Vyhledávání

Městské opevnění - Dolní brána - Jablonné v Podještědí

Foto pro novináře

Torzo Dolní brány se nachází ve spojovací uličce mezi náměstím Míru a ulicí Lidickou v místě frekventované komunikace. Dolní brána zvaná také Pražská změnila svou polohu a existovaly tak dvě dolní brány. Jejich vztah, datace či i možné souběžné fungování je otázkou současného průzkumu. 

Archivní plány z roku 1744 a 1757 dokládají polohu brány s jednoduchým barbakánem západněji v trase dnešní Lidické ulice. Konstrukce této mladší Dolní brány a stejně tak místo Horní brány s podobnou dispozicí dle archivních plánů doložil archeologický výzkum v roce 2018. Na základě těchto zjištění byla starší brána považována spíše za čtvercovou baštu, tak jak ji zobrazují i uváděné archivní plány. Současné průzkumy i barokní ikonografie nicméně dokládají, že relikt je opravdu starší branou. Jedná se tak o stavbu s mimořádnou stavebně historickou hodnotou. Torzo Dolní brány je pozůstatkem části městského opevnění. 

Po stabilizaci a konzervaci bude ve výhledu součástí připravované veřejné prohlídkové trasy středověkého městského opevnění - dokladu středověkého stavitelství. Obnova současně zajistí bezpečný průchod veřejnosti a prodloužení životnosti konstrukce. 

Oprava byla financována z rozpočtu města Jablonné v Podještědí a to v celkové výši 883 423,- Kč vč. DPH.

Městské opevnění - Dolní brána - Jablonné v Podještědí

Stav před obnovou

Stav před obnovou

 
Foto pro novináře

Foto pro novináře

 
Stav před obnovou

Stav před obnovou

 
Stav po obnově

Stav po obnově

 
Stav po obnově

Stav po obnově

 
Stav před obnovou

Stav před obnovou

 
Stav po obnově

Stav po obnově

 
 
Vytvořeno 5.1.2023 14:50:22 | přečteno 38x | kveta.vitvarova