Historické putování

Vyhledávání

Štětí

Město Štětí
Mírové náměstí 163
Štětí, 411 08

Telefon:+420 416
+420 859
+420 315
Web:www.steti.cz
 
 

Město Štětí leží při jihovýchodním okraji ústeckého kraje na pravém břehu Labe. Plochá pobřežní nížina je na východě lemována obloukem svahů, které jsou nejnižším stupněm Dubské vysočiny. Nevysokou dominantou je zde čedičový kopec Špičák (280 m) v blízkosti obce Stračí.


Na západní straně, na levém břehu Labe, se rozprostírá částečně zalesněná vyvýšená tabule, ze které osaměle vystupuje zvonovitá bájná hora Říp (456 m) a na severu také čedičový kopec

Sovice. Krajinou prochází důležitá silniční komunikace Mělník - Litoměřice. Kolmo na ni navazuje méně významná trasa Roudnice n. L. do Dubé, která ve Štětí po mostě překračuje řeku. Po obou stranách Labe, rovnoběžne s jeho tokem, vedou elektrifikované železniční tratě.

Historie:

Úrodná polabská krajina s kdysi bohatým rybolovem byla osídlena odpradávna, mnohem dříve než na památný Říp měl podle pověsti vystoupit praotec Čech v čele našich slovanských předků. Četné archeologické nálezy dokládají nepřetržité osídlení zdejší krajiny již od třetího tisíciletí před naším letopočtem. V té době ještě Labe teklo velkým obloukem pod severovýchodními svahy a zdejší pravěká sídliště asi ležela na jeho tehdejším levém břehu (nebo na ostrově?) v říčním meandru. Při některé z četných povodní, snad někdy v 1. tisíciletí, přemístil veletok své koryto a ustálil je v dnešní trase.
Na konci 1. tisíciletí osídlilo zdejší krajinu české etnikum. To však bylo v průběhu 17. a 18. století vytlačeno německými osídlenci kteří se přistěhovali ze severněji položených pohraničních končin blíže ke středu české kotliny. Tok Labe se ve zdejším regionu stal jazykovou hranicí. Po vzniku Československa v roce 1918 opět nastal přiliv česky mluvicích obyvatel. Ti byli z velké části vypuzeni při německé okupaci roku 1938. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto do Německa a také Štětí se svým okolím, podobně jako celé bývalé sudetoněmecké pohraničí se znovu počeštilo.

Současnost:

Štětská sídelní aglomerace je rozložena na ploše cca 240 ha. Z toho obytný intravilián města zaujímá cca 110 ha. Ten je založen na pravoúhlé uliční síti, v jejímž centru leží tři náměstí: nejstarší Husovo náměstí, v renesanci založené Mírové náměstí a novodobé, dopravním ruchem kypící Nové náměstí. Město je sevřeno obloukem silničního obchvatu, jehož pomyslná tětiva sleduje zdejší široké labské řečiště a přebírá hlavní dopravní zátěž ve směru Mělník - Štětí - Litoměřice. K této komunikaci na severu přiléhá areál papírenského závodu s plochou cca 130 ha, což je více než obytné části města. Od východu proniká do městského jádra k pěší zóně prastará cesta z Dubé, ze Chcebuze a Brocna a z vesnic v povodí Obrtky, která původně končila až u kostela nebo v labském brodu.
Nejdůležitější stavební počiny posledního desetiletí, které dotvořily město do nynější podoby, byly Nové náměstí s pěší zónou, 300 bytových jednotek, z nichž 48 je bezbariérových v domě s pečovatelskou službou, novostavba městské knihovny s informačním střediskem a bezprašné městské komunikace s širokými chodníky a spoustou květin a okrasné zeleně.
Všechny realizované proměny učinily ze Štětí příjemné, čisté a téměř bezbariérové město, které je stále méně sužováno papírenskými exhalacemi. Obyvatelé již město nepovažují jen za přechodnou stanici před odchodem do jiného vybavenějšího sídla, jak tomu často bývalo v minulosti, ale naopak si zde upevňují pocit trvalého a bezpečného domova.
www.steti.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Region Štětsko 

CZ042 1 176
CZ042 2 176
CZ042 3 176
CZ042 4 176
vlajka  Steti
znak Steti   erb
Štětí
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load