Historické putování

Vyhledávání

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích - Praha 2

Vyšehradská 320/49
Praha 2, 128 00

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 11725/1-1225
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Národní kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: V.-IX. Po-So 11.00-18.00, IV.,X. Po-Pá 11.00-17.00, XI.-III. Po-Pá 11.00-14.00 hod.

Benediktinský klášter, založen 1347, barokně přestavěn a upraven novogoticky po roce 1880.
 
 

Emauzské opatství je jednou z významných fundací Karla IV. Z Karlovy doby se dochovala především křížová chodba s původní malířskou výzdobou z 60. let XIV. století a monumentální architektura kostela Panny Marie a slovanských patronů. Klášter má původní středověký půdorys, barokní úpravy, ke kterým došlo po předání Emauz benediktinům z Montserratu, změnily především výškovou úroveň budov. V 80. letech XIX. století zachránilo klášter před zrušením osídlení novou komunitou benediktinů z německého Beuronu. Jejich dílem byla regotizace architektury a malířská výzdoba podle pravidel tzv. beuronské umělecké školy. V roce 1945 byl klášter těžce poškozen při náletu. Obnova průčelí kostela proběhla v 60. letech XX. století v duchu soudobých modernistických tendencí.

IMG 8173
IMG 3238
IMG 8317
ambit   Zvěstování
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load