Historické putování

Vyhledávání

Lomnice nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 130
Lomnice nad Lužnicí, 378 16

Telefon:+420 384 792 201
Web:www.lomnice-nl.cz
 
 

Historická město Lomnice nad Lužnicíje v západní části okresu Jindřichův Hradec a v severní části Třeboňské pánve v nadmořské výšce 420 až 425 m.n.m. Nejvyšší bod v okolí je vrch "Skalice" o výšce 438m.n.m.V blízkosti města protéka řeka Lužnice.Zeměpisná poloha města je 14 stupňů 43´východní délka a 49 stupňů 05´severní šířky.Katastr zaujímá ploch 1 890ha.Celé katstrální území je začleněno do Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a významnou část katastrálního území ( asi 1/4 ) zaujímá Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý" , ktrá je významnou biosfrickou rezervací. Město bylo od svého založení ve vlastnictví rodu Vítkovců, krátce bylo ve vlastnictví krále Václava IV., následně Rožmberků a Schwrzenbergů.

Historie:

První písemná zmínka o sídlišti je z roku 1220, kdy je Lomnice v držení Vítka z Klokot. V roce 1265 je majitelem uváděn Oldřich z Lomnice a po něm další Vítkovci. V letech 1341 až 1359 vlastnil město s hradem Vítek z Landštejna, jehož syn Vilém zřídil na hradě kapli Božího Těla a sv. Petra a Pavla.Po jeho smrti se stal majitelem Ježek z Kosovy Hory - od roku 1373. V letech 1378 až 1380 vlastnil Lomnici Jindřich ze Stráže a po něm Kunrát Krajíř z Krajku, který město i hrad roku 1381 vyměnil s králem Václavem IV. za hrad Landštejn a a město Bystřici. V té době panství navštívil panovník osobně a povýšil je roku 1382 na město, povolil ohrazení hradbami, věžemi a příkopem. Následný vlastník Zikmund dal hrad i město do zástavy Janovi z Hradce. Již v roce 1420 se posádka hradu vzdala Janu Žižkovi, který zde ustanovil hejtmanem Jana Roháče z Dubé. I po bytvě u Lipan zůstalo město v držení Táborů.Proto Oldřichměsto v roce 1435 oblehl a po devítiměsíčním obléhání se město vzdalo za cenu svobodného odchodu obránců.Nový majitel nechal hrad okamžitě zbořit a zůstala zachována pouze hradní kaple.Celé lomnické zboží, které v té době zahrnovalo i obce Přeseka, Slověnice, Sádek, Ševětín, Vitín, Lužnici, Štěpánovice a Lišov se stalo až do roku 1611 vlastnictvím Rožmberků.V té době byl velký rozmach rybníkářství. Nové rybníky zakládal stavitel Štěpánek Netolický, který v roce 1506 dkončil Zlatou stoku jako umělý vodní kanál v délce 42,6km, který napájí většinu rybníků v této soustavě.Po vymření rodu Rožmberků převzali na krátko panství Švamberkové, kteří však po bitvě na Bílé hoře přišli o veškerý majetek. Propadlé panstí si ponechal Ferdinand II. Slibně se rozvíjející město doplatilo tvrdě na válečné akce třicetileté války. Již na podzim roku 1618 byla sveden jihozápadně od Lomnice bitva, ve které byly císařská vojska pod vedením Buquoye poražena.Uprostřed roku 1619 však císařská vojska přepadla Lomnici a celé město vypálili. Následky byly nedozírné a na konci války byly z 113 usedlosí osídleno pouze 16. Ještě v roce 1679 tu bylo šedesát domů spálených a pustých. V roce 1660 koupili Lomnici Schwarzenbergové. I v této době zůstává město hospodářsky zaostalé a téměř výhradně zemědělské. K prvním pokusům o hospodářský rozvoj je zaznamenán až po roce 1830, kdy je postavena továrnička na papír a drobné dílny na výrobu kuřáckých potřeb a knoflíků z perletě, výrobky z rákosu a orobince a slaměné obaly na homolový cukr. Určité oživení nastalo ve druhé polovině 19.století stavbou železnice Praha - Vídeň a zřízením státních úřadů. V roce 1850zde byl zřízen okresní soud, který zde setrval až do roku 1949. V letech 1855 až 1868 zde byl i smíšený okresní úřad a v letech 1895 až 1928 také samostatný okres lomnický. I přes to byla v té době zaznamenána hospodářská stagnace, což zapříčinilo značný odchod obyvatelstva do ciziny, především do Vídně a Ameriky. Před rokem 1900 byly zakládány spolky jako Měšťanská a Řemeslnická beseda, ochotnický spolek Tyl, Sbor dobrovolných hasičů, Sokol a pod.Počátky dvacátého století byly významně poznamenány první svtovou válkou, ve které mnoho našich občanů položilo život na různých bojištích. Po vzniku republiky se začal rozvíjet hospodářský život. Byly otevřeny drobné továrny na nábytek, cementárny, dřevařské závody, tesařská výroba a podobně. Tento slibný rozvoj byl přerušen druhou světovou válkou a okupací země a poválečným znárodněním. viz www.lomnice-nl.cz

Současnost:

Po roce 1989 došlo bohužel k úpadku průmyslové vyroby, tolik potřebné pro rozvoj města, stabilizaci občanů a rozvoj služeb.Postupně zaniky podniky jako Jitona, Jihočeské dřevařské závody, státní statek, výrobní družstvo Jipro. Tyto podniky nebyly nahrazeny jinou výrobou a službami tak, aby vzniklo dostatek nových pracovních příležitostí.Jedinou větší firmou je zde LD INVEST a.s.výroba plastových a dřevěných oken a dveří, která zaměstnává ccxa 50 zaměstnanců.Kromě toho vznikly drobná živnostenská řemesla jako pokrývačství, elektromontážní práce,šití pracovních oděvů, výroba zahradních krbů, autoopravny a drbní zemdělci. V letech 1997 až 1998 bylo město kompletně plynofikováno a proveden nový rozvod tel. kabelů. Po roce 1998 se vedení města zaměřilo na výstavbu nájemných bytů, infrastruktury pro výstavbu RD včetně konečných úprav povrchů komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Takto bylo celkově zrekonstruováno Václavské a Palackého náměstí a náměstí 5.května. V roce 2002 byla dokončena centrální čistírna odpadních vod včetně kanalizačního přivaděče.Město věnuje pozornost volnočasovým aktivitám mládeže i dospělých. postupně ve spolupráci s TJ TATRAN buduje sportovní areál, dále přírodní amfiteatr Farská louka, byla vybudována naučná stezka Velký Lomnický, revitalizován rybník Peřinka pro sportovní rybolov.Město věnuje velkou pozornost spolupráci s místními organizacemi a spolky, rozvoji sportu a kultury a péči o své staré občany, pro které byl kromě jiného postaven dům s pečovatelskou službou.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Jihočeský Silva Nortica, Svaz měst a obcí ČR, Svaz obcí regionu Třeboňsko a Nadace pro Jihočeské cyklostezky. 

Akce

26.8.2022 až 27.8.2022

Folklorní festival U Zlaté stoky

Další ročník folklorního festivalu na Farské louce, Lomnice nad Lužnicí. Představí se soubory z různých koutů republiky. Součástí festivalu je řemeslný jarmark. Folklorní festival zakončíme nedělní krojovanou mší v 10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Všechny akce
kostel sv. Jana Křtitele
Stará radnice
Stará radnice nad jaře
kostel sv. Václava
vlajka Lomnice n luznici
znak Lomnice nad Lužnicí
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load