Historické putování

Vyhledávání

Karel Pippich

Narodil se 21. 4. 1849 ve Zlonicích u Slaného a zemřel 28. 3. 1921 v Chrudimi.
 
 

Otec Emanuel Pippich (1812-1889) v Chrudimi zřídil v roce 1853 advokátní kancelář. Syn Karel převzal jeho advokátní praxi a vykonával ji až do konce svého života.

Umělecké záliby K. Pippicha se dělily mezi divadlo, hudbu a literaturu. Hudební aktivity podporovala jeho první manželka, pěvkyně Miloslava Havelková, která však předčasně zemřela.

Pippich zasáhl významně do rozvoje chrudimského divadelnictví jako herec, režisér a ředitel spolku ochotníků. Dbal na výběr divadelních společností, prosazoval uvádění nových českých i cizích her a pohostinská vystoupení předních herců. Napsal tři jednoaktovky (Z české domácnosti, Ve veřejném životě, Slečna nakladatelka), dvě významnější dramata (Svět zásad a Slavoman), a několik libret, především Vlasty skon. Hluboký vztah k hudbě se odrazil v jeho publikační činnosti, v obnově pěveckého spolku Slavoj a v podpoře hudebního života v Chrudimi. Jeho zásluhou vystupovali ve městě známí umělci a koncentrovala se zde přední hudební tělesa. Vlastní umělecká tvorba se zaměřila na písně a zhudebnění slovesných textů. Vztah k literatuře se projevoval jednak organizačními aktivitami ve Spolku k podpoře české literatury a v Literárním klubu, jednak četnými verši, často s tematikou sokolství.

Jeho organizační schopnosti a široký rozhled se uplatnily především ve veřejné a politické činnosti. Byl členem obecního zastupitelstva, městské rady, okresního výboru a poslancem zemského úřadu.

Významná byla Pippichova práce v sokolském hnutí. Zastával funkce starosty místního Sokola, starosty východočeské sokolské župy, která byla po něm pojmenována, a byl členem vrcholných sokolských orgánů. V kulturní činnosti pokračoval Pippichův předčasně zemřelý syn píšící básně, rytíř Karel Pippich-Havelka, a také druhý syn Jaroslav Pippich, významný představitel zdejšího ochotnického divadla. Vnučka K. Pippicha Jaroslava Scheideggerová, žijící ve Švýcarsku, je mj. autorkou knihy Symfonie života, v níž vystihla kulturní atmosféru Chrudimi v meziválečném a válečném období.

K. Pippicha připomíná v Chrudimi pamětní deska umístěná na sokolovně a jméno zdejšího divadla. Karel Pippich je pohřben na hřbitově U Kříže. 

Související články

Chrudim

no image
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load