Historické putování

Vyhledávání

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Zámek 1
Roztoky u Prahy, 252 63

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 17645/2-2291 (zámek, park a přilehlé budovy)
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: St-Ne 10-18 hod.

Areál barokně upraveného zámku, jehož historie sahá do 13. století, je od r. 1957 sídlem dnešního Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
 
 

V zámku je možné navštívit dvě expozice:

Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, která představí významný roztocký fenomén. Veřejnost se seznámí s počátky pronikání střední vrstvy, převážně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851. Středočeské muzeum je první institucí na českém území, která se daným tématem expozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných vilových interiérů upozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní členění, na přilehlé zahrady, a stranou nezůstane ani společenský život uživatelů. Zájemci o toto téma navštíví typické prostory, které nemohly v žádné rodinné letní vile chybět. Vstupní hala, dámský budoár, jídelna, salon či pánský pokoj jsou vybavené dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky a nádobím z muzejních sbírek, jež zčásti pocházejí z původního prostředí roztockých vil v době jejich rozkvětu, a které se podařilo muzeu shromáždit. Pro dokreslení životního stylu tehdejších „lufťáků“  je prezentována také dobová móda.

Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, která nás přenese do časů, kdy do Prahy bylo daleko, a obyvatelé Roztok byli odkázáni na prostor několika vsí patřících ke zdejšímu panství významného rodu Lichtensteinů. A právě mikrokosmu roztockého dominia na přelomu 18. a 19. století je věnována interiérová instalace s názvem. Expozice není primárně věnována majitelům panství, jak bývá v zámeckých interiérech zvykem, ale přibližuje prostory, v nichž se pohybovali a pracovali úředníci. Lichtensteinové, jimž toto panství patřilo téměř dvě stě let, Roztoky nevyužívali jako své sídlo. Spíše jim přisoudili osud hospodářské jednotky, jež přinášela zisk a produkty. Na její chod i správu celého panství tehdy dohlíželi tři vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku. Zájemci o tuto část expozice budou mít možnost zhlédnout dobově vybavené privátní pokoje úředníka, včetně kuchyně a spižírny se zásobami, ale zejména kancelář velkostatku, kam se soustředil hospodářský a správní chod dominia.

Součástí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy je též Ateliér Zdenky Braunerové (1858-1934), který přibližuje atmosféru a dobu tvorby malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života (otevřen od dubna do října).


Zámek Roztoky
Zámek Roztoky
Ateliér Zdenky Braunerové
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load