Vyhledávání

Planá

MĚSTO PLANÁ - TIPY NA VÝLETY

1) PROCHÁZKA MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNOU

Město Planá náleží v rámci Plzeňského kraje mezi 21 měst, která mají historicky nejcennější části svých území prohlášeny za památkové zóny. Městská památková zóna byla v Plané vyhlášena v roce 1992.

http://www.mksplana.cz/clanky/historie-mesta/

Doporučujeme: Historické domy na náměstí, radnice, Svatojánský sloup

2)  HORNICKÉ MUZEUM

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. stol. v době největšího rozkvětu dolování  stříbrných rud v Plané a jejím okolí. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a nachází se v něm expozice vývoje rudného hornictví.

Otvírací doba:  červen:  úterý - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, červenec, srpen:  úterý - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

duben, květen, září: sobota a neděle  10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

3) POHLEDY Z VÝŠKY

ROZHLEDNA NA BOHUŠOVĚ VRCHU

Městský okrašlovací spolek položil v roce 1908 základní kámen 16 metrů vysoké cihlové rozhledny. První návštěvníci zdolali jejích 73 kamenných schodů v létě 1909. Po druhé světové válce  byl  přístup pro turisty postupně omezen a posléze zcela zakázán. V roce 1999 město Planá provedlo její generální opravu a rozhledna je opět pro veřejnost otevřená a volně přístupná. Vyhlídková plošina je ve výšce 14 metrů a nabízí kruhový výhled především na okolní Slavkovský les, Český les a Mariánské Lázně.

 

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO  NA HOMOLI

Vyhlídková plošina na  vrchu Homole se nachází nedaleko Křížence. Vyhlídkové místo s vyhlídkovu plošinou, lavičkami a krásným nerušeným výhledem  na  Český i Slavkovský les a při dobrých podmínkách i na Sedmihoří a vzdálené vrcholky Šumavy. Jižní pohled směřuje přes údolí Kosího potoka, kde původně stála obec Caltov. Homole dříve sloužila jako lom, pak místo využívali vojáci. Vyhlídka je přístupná z osady Kříženec, kde je možné zaparkovat auto. Dále pěšky po polní zpevněné cestě k závoře u vjezdu do bývalého lomu. Na vyhlídku vede cesta vlevo kolem vrcholu.

GALERIE VE VĚŽI – VĚŽ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Věž kostela slouží od roku 1955 jako galerie moderního umění. Sezónní galerie je otevřená přibližně od května do září, podle dramaturgie výstav. Ze čtvrtého patra je přístup na vyhlídkový ochoz.

4) NAUČNÉ STEZKY

VODA PRO ŽIVOT

Okružní naučná stezka je dlouhá cca 4 km. Návštěvníci se seznámí s historií zdrojů pitné vody pro město, uvidí také např. téměř 100 let starý vodojem nebo unikátní sestavu 6 zachovaných historických kašen v centru města. Začínáme u městského rybníka, zahrnuje 15 zastavení a na trase jsou interaktivní herní prvky. Stezku připravil a provozuje Kulturní a okrašlovací spolek KOS Planá.

EXPEDICE DO HISTORIE ZEMĚ HORNÍ FALC A ZÁPADNÍ ČECHY Naučná stezka o historii těžby a zpracování ušlechtilých nerostů se rozprostírá v okolí Plané, Chodové Plané a v okolí hornofalckého Massenrichtu nedaleko Hirschau. Na české straně je devět zastavení na cca 16 km, začátek i konec je Hornického muzea v Plané. Stezku spravuje Hornicko-historický spolek Planá.

5) PO STOPÁCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Tento objekt je nejstarší architektonickou památkou města. V jeho presbytáři se nacházejí dochované fresky ze 13. stol.  Vzácný románský portál s obloučkovým vlysem v jižní straně řadí kostel  k cenným památkám celostátního významu. Koncem 20. století prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je využíván jako obřadní a koncertní síň a v letních měsících pak slouží jako galerie moderního umění.

