Historické putování

Vyhledávání

Beroun

Město Beroun
Husovo náměstí 68
Beroun - Centrum, 266 43

Telefon:+420 311 654 111
Web:www.mesto-beroun.cz
 
 

Popis:

Královské město Beroun leží na soutoku řeky Berounky s jejím pravostranným přítokem Litavkou, mezi dvěma významnými chráněnými krajinnými oblastmi; CHKO Křivoklátsko obklopující město od severu k jihu po západní straně a CHKO Český kras přiléhající k městu stejným způsobem ale po straně východní. Významná je malá vzdálenost od hlavního města Prahy, ale zejména poloha na důležité dopravní ose na západ, po které vedla v dávné minulosti obchodní stezka z Prahy do Bavor s brodem přes řeku Mži, a v současnosti dálnice D5 a významná železniční trať Praha – Plzeň. Význam samotného města i jeho okolí dokládají mnohé památky, např. velice dobře zachovalé pozůstatky středověkého opevnění města se dvěma branami, Pražskou a Plzeňskou, kostel svatého Jakuba Většího či skupina starých měšťanských domů na centrálním Husově náměstí, dobře známé hrady Karlštejn, Křivoklát, Točník a Žebrák, nebo méně známý, ale historicky neméně významný Tetín.

Více na: www.mesto-beroun.cz

Historie:

V oblasti, která byla osídlena již od pravěku, vznikla ve třináctém století při brodu přes řeku Mži (dnes Berounka) na významné obchodní stezce vedoucí z Prahy do Plzně a dále do Bavor osada, ve které se soustřeďovali řemeslníci schopní zabezpečit základní potřeby kupců a pocestných. První písemnou zmínku o Berounu jako o městě nacházíme v listině Přemysla Otakara II. z roku 1265. Latinský název Verona byl do němčiny překládán jako Bern, do češtiny jako Berona, Berún a Beroun. Město zpustlo, ale bylo znovu vybudováno za vlády Václava II. Středověký zakladatel přisoudil městu téměř pravidelný čtvercový půdorys, který je dodnes ve městě dobře čitelný. Urbanistický rozvrh města Berouna byl ve vztahu k dalším královským městům z doby posledních Přemyslovců nápadně jednoduchý. Pro ochranu města a jeho obyvatel bylo již kolem roku 1300 budováno důkladné opevnění tvořené hlavní hradební zdí s 37 dovnitř otevřenými baštami a dvěma hlavními vstupními branami, 6 až 10 metrů širokým parkánem, nižší parkánovou zdí, vodním příkopem a zemním valem. V roce 1303 udělil panovník Berounu majestát, podle něhož se město mohlo spravovat právem Starého Města pražského. Výhodná poloha na významné obchodní stezce blízko hlavního města napomáhala rozvoji řemesel a obchodu a tím celkovému rozkvětu města, občas pozastavenému požárem, epidemií nebo pobytem nezvaných vojsk. Po stavbě železniční tratě se vedle tradičních řemesel začal rychle rozvíjet průmysl zpracovávající nerostné suroviny bohatě se vyskytující v okolí, hlavně železnou rudu a vápenec. Rozvoj průmyslu přinesl zvláště ve 2. polovině minulého století znehodnocení životního prostředí zejména vysokou prašností všudypřítomnou v celé berounské kotlině a znepříjemňující život berounským občanům, ale i drancováním ložisek vápence v četných lomech v okolní přírodě.
Více na: www.mesto-beroun.cz

Současnost:

Po sametové revoluci se ve městě a okolí vrátily některé firmy do rukou původních majitelů, nebo spíše jejich potomků a nástupců, některé zanikly, některé získaly podporu velkých investorů. V současné době je Beroun i nadále významným průmyslovým a obchodním centrem, ale postupně se stává i významným centrem kulturním, společenským a sportovním, kde se každoročně pořádají dnes již tradiční kulturní, společenské ale i sportovní akce nadregionálního významu, např. hudební festival Talichův Beroun, udělování prestižních cen filmovým tvůrcům Berounský Trilobit nebo Hrnčířské a řemeslné trhy. V medvědáriu na Městské hoře našli svůj nový domov večerníčkoví Méďové Vojta, Kuba a Matěj. Pro ochranu historického jádra města byla v roce 1992 vyhlášena městská památková zóna Beroun. Díky zániku některých prašných provozů a zásluhou investic majitelů firem do nových ekologičtějších technologií se město postupně vymanilo z šedi a nánosů špíny několika minulých desetiletí a začalo rozkvétat barevnými fasádami opravených starých a mnohdy velmi cenných domů, ale i novostaveb bytových domů postavených na „zelené louce“ nebo v areálech bývalých vojenských kasáren či průmyslových areálů. Nové stavby rovněž postupně vyplňují proluky v historické zástavbě, které vznikly necitlivými demolicemi v historickém centru Berouna v 70. letech minulého století. Pro výhodnou polohu nedaleko hlavního města Prahy, která spolu s nádhernou přírodou v blízkém okolí nabízí výhody městského bydlení s veškerým kulturním, společenským, sportovním a relaxačním zázemím, spojené s romantikou venkovského bydlení téměř v přírodě při současném zachování možnosti pohodlného dojíždění za prací do nedaleké Prahy, silně vzrůstá zájem o bydlení v dnes již čistém Berouně. Toto vše má za následek prudký rozvoj bytové výstavby a s tím související rozvoj služeb a nabídky volnočasových aktivit.
Více na: www.mesto-beroun.cz

 
Husovo náměstí
Městská galerie
Medvědárium
Kaple Bolestné Panny Marie
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Medvědárium
Husovo náměstí - Pomnik padlých
Husovo náměstí
Pražská brána
Plzeňská brána
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Berounske Benátky
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Berounský znak
Berounská vlajka
Městské kino
Muzeum Berounské keramiky
KD Plzeňka
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load