Vyhledávání

Pražská brána - Vysoké Mýto

Pražská brána a Havlíčkovy sady, foto Radek Štěpán PO

Pražská brána se zaskvěla v plné kráse

Vysoké Mýto 12. 1. 2023 - Historické centrum Vysokého Mýta zažívá v posledním desetiletí renesanci památek a veřejného prostoru. Významně k tomu přispívají i dotace z Programu regenerace MPR a MPZ, PZAD a od Pardubického kraje. Systematická péče o městské památky a veřejný prostor, jehož součástí jsou vedle náměstí také fortifikační parky, vyvrcholila v roce 2022 naprosto unikátní obnovou hlavního vstupního prostoru do městské památkové zóny, který zahrnuje Pražskou bránu a sousedící Havlíčkovy sady. Komplexní obnovou velké věže Pražské brány se zároveň dovršila zásadní regenerace tří vysokomýtských bran, které jsou součástí zbytků středověkého městského opevnění a patří mezi největší historické skvosty a symboly Vysokého Mýta.

Postupná obnova Pražské brány probíhala od roku 2013, kdy se obnovila sgrafitová výzdoba nad lomeným portálem brány. V roce 2017 město opravilo nižší věž Pražské brány včetně spojovacího mostku obou věží a zrestaurovalo pískovcový sokl velké věže. V roce 2020 provedlo opravu sgrafit. Závěrečná a zároveň největší navazující obnova Pražské brány se uskutečnila v letech 2021-2022, kdy proběhla kompletní obnova střechy včetně částí krovu a interiéru, kompletní výměna rozvodů elektřiny, restaurování věžních hodin s hodinovým strojem, restaurování pískovcových prvků na fasádě i makovic s hrotnicemi. Obnova Pražské brány v roce 2022 město stála 11 milionů korun. Podpořena byla dotacemi z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 0,7 milionu korun a Pardubického kraje ve výši 0,4 milionu korun. 

 

Bezprostředně po dokončení obnovy byly prostory Pražské brány opět zpřístupněny veřejnosti. V období letní turistické sezony slouží velká věž k vyhlídkám i k poučení. V nejvyšší místnosti ve věži mohou návštěvníci shlédnout výstavu o vysokomýtských památkách a historii a za dobré viditelnosti lze z jejího ochozu dohlédnout až na Orlické hory a Králický Sněžník či na Krkonoše.

 


K neodmyslitelným symbolům Vysokého Mýta patří vedle kostela sv. Vavřince také městské brány a věže, které jsou součástí původního středověkého hradebního opevnění. Nejvyšší věží se pyšní Pražská brána, dříve zvaná též jako Vraclavská. Postavena byla, stejně jako celé městské opevnění, v 1. polovině 14. století. Je vysoká 48 metrů a poskytuje úchvatný pohled na město a široké okolí.

Brána je tvořena dvěma věžemi, které svírají vlastní portál brány nacházející se ve spojovací hradbě mezi nimi. Toto řešení brány je pro Vysoké Mýto typické, a kromě Mosteckých věží na Malé Straně v Praze se nikde jinde nedochovalo. Velká věž Pražské brány, která v minulosti sloužila jako městská hláska, je přístupná přes malou věž a spojovací hradbu, jak tomu bylo ve středověku. Malá věž si dodnes dochovala zděnou cihelnou střechu, tzv. helmu, a cihelný ochoz. Střecha velké věže několikrát vyhořela a její dnešní podoba pochází až z novogotické úpravy z 80. let 19. století, kterou provedl František Schmoranz. Tato rekonstrukce se dotkla zejména posledního patra velké věže, které dostalo novogotická okna a střecha podobu osmistěnného jehlanu. Střecha byla ozdobena nárožními vížkami a pod ochozem věže byly zřízeny hodiny s ciferníky na všech čtyřech stranách.

Využití Pražské brány

Bezprostředně po dokončení loňské obnovy byly prostory Pražské brány opět zpřístupněny veřejnosti. V období letní turistické sezony slouží velká věž k vyhlídkám i k poučení. V nejvyšší místnosti ve věži mohou návštěvníci shlédnout výstavu o vysokomýtských památkách a historii a za dobré viditelnosti lze z jejího ochozu dohlédnout až na Orlické hory a Králický Sněžník či na Krkonoše. Provoz a služby zajišťuje vysokomýtské turistické informační centrum, resp. VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., která TIC zřizuje.

