Historické putování

Vyhledávání

Telč

Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10
Telč, 588 56

Telefon:+420 567 112 411
E-mail:epodatelna@telc-etc.cz
Web:www.telc.eu
Telč patří k nejkrásnějším městům České republiky. Sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů na historickém náměstí nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Pro svou stavební a architektonickou jedinečnost bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 
 

Telč, malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny, 30 km od rakouských hranic, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, láká své návštěvníky do již zapomenutých časů. Město nabízí návštěvníkům živé setkání se všemi stavebními slohy minulého tisíciletí.

„Moravské Benátky“, „Perla Vysočiny“, „Jezerní růže“, „Kamenná báseň“, všechny tyto příměry právem patří Telči – pětitisícovému městu ležícímu na pomezí Čech a Moravy, městu, které si Vás zcela určitě podmaní svou krásou.

Město Telč patří mezi vyhledávané kulturní destinace, mezi místa, kde prožijete příjemným způsobem volný čas, ať už návštěvou historických objektů či se necháte pozvat na festival, koncert, do městské galerie na výstavu nebo na historické slavnosti, kterými každoročně provází návštěvníky města Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna.

Právem je Telč každoročně cílem návštěvníků z celého světa.

Náměstí spolu se zámkem tvoří jedinečný historicky architektonický komplex, který je od roku 1992 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 SZ od Telče se rozprostírá Národní geopark Vysočina. Na ploše 205 km2 najdete území, v kterém si ceníme čisté přírody, geologických útvarů, historie a tradic. Zvlněnou krajinu pod Javořicí (837 m n.m. - nejvyšší hora Českomoravské vrchoviny) tvoří drobná mozaika lesů, rybníků, polí, malebných vesnic, ale i četné kamenolomy, rašeliniště, skalní útvary a volně ležící balvany. Symbolem geoparku je Míchova skála, kterou najdete poblíž Velkého pařezitého rybníka. Žulový skalní útvar stojí za to navštívit nejen kvůli krásným výhledům do krajiny. Neměli byste vynechat Štamberk a kamenné moře, ležící jen 1,5 km jižně od Míchovy skály. Při návštěvě naší krajiny si všímejte, kolik staveb je vyrobeno ze zdejší žuly (mostky, ploty, chodníky, patníky, celé domy). Nejznámější žulové dílo zdobí dokonce i nádvoří Pražského hradu – mrákotínský obelisk. Více o žule a tradici jejího zpracování se dozvíte v malebném Muzeu kamenictví v Mrákotíně.

Historie:

Pomineme-li pověst z 11. století, kdy podle místní pověsti bylo město založeno kolem roku 1099, je nejvýznamnějším dokumentem o starobylosti města zápis císaře Karla IV. v jeho vlastním životopise, který dokládá existenci Telče již v roce 1335. Největšího rozmachu doznalo město za pánů z Hradce. V druhé polovině 16. století přichází do města na pozvání Zachariáše z Hradce italští stavitelé, kteří přestavují původní vodní pevnost s gotickým hradem na velkolepé renesanční sídlo. Konečnou podobu zámeckého areálu vtiskl italský stavitel Baldassare Maggi z Arogna. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice s bohatým dodnes zachovalým interiérem, cenným mobiliářem a s překrásným arkádovým nádvořím a renesanční zahradou a parkem.

Renesanční tvář s podloubím získávají i všechny měšťanské domy na náměstí. Najdeme zde památky mimořádné hodnoty z prostředí měšťanského, církevního i šlechtického, kde se navzájem prolínají prvky gotické, renesanční, barokní i prvky pozdějších stavebních slohů, čímž se uzavřel stavební vývoj historické části města v 18. století.

Uvnitř mezi rybníky, Štěpnickým, Ulickým a Staroměstským, a branami si však pozdrželo půvabnou tvář Zachariášových časů. To je také důvod, proč bylo historické jádro města zapsáno v roce 1992 na Seznam UNESCO. Komplex rybníků obklopující město tak při pohledu z ptačí perspektivy z věže sv. Jakuba působí dojmem, že se historické centrum nachází na ostrově.

 Současnost:

Dlouhodobou strategií Telče, zapsané na Seznam kulturního a přírodního světového dědictví UNESCO, je vytvořit ze svého města centrum vzdělání, kultury a soustředěného cestovního ruchu v tom nejširším evropském kontextu. V tomto úsilí se podařilo realizovat již řadu významných kroků – Telč je sídlem odloučených pracovišť dvou významných univerzit – Masarykovy univerzity v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze, Národního památkového ústavu, Centra Excelence Telč, pracoviště Akademie věd ČR, a dalších institucí. Město je členem několika sdružení na podporu kultury a cestovního ruchu např. sdružení měst Česká inspirace, České dědictví UNESCO, Region Renesance, je zapojeno do několika mezinárodních kulturních projektů a úzce spolupracuje s nejbližšími partnery v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem. Důsledkem je pak zvyšující se návštěvnost města, rozvoj podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a přeneseně pak ekonomický přínos pro celý region. Bohatá kulturní nabídka má pozitivní dopad i na město samé a přilehlý region v oblasti výchovné, zvyšování kulturního povědomí, udržování tradic. Svou mimořádnou kulturní nabídku má město postavenou na festivalech a interpretačních kurzech vážné hudby, multimediálních a vícežánrových festivalech, folklorních a historických slavnostech a na bohaté výstavní činnosti. Pro realizaci kulturních a vzdělávacích projektů jsou využívány nejatraktivnějších památkové objekty v městské památkové rezervaci (zámek, kostely, budovy univerzit, historické domy i náměstí).

 

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Telčsko (www.telcsko.cz), Region Renesance (www.regionrenesance.cz) Česká inspirace (www.ceskainspirace.cz), České dědictví UNESCO (www.unesco-czech.cz), Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www.historickasidla.cz), Národní síť zdravých měst ČR (www.zdravamesta.cz)


Telč náměstí zámek z veze
Telč náměstí 02
Telč náměstí 01
Telč Mariánský sloup
Telč Folklor
Telč balóny
Telč náměstí 04
Telč náměstí 03
Telč náměstí 05
Telč náměstí 06
Telč věž sv Ducha
Telč pohled na zámek
Telč Zámek
Zachariáš a Kateřina
Znak 4 andělé barevně
znak města červený
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load