Historické putování

Vyhledávání

Sedlec-Prčice

Město Sedlec-Prčice
nám. 7. května 62
Sedlec-Prčice, 257 91

Telefon:+420 317 834 384
E-mail:podatelna.mu@sedlec-prcice.cz
Web:www.sedlec-prcice.cz
Město Sedlec-Prčice - kolébka rodu Vítkovců, se nachází v malebné krajině zvané Český Merán.
 
 

Poloha města a správní vývoj


Město Sedlec-Prčice se nachází v nejjižnější části středních Čech, na rozhraní okresů Benešov, Příbram, Písek a Tábor. Leží v krásné přírodní míse, jejíž jižní okraj tvoří nejvyšší část Jistebnické vrchoviny (s vrcholem Javorová skála 723 m n. m.). Pro okolí Sedlce-Prčice se koncem 19. století vžilo pojmenování "Český Merán". Město včetně přidružených osad má necelých 3000 obyvatel.

Území města se skládá ze dvou centrálních částí (Sedlce a Prčice) a 34 dalších (menších) osad. Tímto počtem drží Sedlec-Prčice mezi všemi městy ČR primát. Celý obvod správního území města je lemován pásmem smíšeného lesa. Okolí Sedlce-Prčice je ideálním terénem pro pěší i cyklo turistiku, v zimním období jsou zde dobré podmínky pro lyžování (SKI Relax centrum Monínec, běžkařské trasy Greenways Čertovo břemeno, nově vznikající lyžařský areál v Kvasejovicích).

Sedlec a Prčice se v minulosti vyvíjely jako dvě samostatná města. Dne 6. září 1957 byl podepsán významný dokument, na jehož základě se doposud dvě samostatné obce – Sedlec a Prčice – spojily v jedno město – Sedlec-Prčici. Od pradávna tyto dvě osady spojovala pouze vozová cesta vedoucí přes bažinaté louky. V letech 1816 až 1822 byl pražským měšťanem a podnikatelem, který se přiženil na prčický zámek, Karlem Burkou, a na jeho náklady místo bažinatého brodu vystavěn kamenný 250 kroků dlouhý most se dvěma sochami od sochaře I. M. Platzera.

Celonárodní proslulost získalo městečko díky oblíbenému turistickému pochodu Praha-Prčice, ktrý se od roku 1966 koná pravidelně třetí sobotu v květnu a do cíle na Vítkově náměstí v Prčici přiláká každoročně tisíce milovníků dálkových pochodů. Více na www.sedlec-prcice.cz.

Historie:

Historie Prčice je ve svých počátcích spjata s mocným rodem Vítkovců a je tak kolébkou slavného českého rodu pánů z Růže (Rožmberkové). Páni z Hradce, Landštejna, Ústí – ti všichni se jako ke svému prapředkovi hlásili k Vítkovi z Prčice. Jeho erb – pětilistá růže – je prvním známým českým rodovým erbem vůbec.
První historicky dochovaný člen rodu je Vítek I. z Prčice, pravděpodobně zakladatel prčického sídla a panství. Jeho nejbližšími sousedy byli za potokem páni z Janovic (ve znaku měli orlici), kterým patřil Sedlec a západněji pak benediktini břevnovského kláštera, jimž kníže Břetislav I. věnoval roku 1045 Kvasejovice s okolím. Kvasejovice se tak vlastně stávají první historicky doloženou osadou ve správním území města Sedlce-Prčice.

První dům vpravo od kostela na současném Vítkově náměstí stojí  na místě dvorce a 1. tvrze praotce Vítkovců, Vítka I. z Prčice. Na kostelní věži první portálek zdola na západní straně je původní vstup z vítkovské tvrze přímo na kostelní tribunu.