Obnova Pražské brány

Město průběžně sleduje stavebně technický stav kulturních památek a stará se o jejich opravy a obnovu. Velkou péči věnuje dochovaným částem městského opevnění. Po obnově Choceňské věže (2015-2016), malé věže a spojovacího můstku Pražské brány (2017), střechy věží a soklu Litomyšlské brány (2019-2020) město opravilo sgrafita a velkou věž Pražské brány (2019, 2021-2022).

Postupná obnova Pražské brány probíhala od roku 2013, kdy se obnovila sgrafitová výzdoba nad lomeným portálem brány. V roce 2017 město opravilo nižší věž Pražské brány včetně spojovacího mostku obou věží a zrestaurovalo pískovcový sokl velké věže. V roce 2020 provedlo opravu sgrafit. Závěrečná a zároveň největší navazující obnova Pražské brány se uskutečnila v letech 2021-2022, kdy proběhla kompletní obnova střechy včetně částí krovu a interiéru, kompletní výměna rozvodů elektřiny, restaurování věžních hodin s hodinovým strojem, restaurování pískovcových prvků na fasádě i makovic s hrotnicemi.

 

Zdroje financování obnovy Pražské brány

Obnova Pražské brány v letech 2021-2022 město stála 14,6 milionů korun. Podpořena byla dotacemi z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 1,7 milionu korun a Pardubického kraje ve výši 0,4 milionu korun. 

 Financování obnovy Pražské brány v roce 2022

Rozpočet města Vysokého Mýta

9 858 000 Kč

Příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ

700 000 Kč

Dotace Pardubického kraje

400 000 Kč

Celkem

10 958 000 Kč

Zdůvodnění přihlášky obnovy Pražské brány do soutěže Památka roku

Historické centrum Vysokého Mýta zažívá v posledním desetiletí renesanci památek a veřejného prostoru. Významně k tomu přispívají i dotace z Programu regenerace MPR a MPZ, PZAD a od Pardubického kraje. Systematická péče o městské památky a veřejný prostor, jehož součástí jsou vedle náměstí také fortifikační parky, vyvrcholila v roce 2022 naprosto unikátní obnovou hlavního vstupního prostoru do městské památkové zóny, který zahrnuje Pražskou bránu a sousedící Havlíčkovy sady. Komplexní obnovou velké věže Pražské brány se zároveň dovršila zásadní regenerace tří vysokomýtských bran, které jsou součástí zbytků středověkého městského opevnění a patří mezi největší historické skvosty a symboly Vysokého Mýta.

 

Pražská brána - Vysoké Mýto

Pražská brána Foto Ondřej Halama (4) PŘED

Pražská brána Foto Ondřej Halama (4) PŘED

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama (7) PŘED

Pražská brána Foto Ondřej Halama (7) PŘED

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama (5) PO

Pražská brána Foto Ondřej Halama (5) PO

 
Pražská brána Foto Radek Štěpán (2) PO

Pražská brána Foto Radek Štěpán (2) PO

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama (6) PŘED

Pražská brána Foto Ondřej Halama (6) PŘED

 
Pražská brána Foto Radek Štěpán (1) PO

Pražská brána Foto Radek Štěpán (1) PO

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama (3) PO

Pražská brána Foto Ondřej Halama (3) PO

 
Pražská brána Foto Jaroslav Horák PŘED

Pražská brána Foto Jaroslav Horák PŘED

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama PŘED

Pražská brána Foto Ondřej Halama PŘED

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama (1) PO

Pražská brána Foto Ondřej Halama (1) PO

 
Pražská brána a Havlíčkovy sady, foto Radek Štěpán PO

Pražská brána a Havlíčkovy sady, foto Radek Štěpán PO

 
Pražská brána Foto Ondřej Halama (2) PO

Pražská brána Foto Ondřej Halama (2) PO

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 15:35:26 - aktualizováno 13.1.2023 15:24:39 | přečteno 46x | kveta.vitvarova