Historické putování

Vyhledávání

Jilemnice

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
Jilemnice, 514 01

Telefon:+420 481 565 111
E-mail:posta@mesto.jilemnice.cz
Web:www.mestojilemnice.cz
Jilemnice má velmi cenné historické jádro s typickou atmosférou horského městečka (náměstí ve výšce 464 metrů nad mořem, nejvyšším přirozeným bodem je kopec Kozinec o výšce 561 metrů) a má dnes 5 a půl tisíce obyvatel. Vzhledem ke své výhodné poloze je již po léta vyhledáváno jako výhodné východisko do západních Krkonoš. Ročně jím prochází tisíce turistů vyznávající letní i zimní sporty a obdivující zdejší kopcovitou krajinu s krásnými výhledy. Původ jména Jilemnice připomíná městský znak – strom jilm ve stříbrném poli. Město vzniklo někdy na počátku 14. století jako hospodářské a tržní centrum rozsáhlého štěpanického, později jilemnického panství drženého pány z Valdštejna. Žel není nám umožněn souvislejší pohled do nejstarší historie, neboť naprostá většina pramenů byla zničena (zejména požárními katastrofami v roce 1788, 1803 a 1838). Pravidelný půdorys náměstí a přilehlých ulic nám napovídá, že město vzniklo patrně na zeleném drnu. V minulosti se v obci rozmohlo plátenictví, které dosáhlo vrcholu na přelomu 18. a 19. století a to hlavně díky - hraběcímu rodu Harrachů, jehož příslušníci jej pozvedli na světovou úroveň. Známá a slavná je také lyžařská tradice, díky níž je Jilemnice označována jako „kolébka českého lyžování“. Již od roku 1894 zde sportovní lyžování organizuje Český krkonošský spolek SKI, nejstarší samostatný lyžařský spolek v českých zemích. Na návštěvníky zapůsobí zejména typická atmosféra horského městečka. Přijďte pobejt!
 
 

Město Jilemnice leží v kopcovité krajině západního podhůří Krkonoš (náměstí ve výšce 464 m n.m.) a má dnes necelých pět a půl tisíc obyvatel. Správně náleží Jilemnice i celý správní obvod  do Libereckého kraje. Výhodou Jilemnice je poloha, ze které se lze vydat do kteréhokoliv směru jak pěšky, tak na kole, popřípadě při dostatečné sněhové pokrývce i na lyžích. Díky své poloze je Jilemnice již po léta je vyhledávána jako výhodné východisko do západních Krkonoš, jejichž přirozeným centrem se během historického vývoje stala.

Historie:

První písemná zmínka o Jilemnici pochází z roku 1350. Město bylo centrem rozsáhlého štěpanického panství pánů z Valdštejna. Pravidelný půdorys náměstí a přilehlých ulic napovídá, že město vzniklo patrně na zeleném drnu a nebylo hrazeno. Poslední archeologické výzkumy v prostoru bývalého kostela sv. Alžběty (zahradní domek v zámeckém parku) datují osídlení do I.poloviny 13. století. Kvůli své odlehlé poloze se Jilemnice rozvíjela pomaleji, než sídla ve vnitrozemí. Rozmach města byl ještě výrazněji omezen po roce 1492, kdy Valdštejnové město i panství rozdělili na dvě části - jilemnickou a štěpanickou. Jilemnici poté vlastnili příslušníci různých šlechtických rodů.Události třicetileté války měly pro město katastrofální důsledky. Došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti v mnoha směrech. 
Opětovného rozkvětu se Jilemnice dočkala po roce 1701, kdy panství koupili Harrachové a  opětovně je sloučili, i když od té doby město přestalo být rezidenčním sídlem vlastníků panství (v držení je měli až do roku 1945). V této době výrazně rostl počet obyvatel zejména v důsledku ekonomického rozvoje (vývoz lněné příze, obchod plátnem ap.). V polovině 18.století byla dokončena kompaktní zástavba některých ulic, převažovaly dřevěné domy, pouze v prostoru náměstí vyrostly po polovině století kamenné stavby (radnice 1781, kostel sv. Vavřince 1729).
Oheň, ničivý živel, se bohužel „dřevěné“ Jilemnici nikdy nevyhýbal. Jeden z největších požárů město postihl v roce 1788, další ničivé požáry město zachvátily v letech 1803, 1838, kdy lehl popelem celý střed města. Obnovou získalo jádro Jilemnice střízlivý klasicistní ráz.
Jilemnice byla po roce 1860 centrem českého národního života v Krkonoších, vznikaly kulturní, vzdělávací spolky, byly realizovány na svou dobu jedinečné stavby (1877 založena nemocnice, 1888 městská spořitelna, zadláždění ulic, osvětlení, výstavba městského vodovodu, 1899 postavena dívčí škola v pseudorenesančním stylu, postavena sokolovna, nová radnice, zřízeno gymnázium, regulace Jilemky, 1909 vystavěna budova městské spořitelny ad.). Na sklonku 19.století se započal též rozvíjet cestovní ruch, Jilemnice začala být chápána jako „brána do západních Krkonoš“, kterou zůstala dodnes. V této době se Jilemnice stala nejvýznamnějším českým lyžařským centrem a jistě právem byla označována přídomkem  "kolébka českého lyžování."
Další vývoj města a také život obyvatelstva v něm byly poznamenány oběma světovými válkami. Poloha Jilemnice v blízkosti státní hranice byla ve složité době 1. poloviny 20.st. rovněž příčinou mnohých událostí.

