Historické putování

Vyhledávání

Radniční věž - Kadaň

Mírové náměstí 1
Kadaň, 432 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: IV.,V., VI., IX. víkendy a svátky 10-17, VII.,VIII. denně 10-17 hod.

Původní gotická radnice pochází z 1. poloviny 14. století. Z této doby se zachovala svérázná radniční věž.
 
 

Historie radniční budovy v Kadani a její věže sahá do pozdního středověku. Patří mezi památky, které stále slouží stejnému účelu, pro který byly před mnoha věky postaveny. Radnice vznikla někdy po polovině 14. století v patře městské tržnice na rohu náměstí a pozdější "Svatá" ulice (Heiligengasse - ulice Svatých). Nejpozději počátkem 16. století byla na nároží budovy postavena reprezentativní věž, která chránila vstup na schodiště do úředních prostor. Z ochozu věže bylo možno přehlédnout dění v celém městě, na jeho hradbách i v okolí. Budova radnice se stavebně měnila uvnitř i navenek, jak si to žádaly potřeby nového rozdělení místností nebo i změny slohového cítění. Nejvíce patrnou změnu prodělala fasáda do ulice i do náměstí, která má od počátku 19. století klasicistní ráz, přičemž některé její formy vycházejí jistě i z barokních úprav ve 2. polovině předchozího věku. Mezi okny 1. a 2. patra v hlavním průčelí, které je obráceno do náměstí a jež dříve obsahovalo místnosti pro purkmistra a později starostu, lze spatřit čtveřici erbů. Tři z nich - zleva uherský, poté říšský císařský a následně český - reprezentují panovníka, čtvrtý již patří Kadani. Městský znak se opakuje i ve štítě obráceném do ulice. V roce 1899 město zakoupilo sousední dům U Slunce na náměstí, aby napomohlo rozšíření prostor úřadu. Pod jeho klasicistní fasádou, zdobenou na štítě bustami a vedle nich na atice sochami čtvera ročních dob, se nacházejí renesanční nástěnné figurální malby. Není je sice možné spatřit, protože nejsou odkryty, ale renesanční tohoto původně středověkého domu prozrazuje alespoň překrásný portál z červeného pískovce, zdobený sloupy a reliéfem s groteskami. Poslední velká oprava komplexu radničních budov, při níž byl k areálu radnice na jižní staně připojen další středověký objekt, tzv. Šlikův dům (jeden z nejstarších ve městě), se uskutečnila v roce 1991. Helmice (špičatá střecha) radniční věže s ochozem byla opravena na jaře 2014.

Radnice 2
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load