Vyhledávání

Rokytnice v Orlických horách

Procházka po památkách města

1. Krátký okruh:

Procházku začneme ve středu města na náměstí T. G. Masaryka, kde uvidíme řadu historických památek. Dominantou náměstí je barokní kostel Všech Svatých postavený v letech 1679 – 1684. Uprostřed na zeleném prostranství pak stojí Mariánský sloup, který nechal postavit v roce 1771 tehdejší majitel panství Josef Vilém hrabě Nostic-Rienek. Na soklu sloupu můžeme vidět sousoší sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Malebnost náměstí je dotvářeno dochovanými roubenými domky z 1. poloviny 19. století, které jsou dokladem původní podoby měst v podhůří.

V západním rohu náměstí se nachází raně barokní zámek z 2. poloviny 17. století, který patřil rodu Nosticů. Zámek je přístupný v hlavní sezóně jen o víkendech. Na zámku je k vidění Ahnensaal, zámecká kaple a výstava fotografií.

Kolem zámku pokračujeme dál kolem měšťanského klasicistního domu až k zámeckému kostelu Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v roce 1603 rodem Mauschwitzů. Součástí kostela je i hrobka rodu Nostitz-Rienek, kde je pochováno 8 šlechticů tohoto rodu.

Vlevo od kostela se nachází moderním areál místní Základní školy s víceúčelovou halou. Za školou se nachází také dvě fotbalové hřiště a o kousek dál městský hřbitov, kde se mimo jiné nachází památník Prusko-Rakouské války 1866.

Napravo od kostela je zámecký park, který prochází rekonstrukcí. Park pak bude příjemným místem odpočinku pro návštěvníky a obyvatele města.

Projdeme-li parkem, ocitneme se na sídlišti 1. Máje. Za panelovými domy mírně v kopci je schovaná kaple sv. Anny. Osmiboká barokní kaple byla postavena v letech 1722 – 1723. Sv. Anna je považována za patronku Rokytnice a Orlických hor.

Od kaple pokračujeme po hlavní silnici dolů kolem zdravotního střediska a vpravo zámecké zdi a zámku. U zdravotního střediska zahneme doleva a dojdeme k dětskému hřišti s minigolfem a tenisovým kurtům. Hřiště je během sezóny volně přístupné, návštěvníci si mohou zapůjčit hole a zahrát minigolf nebo ping pong a zpříjemnit si tak pěkné odpoledne.

Když půjdeme od hřiště z kopce dolů, napravo uvidíme nový areál mateřské školy. Když zahneme doprava a půjdeme podél školky, uvidíme bílou nově zrekonstruovanou budovu sýpky z 2. poloviny 19. století, kde se dnes nachází moderní interaktivní třípatrové muzeum Orlických hor pro děti i dospělé.

Od muzea Sýpky půjdeme kolem budovy radnice a fary zpět na náměstí.

2. Delší okruh:

Delší okruh se napojuje na kratší okruh, kdy u dětského hřiště procházíme dál až k tenisovým kurtům a vydáme se ulicí mezi domy. Na konci ulice zahneme doprava a vyjdeme u sochy a kapličky sv. Antonína. Sv. Antonín je patronem cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin. Jeho atributy jsou dítě Ježíše, lilie, noha, osel, ryby.

Od sv. Antonína jdeme směrem k náměstí až k soše Krista, kde přejdeme ulici a půjdeme dolů kolem bývalé vyhořelé pily a doprava silnicí ke studánce Pod Farským kopcem. Farský kopec se využívá v zimě k lyžařským radovánkám. Na tomto malém rozcestí vidíme také sochu Krista Trpitele.

Procházka pokračuje kolem městského koupaliště, které dnes slouží jako požární nádrž, ale občané je v horkých letních dnech využívají k příjemnému osvěžení.

Další zastávkou na naší procházce je Židovský hřbitov, jehož torzo se nachází v městském lesoparku a připomíná židovskou komunitu v Rokytnici v O. h. Židovský hřbitov zde vznikl v roce 1718 a byl zničen během druhé světové války. Dále zamíříme přes most řeky Rokytenky kolem horského hotelu Rokytenka doleva ulicí J. V. Sládka. Hotel Rokytneka je vhodné místo pro rodinu s dětmi. Zde se můžete osvěžit během procházky městem a děti si mohou odpočinout na hřišti nebo se podívat na zvířátka.

Ulicí J. V. Sládka vyjdeme na místě, který se nazývá Stříbrný vrch. Doleva vece silnice do Kunvaldu, naproti stojí Domov na Stříbrném vrchu, který slouží jako ústav sociální péče.

Procházka pokračuje vpravo k železniční dráze, kde můžeme navštívit Muzeum železnice, které se věnuje zejména horské trati Rokytnice v O. h. – Doudleby n. O. Pak se vydáme podél trati k náměstí, přes autobusové nádraží, kolem sídliště U Nádraží a ulicí nahoru zpět k výchozímu bodu na náměstí T. G. Masaryka.

 

ikona souboruTipy na výlety v okolí Rokytnice v Orlických horách a turistické zajímavosti


Vytvořeno 12.7.2016 13:32:25 | přečteno 2812x | lenka.hornova