Více na: www.mestojilemnice.cz

Současnost:

V roce 1948 byla znárodněním podniků a zestátněním spořitelny zničena ekonomická aktivita Jilemnicka, v průmyslu města převládlo strojírenství (n.p. Autobrzdy), později potravinářství (n.p. Cutisin), byla ukončena domácí textilní výroba. V 60. letech započala v Jilemnici výstavba panelových domů, historické centrum města postupně chátralo, neuniklo necitlivým rekonstrukcím.
Teprve v 90. letech 20. století nastala postupná obnova města a zlepšování podmínek pro život v něm. Obnovit přívětivou tvář města, regenerovat cenné historické jádro a vybavit město vším, co občané i turisté ke svému pohodlí potřebují, patří k prvořadým úkolům současné epochy.
Na konci roku 2009 se může Jilemnice pochlubit řadou úspěchů. Jsou to jak vydařené investiční projekty (revitalizace náměstí, postupná obnova historických objektů ve městě, regenerace panelového sídliště, odkanalizování Jilemnice, plynofikace města, sportovní hala a mnohé další), tak též úspěchy v rámci zkvalitňování života ve městě (Strategický plán města, Komunitní plán, funkční sociální služby, činnost v rámci Národní sítě zdravých měst ad.). Ve městě probíhá řada kulturních a též sportovních akcí, tradiční trhy a slavnosti. Město též navázalo spolupráci s řadou dalších subjektů (svazky obcí, partnerská města ad.), s jejichž přispěním se mu daří prosazovat některé své zájmy opět o něco efektivněji. Další významný krok pro město bude představovat schválení nového územního plánu, ve kterém se otevřou nové plochy zejména pro bydlení.
Největšími zaměstnavateli jsou v současné době podniky Devro s.r.o. (dříve Cutisin), Technolen technický textil, a.s., Brano Group, a.s., dále též Masarykova městská nemocnice. Jilemnice je přirozeným centrem západního podhůří Krkonoš, kam dojíždějí lidé za prací a na úřady, žáci do škol, kde je možné pohodlně nakupovat, kde jsou pořádány mnohé společenské akce. Byť bude neustále co zlepšovat, můžeme již nyní s jistotou říci, že jsme na dobré cestě. V roce 2013 získla Jilemnice titul (po dvou nominacíh) Historické město roku 2012.

Více ve Strategickém plánu města Jilemnice (Analytická část – Profil města Jilemnice) na: http://www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/strategicke-planovani/strategicke-planovani-analyticka-cast/

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Město Jilemnice je členem v těchto sdruženích:
Svaz měst a obcí ČR (www.smocr.cz),
Krkonoše – svazek měst a obcí (www.krkonose.eu),
Jilemnicko – svazek obcí (www.jilemnicko-so.cz),
Národní síť zdravých měst (www.nszm.cz),
Sdružení pro cestovní ruch libereckého kraje (www.scrlk.cz),
Sdružení obcí libereckého kraje (www.solk.cz),
Euroregion Nisa (http://www.ern.cz/),
MAS Přijďte pobejt! (http://www.maspridtepobejt.cz/) 

Související články

Budova radnice
Znak mesta Jilemnice
 Jilemnický zámek
 Krkonošské muzeum , zámek interiér  - pracovna hraběte Jana Nepomuka Harracha
Budova čp.1 (bývalý panský pivovar)
Zámecký park s čp1
Zvědavá ulička
Zvědavá ulička v zimě
Krasojízdy na rohačkách ve Zvědavé uličce
kostel Sv  Vavřince
interiér kostela sv. Vavřince
Jilemnice celkový pohled od V
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load