Vyhledávání

Sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety - Třebíč

Sousoší sv Jana Nepomuckého  po restaurování

Třebíč, přístupový mostek k zámku – restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety včetně trojdílné soklové architektury

Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety jsou umístěna na pilíři přístupového mostku k zámeckému areálu v Třebíči. Kamenný mostek je součástí hlavního historického přístupu do areálu zámku, tj. bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa. Jedná se komponentu 003 bazilika sv. Prokopa statku světového dědictví Židovská čtvrt a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

Zámecký areál v Třebíči včetně přístupového mostku se sousoším sv. Jana Nepomuckého a Piety je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 39500/7-3103. Sousoší jsou vlastnictvím města Třebíče. Město Třebíč v roce 2022 iniciovalo restaurátorskou obnovu výše uvedených kulturních památek s celkovým nákladem ve výši 446.315 Kč. Významnou částkou 200.000 Kč přispěl Kraj Vysočina z programu Památky 2022. Rekonstrukce trojdílné soklové architektury byla vyčíslena na částku 834.295 Kč, již plně hrazenou z rozpočtu města Třebíče.  Restaurátorská obnova sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety byla realizována v průběhu měsíců května až září roku 2022 a svěřena byla do rukou akademického sochaře a restaurátora MgA. Jana Vodáčka z Žirovnice. Samotné práce byly prováděny v restaurátorském ateliéru na adrese Kamenný Malíkov 33, 378 42 Nová Včelnice, a zahrnovaly především sanaci biologických škůdců, revizi nevhodných novodobých doplňků, modelaci chybějících detailů, zpevnění autentické materie, retuše a závěrečnou hydrofobizaci. 


Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety jsou umístěna na pilíři přístupového mostku k třebíčskému zámeckému areálu. Kamenný mostek je součástí hlavního historického přístupu do areálu třebíčského zámku, tj. areálu benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa. Jedná se komponentu 003 bazilika sv. Prokopa statku světového dědictví Židovská čtvrt a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého je vytvořeno z mušlového vápence.  Zobrazuje stojící figuru světce jako staršího muže v kanovnickém rouchu v esovitě prohnutém postoji. Kompozici doplňuje výrazná figura andílka přidržujícího palmovou ratolest a kříž s korpusem Krista.

Sousoší Piety je zhotoveno z umělého kamene imitujícího původní vápencový originál. Kompozice vychází z profilované plinty zobrazující sedící figuru Panny Marie oděné v dlouhém plášti se skloněnou hlavou doplněnou korunou. Druhá figura - umírající postava Krista ve velmi dramatickém ztvárnění - je položena v klíně sedící figury Panny Marie. 

Dvojice trojdílné soklové architektury shodného tvarosloví byla původně vyrobena z hrubozrnného pískovce. Vzhledem k havarijnímu stavu obou těchto částí bylo se souhlasem orgánů státní památkové péče přistoupeno ke zhotovení repliky této specifické části předmětné kulturní památky. Nová trojdílná soklová architektura byla vyrobena z božanovského pískovce dle autentického vzoru. Torza původní soklové architektury byla deponována v lapidáriu.

Třebíč, zámek – bývalý klášter s bazilikou sv. Prokopa, z toho jen část: přístupový mostek k zámku – sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 39500/7-3103. Obě kulturní památky jsou vlastnictvím města Třebíče. Město Třebíč v roce 2022 iniciovalo restaurátorskou obnovu výše uvedených kulturních památek s celkovým finančním nákladem 446.315 Kč. Významnou částkou 200.000 Kč přispěl také Kraj Vysočina z programu Památky 2022. Rekonstrukce trojdílné soklové architektury byla vyčíslena na částku 834.295 Kč, již plně hrazenou z rozpočtu města Třebíče.  Restaurátorská obnova sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety byla realizována v průběhu měsíců května až září roku 2022 a svěřena do rukou akademického sochaře a restaurátora MgA. Jana Vodáčka z Žirovnice. Samotné práce byly prováděny v restaurátorském ateliéru na adrese Kamenný Malíkov 33, 378 42 Nová Včelnice, a zahrnovaly především sanaci biologických škůdců, revizi nevhodných novodobých doplňků, modelaci chybějících detailů, zpevnění autentické materie, retuše a závěrečnou hydrofobizaci. 

Sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety včetně trojdílné soklové architektury je dominantou hlavního vstupu do areálu třebíčského zámku a zaslouženě se těší zvýšené pozornosti odborné a laické veřejnosti. Dle našeho názoru je jeho realizovaná restaurátorská obnova příkladem vzorové obnovy kulturní památky, a jako taková si jistě zaslouží ocenění v soutěží Památka roku 2022. 

 


Sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety - Třebíč

Sousoší sv Jana Nepomuckého  po restaurování

Sousoší sv Jana Nepomuckého po restaurování

 
Sousoší  po restaurování 1

Sousoší po restaurování 1

 
Sousoší Piety  po restaurováním

Sousoší Piety po restaurováním

 
Sousoší Piety  před restaurováním

Sousoší Piety před restaurováním

 
Sousoší Piety  před restaurováním

Sousoší Piety před restaurováním

 
Sousoší  před restaurováním

Sousoší před restaurováním

 
Sousoší sv Jana Nepomuckého  před restaurováním

Sousoší sv Jana Nepomuckého před restaurováním

 
Sousoší  po restaurování

Sousoší po restaurování

 
 
Vytvořeno 5.1.2023 14:47:17 - aktualizováno 5.1.2023 16:35:49 | přečteno 46x | kveta.vitvarova