Historické putování

Vyhledávání

Polička

Město Polička
Palackého nám. 160
Polička, 572 01

Telefon:+420 461 723 888
E-mail:urad@policka.org
Web:www.policka.org
Královské věnné město Polička leží v krajině Českomoravské vrchoviny. Mezi „poličská nej“ patří mohutné kamenné hradby, které v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města, rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, barokní morový sloup a radnice na náměstí. Centrum Bohuslava Martinů v Poličce zve k prohlídce interaktivních expozic (Historie města Poličky a okolí, Sklářství na Horácku,Barevný svět Bohuslava Martinů, Historická třída Bohuslava Martinů). Městu Poličce patří i nedaleký hrad Svojanov, který stojí za návštěvu.
 
 

Polička leží v nadmořské výšce 555 m na SV okraji Českomoravské vrchoviny a je východní bránou do Žďárských vrchů. Samotné sídlo je zasazeno do mírného údolí, které je obklopeno hospodářskou půdou plynule přecházející v louky a lesy. Polička je městem s vyváženou hospodářskou, rekreační a sídelní funkcí. Na jihozápadním okraji města a dále v údolí Jánského potoka se nachází rekreační zóna, zahrnující široké spektrum sportovních a rekreačních aktivit. Historické jádro města, obklopené prstencem městských hradeb s 19 baštami, je městskou památkovou zónou. V současné době je Polička významným regionálním, ekonomickým, společenským, kulturním i turistickým centrem.

Historie:

Polička
Město nechal založit a zakládací listinu Poličky stvrdil český král Přemysl Otakar II. svou pečetí 27. září roku 1265. Prosperitu nově založeného města zajišťovala obchodní stezka, spojující střed Čech s hlavními moravskými centry, která procházela Poličkou a nedaleko za ní, u hradu Svojanova, překračovala zemskou hranici. Svou velikostí, oválem o rozměrech cca 400 x 300 m, se Polička řadila ke středně velkým městům.
Již ve 2. polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Původní dřevěné či hrázděné domy kolem čtvercového náměstí byly postupně přestavovány na kamenné. Impuls k budování mohutného kamenného opevnění města, určeného k ochraně před vpády cizích vojsk, dala návštěva českého krále Karla IV., který považoval místo na pomezí Čech a Moravy za strategický bod svého království. Proto se již v druhé polovině 14. stol. započalo se stavbou hradeb, které byly zpevněny 19 baštami a dodnes obepínají celé historické jádro města v délce 1220 m. Věnným městem je Polička od roku 1307 (formálně až do roku 1918, obdobně jako ostatní města).
Počátkem 17. stol. (r. 1613) zasáhl Poličku velký požár, který v souvislosti s potrestáním za odboj proti Habsburkům (1618 -1620) a útrapami následné třicetileté války způsobil, že se město téměř vylidnilo.
Zlatým věkem poličského měšťanstva bývá nazýváno 18. století, kdy Polička patřila mezi nejvýstavnější česká města. V tomto období byl vytvořen morový sloup na náměstí (1727 – 31), vysoký 22 m, jako dík za uchránění města před morem roku 1713. Podle mínění znalců nemá sloup v Čechách sobě rovného. Sochy zdobící sloup vytesal Jiří Pacák, který je také autorem soch na městských kašnách. Tehdy byla postavena také barokní radnice, pravděpodobně podle návrhu F. M. Kaňky, na místě zbořené původní gotické (1739 – 44).
Jednou z největších dominant města je kostel sv. Jakuba vystavěný v novogotickém stylu v letech 1853 – 65 po obrovském požáru v r. 1845, který zničil kostel původní. Při stavbě kostela byla proto v jeho věži vybudována světnička pro „strážce proti ohni“. Právě v ní se v roce 1890 narodil později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů v Poličce vyrůstal a také se do ní ze svých zahraničních pobytů vracel, posléze i s ženou Charlottou.
Počátkem 20. století byl v Poličce otevřen c. k. učitelský ústav (budova dnešního gymnázia) a uvedena do provozu sokolovna. V roce 1928 byly dokončeny školy T. G. Masaryka na nábřeží Synského rybníka a v r. 1929 nové divadlo – Tylův dům.
Od r. 1990 opět Polička vlastní nedaleký raně gotický hrad Svojanov, kdysi romantické sídlo české královny Kunhuty a rytíře Záviše z Falkenštejna, na němž se v létě každoročně odehrávají zajímavé kulturní akce pod názvem Svojanovské kulturní léto.
www.policka.org

