Historické putování

Vyhledávání

Reduta - Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 256
Uherské Hradiště, 686 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 32602/7-3456
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 11.9.2022 od 9:00 do 17:00 hodin

V doprovodu studentů uherskohradišťského gymnázia můžete vystoupat do podkroví objektu, kde je expozice věnovaná historii věznice.

Odpovědná osoba
Jméno: MgA, Antonín
Přijmení: Mach
Telefon: 602330077
Reduta byla vystavěna jako poslední část komplexu jezuitských budov v letech 1700 až 1729.
 
 

Stavba jezuitského gymnázia jako součást jezuitské koleje byla zahájena v roce 1700 v jižní části kvadratury, kde byla v roce 1704 zahájena nejen výuka, ale byla tu i umístěna lékárna. Blízkost školy a koleje však vedly k tomu, že v roce 1724 bylo rozhodnuto přesunout školu do nové východní části, která byla následně vystavěna v letech 1724-1729.
Součástí nových školních prostor byl i divadelní sál, který byl po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 přeměněn na sál redutní.
Ke školním a kulturním účelům sloužila tato část jezuitského areálu po dalších více jak 200 let, přičemž stavba byla doplňována různými neorganickými přístavbami a úpravami.
V letech 1994-2003 v rámci regenerace památkové zóny prošla tato východní část jezuitské koleje náročnou rekonstrukcí podle návrhu ateliéru GG Archico v čele s architektem Vladimírem Gracou, který plně respektoval historickou podstatu areálu, využil flexibility historických prostor a oprostil klasicistní nádvoří od nejrůznějších parazitních dostaveb. Současně začaly i práce na úpravě klášterních sklepů.  K úpravám projektu došlo v důsledku povodně v roce 1997, kdy bylo přehodnoceno zamýšlené umístění zázemí v suterénu a mimo jiné nově navrženo obrácení původních dispozic jeviště a hlediště.
Náročná obnova objektu Reduty byla dokončena v roce 2001. V následujícím roce byla na nádvoří umístěna kašna jako pocta P. Felixi Kadlinskému. Dílo akad. sochaře Otmara Olivy a kamenosochaře Petra Nováka se skládá z žulové mísy s tryskající vodou, tří vertikál a intarzií v dlažbě.


Komplex jezuitských budov
Reduta velký sál
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load