Historické putování

Vyhledávání

Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/2
Jindřichův Hradec, 377 01

Telefon:+420 384 351 111
Web:www.jh.cz
Jedno z nejkrásnějších jihočeských měst nabízí tuzemským i zahraničním návštěvníkům neoddiskutovatelné historické bohatství, řadu unikátů i téměř neporušenou okolní přírodu. Jindřichův Hradec se může pochlubit např. třetím největším památkovým objektem v České republice - Státním hradem a zámkem, své sídlo zde má i další ojedinělá instituce - Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. V Muzeu Jindřichohradecka pro změnu najdou návštěvníci největší lidový mechanický betlém na světě - Krýzovy jesličky, Dům gobelínů zase nabízí kromě jiného praktické ukázky ručního tkaní tapiserií. Jednou z nejnovějších atrakcí města nad Vajgarem je i Aqua show sv. Florián, teprve druhá show tohoto druhu v Evropě. A konečně: opomenout nemůžeme ani jindřichohradeckou úzkokolejku, nabízející v letní sezóně romantické svezení vláčkem taženým historickou parní lokomotivou. Jindřichův Hradec je zkrátka město, které rozhodně stojí za návštěvu. Těšíme se na vás!
 
 

Historické město Jindřichův Hradec se rozkládá na 15° východní délky a zhruba 49° severní šířky a leží ve výšce 478 m nad mořem. Městem protéká řeka Nežárka a Hamerský potok. V bezprostřední vzdálenosti od historického centra města se nachází rybník Vajgar o rozloze 49 ha. Jindřichův Hradec má následující místní části: Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka. Jindřichův Hradec je sídelním místo stejnojmenného okresu- největšího v ČR: 1944 km2. Město je i významným dopravním střediskem regionu, za zmínku stojí navíc i úzkorozchodný železniční systém: trať J.Hradec - N.Bystřice v délce 33 km, J.Hradec - Obrataň v délce 46 km. Městské jádro Jindřichova Hradce bylo prohlášeno za rezervaci již 11. 7. 1950. Městská památková rezervace byla pak znovu prohlášena v roce 1961. 


Obvod památkové rezervace je vymezen na severu linií vedenou po vnějším obvodu středověkého příkopu a odtud protaženou k Vajgaru na jedné a k Nežárce na druhé straně, na jihovýchod vede hranice břehem Vajgaru, vajgarským mostem, jihovýchodním břehem Malého Vajgaru a zájezkem až k ústí do Nežárky a na západě pak západním břehem Nežárky. Jedná se o území stabilizované a chráněné nejvyšším stupněm ochrany sídel, chráněna je tudíž veškerá urbanistická struktura rezervace se všemi památkami, ale i bloky a objekty zástavby, uliční sítě, parky a zahrady, opevnění, regulace řek a břehy rybníka, včetně siluet, panoramat, pohledových a průhledových vztahů, střešní krajiny, dominant, měřítka a charakteristického výrazu a barevnosti fasád. Více na www.jh.cz.

Historie:

Město Jindřichův Hradec bylo písemně zmiňováno již v roce 1220 v pramenech Heinricus de Novo Castro (Jindřich z Nového Hradu). Jako město je Jindřichův Hradec poprvé písemně uváděn v roce 1293. Byl založen jako město poddanské, avšak brzy dosáhl na svých majitelích, pánech z Hradce, většiny práv, která měla města královská, a stal se největším poddanským městem v Čechách. Kromě vnitřního města, chráněného na jihovýchodní straně rybníkem Vajgarem a na severu opevněním s hlavní hradbou, s příkopem, jednotlivými baštami a městskými branami, vzniklo ve 2. polovině 15. století Nové Město, na jehož severním konci byl založen františkánský klášter, vymezující jeho severní obvod. Na jihu vybíhala dnešní Vídeňská ulice - cesta na Vídeň a na severozápadě cesta na Tábor a Prahu. Jindřichův Hradec byl založen na křižovatce významných obchodních cest při brodu střeženém gotickým hradem. Městský celek, který takto vznikl, neměl ve své době kromě Prahy a několika dalších výjimek v zemích Koruny české obdoby. V 16. století sahalo panství pánů z Hradce od Hluboké téměř k Třebíči. V této době byl přebudován původní gotický hrad a rozšířen o renesanční zámek se třemi nádvořími. V roce1604 vystřídali pány z Hradce Slavatové a v roce 1694 Černínové z Chudenic, kterým patřil hrad a zámek a velké panství až do roku 1945.
Od 16. století došlo k velkému rozmachu cechovní výroby, zejména keramické, a tím i k povznesení a zbohatnutí měšťanského stavu, k rozkvětu a výstavnosti města. Po ničivém požáru v roce 1801 dostalo historické jádro převážně klasicistní podobu. Město se ale dále již výrazněji nerozvíjelo. Přes počáteční nástup průmyslové revoluce, projevující se zde technickými novinkami, jako byl pivovar a mlýn na elektrický pohon a první elektrické městské osvětlení navržené F. Křižíkem, vývoj průmyslu v 1. polovině 20. století ve městě zaostal a J. Hradec se stal poklidným městem se starobylým rázem.
Po roce 1945 se začal J. Hradec rozšiřovat výstavbou nových sídlišť a kolonií rodinných domků v souvislosti s výstavbou průmyslových závodů a s přílivem obyvatel z venkova za novými pracovními příležitostmi. Nové obytné části města doplňující starou předměstskou a venkovskou zástavbu vznikly na západě za Nežárkou. Nová bytová výstavba vznikla dále na severu a severovýchodě podél silnice na Tábor a Pelhřimov (např. sídliště U nádraží a Pod kasárny). Na východě a jihovýchodě vznikla nová sídliště kolem (dnes již bývalého) závodu “Jitka”, z nichž největší je sídliště Vajgar. Na Jihu je to Jiráskovo předměstí a sídliště “Hvězdárna”. Více na: www.jh.cz

Současnost:

V r. 1945 byl obnoven Jindřichohradecký okres. Podle nového správního uspořádání byly k němu v r. 1960 připojeny zrušené okresy Třeboňský a Dačický. Obnovené a nové provozovny textilní lnářské výrobny v městě nesly od r. 1950 název Jiholen. Postupně se proměňovaly na bavlnářské závody, od r. 1960 fungující pod názvem Jitka. V r. 1957 zahájil činnost strojírenský závod Lada n.p. s programem výroby šicích a pletacích strojů. Po r. 1960 byl zrekonstruován starší závod jihočeské Fruty s produkcí sirupů, lihovin, ovocných vín. Na přelomu 60. a 70. let byla vystavena velkokapacitní Jihočeská mlékárna. Díky početnému souboru unikátních stavebních a uměleckých památek, bylo v r. 1950 vyhlášeno historické jádro Jindřichova Hradce městskou památkovou rezervací. Na bohatý spolkový život v předchozím období navázala po r. 1950 celá řada spolků a klubů (např.: pěv.spolek Smetana-zal.1861, divadelní spolek Jablonský-zal.1881, Spolek přátel starého Hradce-zal.1927). Hranice okresu přesáhla Jindřichohradecká opera, která v letech 1950-1965 nastudovala 22 premiér operních děl. Po přestávce operní představení pokračují od r. 1988. Bohatý kulturní a společenský život doplnila další tradice (od r. 1966)- mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga; v Jindřichově Hradci se každoročně pořádají koncerty laureátů. Významných úspěchů na sportovním poli dosáhli i veslaři (Václav Chalupa a další). Přechod k tržním formám ekonomiky po r. 1989 uvolnil cestu k rozmachu soukromého podnikání ve stavebnictví, obchodu a službách. Postupně se obnovila větší část historického jádra města. V r. 1993, kdy se slavilo 700. výročí města, se znovu otevřely brány opraveného státního hradu a zámku. Rozšířily se unikátní gobelínové dílny, zrekonstruovaly se koželužské domky u Nežárky. K dobře prosperujícím podnikům patří Kasalova pila, která přešla do rukou Ing. Bořivoje Kasala v r. 1994 (Bohumil Kasal zakoupil pilu v J. Hradci v r. 1928, která byla v r. 1948 rodině znárodněna). V r. 1991 se otevřela fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán základní kámen vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká škola ekonomická - fakulta managementu). Město Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historického města (galerie, prohlídky památek, koncerty a pravidelná představení opery na zámku; toulky krásnou přírodou; sportovní vyžití např. na tenisových a volejbalových kurtech; cyklotrasy; obchody, hotely, restaurace, kavárny a další).