POUTNÍ KOSTEL SV.ANNY

První písemná zmínka o kostele pochází  až z r. 1515 v souvislosti s jeho požárem, i když se na tomto místě předpokládá již dřívější existence nějaké církevní stavby.  V roce 1645, za hraběte Jindřicha Šlika, prošel kostel rozsáhlou stavební úpravou. K dalším stavebním úpravám pak dochází pod patronací  Sinzendorfů v roce 1726. Počátkem 20. stol. byla před západním průčelím kostela vybudována hrobka rodu Nostitzů. Severně od kostela se nachází torzo pavilónku nad kdysi „zázračným“ radioaktivním pramenem zaniklým v důsledku blízkého dolování uranu. Jižně pod kostelem stojí částečně upravená budova někdejšího redemptoristického konviktu pro řádový dorost z r. 1923. Nyní je v tomto objektu nemocnice následné péče. Východně od místa směrem k Plané vede stará lipová alej s torzy výzdoby někdejší poutní cesty.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Původní gotické trojlodí bylo vyzdviženo v jihozápadní části středověkého jádra u někdejších hradeb v raných dějinách města. Hlavní pozdně románský portál z poloviny 13. stol. byl v polovině 14. stol. zaklenut křížovou klenbou. V 18. stol. jej držitelé plánského panství nechali barokně přestavět. V jižní lodi a kolem kazatelny jsou zazděny náhrobníky někdejších majitelů Plané, mezi nimi také Markéty ze Žeberka, sestry krále Jiřího z Poděbrad. Severní lodi dominuje barokní oltář s obrazem Plánské madony. Zvenčí u východní strany kněžiště připomíná rodinná tumba plánského rodáka J. F. Löwa  z Ersfeldu, dvorního lékaře císaře Leopolda. Bezprostředně sousedící barokní fara pochází z r. 1708. Jižně od objektu v ulici Na Příkopech se dochovalo torzo někdejšího městského opevnění. Poslední větší stavební  úprava proběhla v roce 1904, kdy byla stržena stará kostelní věž a vystavěna věž nová. V roce 1995 proběhla její rekonstrukce a následně zde byla otevřena městská galerie - Galerie ve věži.

6) GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

Město Planá v letních měsících otvírá dva prostory, kde se prezentuje současná výtvarná scéna.

GALERIE VE VĚŽI

Městská galerie byla otevřena v červenci 1995 po rozsáhlé rekonstrukci věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, jenž je i s barokními úpravami jednou z nejcennějších památek v Plané. Pro výstavní prostory využíváme 1.,2. a 4. patro věže o celkové rozloze 60 m2. Ve třetím patře je umístěna masivní konstrukce kostelních zvonů. Čtvrté patro je zajímavé sníženým stropem a točitým schodištěm, jež vede na vyhlídkový ochoz. Věž je vysoká 48 m a je veřejnosti otevřena v době konání výstav. Z uměleckého i konstrukčního hlediska je zajímavé původní kovové schodiště věže i kovová stolice zvonů, železná je také konstrukce jižní báně, která byla stejně jako další kovové části věže vyrobena v plzeňské Škodovce. Svá díla zde již vystavila řada špičkových výtvarných umělců. Z darů umělců zde vystavujících postupně vzniká sbírka moderního umění města Planá.

KOSTEL SV.PETRA A PAVLA

Tento objekt je nejstarší architektonickou památkou města. V jeho presbytáři se nacházejí dochované fresky ze 13. století a vzácný románský portál s obloučkovým vlysem v jižní straně, který řadí kostel  k cenným  památkám celostátního významu. Koncem 20.století prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je využíván jako, obřadní a koncertní síň a v letních měsících pak slouží jako galerie moderního umění. 

 


Vytvořeno 12.7.2016 13:31:45 | přečteno 2750x | lenka.hornova