Historické putování

Vyhledávání

Kostel Povýšení sv. Kříže - Bělá pod Bezdězem

Farská
Bělá pod Bezdězem, 294 21

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 22831/2-1458
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 11.9.2022 od 12:30 do 15:00 hodin

V 10 hod. se můžete zúčastnit poutní mše a od 18 hod. je připraven koncert - varhanní improvizace.

Odpovědná osoba
Jméno: Kamil
Přijmení: Škoda
Telefon: 737 313 620
Kostel pochází z počátku města. Slouží k církevním účelům a příležitostně je využíván jako koncertní síň. V minulých letech byly zrestaurovány oltáře kostela.
 
 

Kostel Povýšení sv. Kříže byl založen současně s městem v prvních desetiletích 14. století. Z původní gotické stavby se po požáru v roce 1635 zachovalo jen málo, část kněžiště a přiléhající sakristie ve tvaru čtverce s nádhernou křížovou žebrovanou klenbou, svatostánkem s freskou a lavabem. Ostatní části stavby, přední část kněžiště s vítězným obloukem a chrámová loď s kruchtou, pocházející ze 17. století. Střecha kostela je příkře sedlová, krytá břidlicí. K severozápadní stavbě přiléhá věž s čtyřbokým zastřešením, rozměrnou lucernou a krytem vrcholícím železným křížem. Nad kněžištěm se tyčí malá cibulovitá sanktusová věžička. Vnitřní zařízení chrámu pochází převážně ze 17. a 18. století. Hlavní oltář je dřevěný, bohatě vyřezávaný, zlacený a byl dokončen v r. 1689. Na oltáři se nachází velká olejomalba Nalezení sv. Kříže a nástavbě nad ní obraz Kristova křtu. Ve vnější zdi kostela je zazděno několik starých náhrobků bělských měšťanů a kněží ze 17. - 19. století. Kolem kostela býval původní bělský hřbitov se zajímavými náhrobky a umělecky kovanými kříži. Po necitlivých zásazích na přelomu 50. a 60. let 20. století z něj zůstalo zachováno jen několik náhrobků, mezi jinými i náhrobek dr. Emanuela Purkyně, profesora zdejší lesnické školy. U vchodu na hřbitov se nachází pozdně empirová hrobka dr. Josefa Tieftrunka, osobního lékaře Ferdinanda Dobrotivého a dobrodince zdejšího kostela. Na prostranství před kostelem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1721. Poblíž kostele stojí budova fary, postavená v roce 1807. Obdélníkové stavení s mansardovou střechou se střídmě zdobeným průčelím. Nad vchodem je umístěn plastický znak valdštejnsko-vartenberského rodu.

Kostel Povýšení sv. Kříže Bělá pod Bezdězem
IMG 7447
Noc kostelů, kostel Povýšení svatého Kříže Bělá pod Bezdězem
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load