Historické putování

Vyhledávání

Náměšť nad Oslavou

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
Náměšť nad Oslavou, 675 71

Telefon:+420 568 619 111
+420 568 619 101
E-mail:podatelna@mesto-namest.cz
Web:www.namestnosl.cz
 
 

Město Náměšť nad Oslavou, malé město na úpatí Vysočiny, 40 kilometrů západně od Brna, leží na jihovýchodním okraji Českomoravské vysočiny na toku řeky Oslavy. Místní jméno Náměšť je původem české, označovalo se tak místo, kde bylo něco namístěno, nashromážděno, naplaveno. Zeměpisná poloha města je 49.217° severní šířky a 16.150° východní délky. Katastr Náměště nad Oslavou zaujímá celkovou plochu 1875 ha. 


V roce 1632 byla Náměšť nad Oslavou povýšena na tržní městečko. V roce 1850 se stala sídlem okresního soudu, berního úřadu a dalších institucí. V roce 1886 se napojila na železniční trať Brno-Jihlava. Po celé 19. století byla Náměšť zcela v německých rukou. V roce 1923 byla povýšena na město. Jeho prvním čestným občanem se stal prezident republiky T. G. Masaryk. V roce 1949 došlo k celkové reorganizaci státní správy a v Náměšti vzniklo sídlo nového okresu Brněnského kraje. Toto rozdělení trvalo do roku 1960, kdy se Náměšť nad Oslavou stala opět součástí okresu Třebíč. Od roku 2001, kdy byly zrušeny okresy a znovu obnoveny kraje, se Náměšť nad Oslavou stala součástí kraje Vysočina, obcí III. stupně.

Více na: http://www.namestnosl.cz

Historie:

První písemná zmínka je datována k roku 1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku rodu Mezeříčských z Lomnice. Vývoj města je historicky spjat s dějinami Náměšťského gotického hradu, později přestavěného na renesanční zámek. Roku 1304 byla Náměšť zničena kumánskými hordami. Později, roku 1408, byl hrad znovu dobyt a značně pobořen Lackem z Kravař. Za husitských válek byla Náměšť několikrát vydrancována vojsky císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského. V polovině l5. století získává panství významný diplomat krále Jiřího, Ctibor Tovačovský z Cimburka, později moravský zemský hejtman, jehož přičiněním se v té době na Moravě stává jediným úředním jazykem čeština. V roce 1481 se Náměšť dostává znovu do vlastnictví Mezeříčských z Lomnice, kteří na zámku zřizují tiskárnu. Roku 1533 je zde vytištěna první česká gramatika Beneše Optáta z Telče a Petra Gzela z Prahy. V roce 1563 získává Náměšť Jan starší ze Žerotína. Na místě původního hradu staví renesanční zámek. Podporuje vzdělanost českých bratří a dává převézt jejich tiskárnu z Ivančic do nedalekých Kralic, kde je posléze vytištěna proslulá Bible kralická. Janův nástupce, Karel starší ze Žerotína, volí po bitvě na Bílé hoře exil a celé panství prodává r. 1628 svému švagrovi Albrechtu z Valdštejna, který ho předává Janu Křtiteli z Verdenberka, na jehož žádost povýšil císař Ferdinand II. Náměšť na městečko a udělil jí městský znak. Rod hrabat z Verdenberka držel panství až do roku l733, poté Náměšť krátce patřila Václavu z Enkenvoirtu a hrabatům z Kunfštejna, až roku 1752 koupil celé panství Bedřich Vilém Haugvitz, významný stoupenec osvícenského absolutismu a státník ve službách císařovny Marie Terezie. V létě r. 1759 vypukl v městečku ničivý požár, v témže roce založil Bedřich Vilém v Náměšti kapucínský klášter, který později císař Josef II. zrušil a v jeho prostorách zřídil r. 1795 manufakturu na výrobu látek. Jindřich Vilém Haugwitz, vzdělaný šlechtic osvícenské éry, jehož doménou byla hudba, založil zámeckou kapelu, nadané jedince dával školit ve Vídni. Karel Vilém Haugwitz, který převzal panství po svém otci v roce 1834, byl přítelem Johana Strausse a sám rovněž úspěšně komponoval. Svědkem kulturních zájmů Haugvitzů je také každý z více než 16 000 svazků barokní knihovny. Dnes je v ní uchována rovněž šestidílná Bible kralická. Po skončení 2. světové války se náměšťský zámek stal letním sídlem prezidenta dr. Eduarda Beneše.
Více na: http://www.namestnosl.cz

Současnost:

V listopadu 2006 byla do zkušebního provozu uvedena nová čistírna odpadních vod a tím ukončena etapa veškerého odkanalizování levého břehu Oslavy. Dokončení historicky největší investiční akce Náměště nad Oslavou vytváří potřebné zázemí pro další rozvoj města v oblasti bytové výstavby a trávení volnočasových aktivit.
Město rozšiřuje plochy pro občanskou výstavbu, v současné době se chystá výstavba inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod Křišťálovem“. Stávající technickou infrastruktura a vybavenost města (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, veřejná prostranství apod.) město postupně doplňuje, rekonstruuje a modernizuje.
Další plánovanou akcí města je výstavba moderního sportovního objektu nadmístního významu, Regionálního centra pro volnočasové aktivity, tělovýchovnou, kulturní a spolkovou činnost, jehož součástí bude zimní stadion, víceúčelová hala (vč. prostor pro divadlo a bazénu), fotbalové hřiště, antukové kurty. Dále proběhne výstavba sportovního a odpočinkového areálu Hájek, kde vzniknou hřiště na tenis, volejbal, streebal a hřiště pro děti, výstavba tělocvičny u základní školy Komenského a výstavba skate-parku pro mládež.
Mimo novou výstavbu se město Náměšť nad Oslavou pečlivě stará o historické dědictví, rekonstruuje památky, pečuje o zachování historického vzhledu městské památkové zóny, o údržbu zeleně a drobnou městskou architekturu.
Město v roce 2004 v objektu staré radnice znovuzaložilo městské muzeum, kde jsou otevřeny dvě stále expozice - Atelier náměšťského fotografa Ondřeje Knolla a Papírníkova tiskárna. K vidění jsou staré fotografie ze staré Náměště a tiskařské stroje z počátku minulého století. V galerii se konají krátkodobé výstavy všeho druhu.
V Náměšti nad Oslavou každoročně probíhají významné kulturní akce celorepublikového i mezinárodního významu, např. soutěž amatérských trampských skupin Náměšťská placka, koncerty vážné hudby Concentus Moravia, Folkové prázdniny, oživený zámek, den otevřených dveří památek, zámecké koncerty aj. Ze sportovních akcí se každoročně koná mezinárodní závod automobilů do vrchu, tzv. „Zámecký vrch“.
Více na: http://www.namestnosl.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Náměšťsko (www.namestsko.cz/)
Energoregion 2020 (http://www.energoregion.cz/)
Svazek obcí „Skládka TKO“ Třebíč (http://www.esko-t.cz/)
Vodovody a kanalizace – Svazek obcí se sídlem v Třebíči (http://www.vaktr.cz)
Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz/)
Sdružení obcí Vysočiny (http://www.obcevysociny.cz/) 

fara 1
fara 2
J Šandera deska na domu č p  27
kostel sv Jana Křtitele
manufaktura
měšťanský dům
ondřej knoll
nejsvatější trojice
pohřební kaple
radnice
silniční most
špitál 1
špitál 2
zámek 1
zámek 2
zámek 3
Vlajka náměšt
Znak náměšť
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load