Současnost:

Současnost města

V roce 1990 byla Polička vyhlášena městskou památkovou zónou a ve stejném roce zde byla u příležitosti 100. výročí narození B. Martinů za účasti československého prezidenta Václava Havla odhalena socha B. Martinů. Další z významných událostí moderní historie bylo setkání české a německé mládeže v září roku 1996. Do Poličky tehdy opět zavítal prezident ČR Václav Havel spolu s německým prezidentem Romanem Herzogem.

Mezi nejvýznamnější akce současnosti patří otevření nového centra Bohuslava Martinů v Poličce. Slavnostní otevření proběhlo dne 4. 4. 2009. Vznikl nový prostor s interaktivními a moderními expozicemi, které zahrnují: Historie města Poličky a okolí, Sklářství na Horácku, Barevný svět Bohuslava Martinů (expozice o životě a díle našeho rodáka), Historická třída Bohuslava Martinů. K dispozici je též Audiovizuální sál s filmy věnovanými Bohuslavu Martinů, nový archiv a badatelna.

Městem a jeho okolím prochází turistické cesty a nově značené cyklotrasy, které zpříjemňují poznávání malebné krajiny v okolí, především kopcovité Vysočiny, blízkých pískovcových skal, či hradů a jejich zřícenin. Současná Polička nabízí řadu možností sportovního vyžití, např. krytý plavecký bazén, saunu, koupaliště, minigolf, tenis, sportovní haly, horolezeckou stěnu, sjezdovou dráhu, kluziště či rybářské revíry.
Městem kulturním je Polička nejen díky rozrůstajícím se festivalům - jazzový „Polička Jazz“ v dubnu, hudební „Martinů Fest“ v květnu, rockový „Poličské Rockoupání“ v květnu, či multižánrový „Polička *555“ v srpnu, ale také díky kvalitní kulturní nabídce v průběhu roku – divadelní představení, jazzová setkání, kino, výstavy, poetická setkání,….
Polička žije svým spolkovým životem, který se slibně rozvíjí ve více než 30 spolcích a organizacích, kde např. rybářské sdružení Vysočina patří svojí členskou základnou (cca 1200 členů) k největším sdružením rybářů v ČR.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Česká inspirace  www.ceskainspirace.cz
Královská věnná města www.vennamesta.cz
Českomoravské pomezí  www.ceskomoravskepomezi.cz
Kraj Smetany a Martinů  www.regionsm.cz
Mikroregion Poličsko  www.mikroregion.policka.org 

Palackého náměstí v Poličce
Poličské náměstí - morový sloup a radnice
Regenerace Palackeho namesti Policka 0005
Poličské hradby v parku
vlajka polička
Poličské baroko - morový sloup a radnice na náměstí
hradby noční - Na Bídě
zimní Polička
hradby a kostel sv. Jakuba
Poličské hradby - ulice Na Bídě
Hradby noční Na Valech v parku
poličské hradby v parku Na Valech
kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů
výhled z věže kostela sv  Jakuba
Rodná světnička B. Martinů - oživené prohlídky ve věži
znak města Poličky
hrad Svojanov - patří více než 100 let městu Poličce - letecký pohled
hrad Svojanov
festival Polička 555
hradební ulička
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load