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Česká inspirace http://www.czech-inspiration.cz,
Jihočeská centrála cestovního ruchu http://www.jccr.cz,
Svazu měst a obcí Jihočeského kraje http://www.smojk.cz/,
Mikroregion Jindřichohradecko http://www.jh.cz/,
Svaz měst a a obcí České republiky http:// www.smocr.cz/,
Národní muzeum fotografie o.p.s. Jindřichův Hradec http://www.nmf.cz/
Jihočeská Silva Nortica – zájmové sdružení www.silvanortica.com,
Asociace turistických informačních center www.aticcr.cz,
Regionální rozvojová agentura a.s. České Budějovice http:// www.rera.cz ,
Nadace Jihočeské cyklostezky http://www.jihoceske-cyklostezky.cz,
Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec, www.jh.cz 

Akce

23.8.2022 až 27.8.2022

Mistrovství České republiky v balonovém létání

Nebe nad Jindřichovým Hradcem opět zaplní pestrobarevné balony. Po bezmála celý týden budete moci sledovat opravdovou krásu tohoto tichého a půvabného sportu.
8.9.2022 až 11.9.2022

Mezinárodní cyklistický etapový závod "Okolo jižních Čech"

Závod situovaný do centra Jindřichova Hradce je součástí Světového poháru UCI.
7.8.2022

Porcinkule

Tradiční pouť s atrakcemi a stánkovým prodejem se v Jindřichově Hradci koná řadu let vždy první srpnovou neděli.
13.8.2022

MINT Market

Trhy s módou, šperky a designem se konají na jindřichohradeckém náměstí Míru.
9.9.2022 až 25.2.2022

Stejkobraní

12. ročník gastronomického festivalu nabídne steaková masa z pěti kontinentů, maso z lokálních masných farem, degustaci rumů z více než 50 zemí světa či degustaci francouzských vín.
10.9.2022

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál

Společný cyklo a pěší výlet u příležitosti ukončení turistické sezóny v Jindřichově Hradci.
23.9.2022 až 25.9.2022

21. Dadainspirační dny

Festival autorského a studentského divadla v prostorách Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.
24.9.2022

Svatováclavské slavnosti

Svátek sv. Václava si v Jindřichově Hradci na náměstí Míru připomeneme dobrým jídlem a pitím, a samozřejmě i skvělou hudbou.
26.11.2022

Betlémy Ilony Klawitter

Výstava z cyklu "Vánoce u svatého Jána" potrvá v kostele sv. Jana Křtitele do 6. ledna 2023.
3.12.2022 až 4.12.2022

Adventní dny v Domě gobelínů

Ukázky řemesel a dílny pro děti v Domě gobelínů.
Všechny akce
Pohled od řeky Nežárky na zámecký komplex
Náměstí Míru
Muzeum Jindřichohradecka
Krýzovy jesličky
Expozice v Domě gobelínů
Panorama J  Hradce
Jindřichohradecká úzkokolejka
Dům gobelínů
Rybník Vajgar v J  Hradci
Aquapark v Jindřichově Hradci
Aquashow sv  Florián
Aqua show sv  Florián 2
Státní hrad a zámek v J Hradci
Rekord Největší počet lidí v převleku Bílých paní na jednom místě v rámci TOP Týdne 2011
Úspěšný pokus o rekord Největší pětilistá růže tvořená lidmi v rámci TOP Týdne 2012
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load