Historické putování

Vyhledávání

Proboštský chrám sv. Petra a Pavla - Mělník

Na Vyhlídce
Mělník, 276 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 27986/2-1356
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Pá a Ne 10.30-16, So 10-17 hod.
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Mohutná pozdně gotická věž, zvonice proboštského chrámu sv. Petra a Pavla je dominantou města Mělníka.
 
 

Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2007. Ochoz věže se nachází ve výšce 37 m.
Zasloužilý mělnický regionální historik Fr. Purš (1927–2015) o nejstarších dějinách tohoto architektonického skvostu napsal: „Památný kostel svatého Petra a Pavla na Mělníce patří svým založením k nejstarším kostelům v Čechách. František Palacký klade jeho založení spolu se zdejší kapitulou do doby kněžny Emmy († 1006), manželky českého knížete Boleslava II., který byl prvořadou zakladatelskou osobností druhé poloviny 10. století.“ A skutečně: sakrální stavbu můžeme na akropoli někdejšího raně středověkého slovanského hradiště (Pšova?) očekávat již v počátcích našeho státu a kultury, neboť Mělník bývá spojován s původem sv. Ludmily, manželky prvního českého knížete Bořivoje. Pravděpodobně na místě starší stavby vyrostla v 11. století románská bazilika, z níž se do dnešních dob dochovala hmota jedné z věží (při restaurování chrámu před 100 lety byl tento relikt zdůrazněn novorománskou nástavbou se sdruženými okny). Od 14. do 16. století prošel kostel nejméně třemi stavebními etapami ve slohu gotickém, přičemž současnou podobu mu vtiskly adaptace z doby jagellonské.
Mohutná pozdně gotická věž, zvonice chrámu, je hlavní dominantou města. Veřejně přístupná je 12. rokem. Ochoz věže se nachází ve výšce 37 m. Věž dokončená roku 1488 je pravděpodobně dílem huti Johanna Spiesse z Frankfurtu, jenž patří k předním osobnostem našeho stavitelství jagellonské doby. Zvonice – aktuálně díky spolku Mělničtí zvoníci – stále slouží svému účelu. Zavěšeny jsou na ní zvony Petr a Pavel (1690), Václav a Ludmila (1690) a Anežka a Zdislava (1993). Podle regotizačních návrhů ze sklonku 19. století měla být barokní báň věže snesena, avšak obnovitel chrámu architekt Kamil Hilbert (1910–1915) od tohoto záměru moudře upustil. V roce 1972 byla věž opatřena novou bílou fasádou a v letech 2006–2007 prošla generální opravou. V přízemí věže je kaple Božího hrobu.

Zvonice proboštského chrámu - dominanta Mělníka
socha sv. Ludmily, Jaromír Čermák, 1915
Zvonice chrámu na fotografii z konce 19. století
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load