Historický střed městečka Prčice je typickou ukázkou sídliště postupně se vyvíjejícího kolem panského sídla od jeho založení Vítkovci v 11. století jako sídelní vsi s tvrzí a s dvorem a od 16. do 19. století jako panského městečka. V půdorysu Prčice je patrné, že v té době sídlem procházela ranně feudální obchodní stezka mezi Prahou a jižními Čechy. V Prčici pokračovala vesnická, později městská zástavba současně s architektonickým vývojem panského sídla. Jako panská sídla byly v Prčici postupně vybudovány tři tvrze na různých místech a nakonec zámek
První dochovaná písemná zmínka o Sedlci pochází až ze 14. století. Lze však právem předpokládat, že městečko zde bylo již daleko dříve. Ve 14. století náležel Sedlec mocnému rodu pánů z Janovic. Krom svého původního sídla ve Vrchotových Janovicích tito páni vystavěli také hrad Vysoký Chlumec na druhém konci sedlecké kotliny a připojili k němu i panství sedlecké. Páni z Janovic zřejmě založili v Sedlci také kostel svatého Jeronýma. Roku 1474 kupuje Chlumec a Sedlec za 4000 kop grošů českých paní Anna Švihovská z Risenberka, vdova po Janu Popelovi z Lobkovic. Lobkovicové pak vlastní Sedlec po dlouhá staletí.
Obě městečka byla poznamenaná válkami husitskými, silně trpěla v době třicetileté války a v dobách neúrody a hladomoru kolem let 1771-1772. Na konci 19. století se Sedlci a Prčici vyhnula železnice, což způsobilo, že se zde nerozvinul prakticky žádný průmysl. Jeho absence je sice zčásti nepříjemná (nedostatek pracovních příležitostí), ale na druhé straně se díky ní zachovalo dobré přírodní prostředí.
Tragický byl pro městečko závěr druhé světové války – v květnovém povstání (7. 5. 1945) zde nacisté demonstrativně postříleli 21 občanů a vypálili budovu školy.

V letech 2010 a 2011 proběhla celková revitalizace prostoru Vítkova náměstí v Prčici. V rámci projektu proběhl také záchranný archeologický výzkum, který potvrdil existenci osady z přelomu 11. a 12. století. Závěry z provedeného archeologického průzkumu budou po dokončení všech souvisejících prací a předání zprávy investorovi – Městu Sedlec-Prčice zveřejněny na oficiálních webových stránkách města.

Současnost:

Veškeré aktuální informace o životě ve městě, kulturních, společenských i sportovních akcích, připravovaných a realizovaných projektech naleznete na www.sedlec-prcice.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Společenství obcí Čertovo břemeno - založeno v roce 2001, www.certovo-bremeno.cz
Obecně prospěšná společnost Český Merán – založena v roce 2001 – www.ceskymeran.cz
MAS Krajina srdce – občanské sdružení založené v roce 2004 – www.maskrajinasrdce.cz
Sdružení obcí Sedlčanska
Toulava, o.p.s., turistická oblast
Svaz města a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Vítkovo náměstí v Prčici
Celkový pohled na údolí Českého Meránu a město Sedlec-Prčice
Město Sedlec-Prčice
Vítkovo náměstí a kostel svatého Vavřince v Prčici
Vítkovo náměstí s kašnou a nemocnicí
Vítkovo náměstí z výšky
Prčice – od roku 1966 cíl populárního pochodu Praha-Prčice
Radnice v Prčici, dnes Informační centrum, v popředí kamenný škrpál – symbol pochodu Praha-Prčice.
Prčice, kolorovaná pohlednice, datum rok 1910
Prčický zámek a park
Morová kaple na okraji Prčice
Most Karla Burky
Svatý Jan Nepomucký na mostě Karla Burky
Burkův most kolorovaná pohlednice datovaná 26 8  1912
Pohled na Sedlec
kostel  Sedlec zima
Sedlecké náměstí na dobové kolorované pohlednici z roku 1918
Bývalá měšťanská škola v Sedlci
Barokní zámek Nové Mitrovice
Kaple Panny Marie Bolestné v Jetřichovicích
Zámek v Jetřichovicích
Tvrz Vrchotice
Pro kraj je typické velké množství křížků a kapliček
Lyžařské středisko Monínec
Běžkařské trasy Čertovo břemeno
vlajka 100px Flag of Sedlec Prcice svg
znak města
kostel sv  Jeronýma
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load