Historické putování

Vyhledávání

Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Stará Boleslav

Mariánské náměstí
Stará Boleslav, 250 02

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Národní kulturní památka Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: celoročně o víkendech s průvodcem

S budováním velkého, důstojného poutního chrámu pro Palladium začal v roce 1617 italský stavitel Jaccoppo de Vaccani. Stavba byla dokončena a vysvěcena roku 1723 a svou architektonickou koncepcí patřila k prvním chrámovým stavbám ve stylu raného baroka v Čechách.
 
 

Na tomto nejstarším českém poutním místě je uctívána Panna Maria s Ježíškem, zpodobněná na starobylé kovové ikoně (19 × 13,5 cm). Tradice uvádí, že tento reliéf, vytvořený v korintské mědi a pozlacený, daroval sv. Metoděj ke křtu sv. Ludmile, která jej poté odkázala sv. Václavu. V dramatických chvílích po jeho zavraždění Václavův věrný sluha Podiven obrázek zahrabal do země, kde byl, snad někdy v polovině století dvanáctého, vyorán, tam, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. Kult obrazu milostné P. Marie s Ježíškem, prohlášeného v době vydání Majestátu Rudolfa II. roku 1609 za ochranný obraz -  Palladium České země, přiváděl do Staré Boleslavi desetitisíce poutníků. S budováním velkého, důstojného poutního chrámu pro Palladium začal v roce 1617 italský stavitel Jaccoppo de Vaccani na popud císařovny Anny, manželky císaře Matyáše. Stavba byla dokončena a vysvěcena roku 1723. Svou architektonickou koncepcí, jejímž autorem byl dvorský architekt Giovanni Maria Filippi, patřila k prvním chrámovým stavbám ve stylu raného baroka v Čechách. V důsledku 30leté války byla stavba pozdržena, a tak severní věž kostela dostavěl Abrahám Leuthner roku 1675 a jižní až v roce 1749 Kilián Ignác Dienzenthofer, který také nově vyřešil průčelí chrámu se sochami hlavních českých světců s Palladiem. Vnitřní výzdoba a zařízení chrámu, do něhož se podnes vchází původními, bohatě řezbovanými ranně barokními dveřmi, je provedena ve stylu vrcholného baroka. Hlavní oltář, realizovaný dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky je zdoben sousoším Nanebevzetí Panny Marie a sochami Sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Kosmy a Damiána z dílny Matyáše Bernarda Brauna. K úschově Palladia sloužil zvláštní oltář, schrána v levé straně presbytáře, vytvořená na místě původní kapličky – je opatřena stříbřenou mříží s osmi korunovanými hvězdami rodu Šternberků. Také boční kaple chrámu, zasvěcené významným událostem ze života Panny Marie, byly zařízeny na náklady šlechtických donátorů a nesou jejich jména: Černínská, Berků z Dubé, Lažanských, Slavatovská, Valdštejnská a Morzinsko-Martinická. Areál poutního chrámu byl také v rozmezí let 1728-1731 doplněn ambity, které roku 1775 freskovou výmalbou vyzdobil Josef Kramolín.

23 STB Ma 2009 01 mala
Chrám
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
e-mail: info@shscms.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load