městem Komenského a vzhledem ke své poloze i Bránou Bílých Karpat.
 
 

Jižní částí města protéká řeka Olšava, kterou kopíruje jak železnice, tak silnice E50. Severně od nich je pak samotné historické jádro města s pravoúhlým systémem ulic s dochovaným částečným opevněním. Zastavěné území města Uherský Brod se rozkládá od nadmořské výšky 206 m n. m. (při řece Olšavě) až po asi 297 metrů n. m. Střed Masarykova náměstí je ve výšce cca 238 m n. m., zeměpisné souřadnice: s. š. 49° 1´ 47.01´´ a v.d. 17° 38´ 45.68´´.

Město Uherský Brod je centrem regionu zahrnujícího oblast, kterou tvoří 28 obcí a 2 města s více než 50 tisíci obyvateli. Pro uvedený rozsah spádového území vytváří Uherský Brod středisko vyšší správy, zaměstnanosti, služeb, školství, kultury a sportu.

Historie:

Počátky historického osídlení Uherského Brodu, jehož původní jméno „Na Brodě“ připomíná brod přes řeku Olšavu, sahají do 10.-12. století. Původní osada tvořila důležitou pevnost na hranici Moravy a Uherského státu. Významným mezníkem v historii Uherského Brodu je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na město královské. Jako hraniční město musel Brod čelit nájezdům Uhrů a v období husitských válek se stal průchodištěm husitských vojsk. Další útrapy přinesla městu válka českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem v druhé polovině 15. století. Kulturní a hospodářský rozkvět zaznamenalo město poté, co se 18. června 1506 stal pánem Uherského Brodu Jan z Kunovic a kdy došlo například k výstavbě radnice nebo Panského domu. V roce 1611 získali Uherský Brod Kounicové, kteří v něm ale nesídlili a tím odsoudili město do role periferie. Do života města nepříznivě zasáhla doba pobělohorská, ve které docházelo jak k ničivým nájezdům vojsk, tak i k morovým ranám. Nejničivější, která byla v roce 1680, vážně zdecimovala obyvatelstvo, což mělo za následek hospodářský úpadek, ze kterého se Brod vzpamatoval až na počátku 18. století. Hospodářský rozkvět město zaznamenalo za primátorství Pavla Hájka, kdy byl vybudován kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, dokončena přestavba radniční budovy, přestavěn kostel sv. Jana Křtitele a další. Po napoleonských válkách Brod opět ztrácel na svém předchozím významu, a jediným významným momentem bylo zrušení roboty. Ve druhé polovině 19. století dochází k rozvoji průmyslové výroby, Uherský Brod se stává sídlem okresního hejtmanství a začíná nové období rozvoje města. V meziválečném období se Uherský Brod rozrostl ve větší město, vznikla řada továren a ve struktuře obyvatelstva začalo převažovat dělnictvo. V roce 1960 byl zrušen uherskobrodský okres, což mělo za následek další omezení rozvoje. Přes všechny nesnáze patří dnes Uherský Brod k průmyslově vyspělým městům v České republice.
Více na : www.uherskybrod.cz, www.cojevbrode.cz  a www.mjakub.cz  

Současnost:

Uherský Brod je městem s nezaměnitelnou atmosférou. Vyrostlo v moderní sedmnáctitisícovou aglomeraci, která plní funkci hospodářského, společenského a kulturního centra oblasti Uherskobrodska. Téměř ve všech oblastech života ve městě dochází v posledních letech k výraznému rozvoji.
Reprezentanty současného kulturního života ve městě jsou Muzeum Jana Amose Komenského s nejvýznamnějším komeniologickým pracovištěm v České republice a Dům kultury Uherský Brod, kde se odehrávají nejdůležitější kulturní a společenské události. Součástí Domu kultury je i Hvězdárna a planetárium Domu kultury, Knihovna Františka Kožíka, Galerie Panský dům a Kino Máj. Bohatství folklorních tradic města východního Slovácka udržuje hned několik souborů, které muzikou, tancem a pestrostí kroje ozdobí nejednu kulturní událost.
Vedle klasických služeb, obchodů, spojů, zdravotnictví, státní správy apod. poskytuje v Uherském Brodě kvalitní vzdělání poměrně rozsáhlá síť základních i středních škol. Rovněž oblasti sociálně zdravotní péče věnuje město velkou pozornost, nachází se zde Městská nemocnice s poliklinikou, jejíž součástí je Léčebna následné péče. Ve městě existuje řada možností sportovního vyžití – zimní stadion, stadion Lapač, sportovní hala, tenisové kurty, Orelský stadion, letní koupaliště. Velkým lákadlem je především aquapark Delfín, který nabízí spoustu vodních atrakcí od tobogánu až po sauny. Turisté se zde mají možnost projít Stezkou městskou památkovou zónou se zvukovými panely ve třech jazykových mutacích. Město také provozuje Metropolitní síť, prostřednictvím které je možné se v Městském informačním centru zdarma připojit k internetu. V posledních několika letech byla v Uherském Brodě rozšířena síť cyklostezek. Vznikly zde cyklostezky spojující zejména město Uherský Brod s okolními obcemi (Šumice, Nivnice, Havřice a část cyklostezky ve směru na Luhačovice).

Masarykovo náměstí s radnicí a kašnou
Kašna se sochou sv. Floriana na Masarykově náměstí
Dominikánský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obraz černé Madony
Muzeum Jana Amose Komenského
Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Panský dům
Městské opevnění
vlajka Uhersky Brod
znak Uherského Brodu
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load