Vyhledávání

Kaple Nejsvětější Trojice - Uherský Brod

RIMG0511

Kaple nejsvětější trojice v Uherském Brodě byla postavena v roce 1715 jako poděkování měšťanů za záchranu před morem. V roce 1784 byla kaple společně i s kostelem sv. Jana Křtitele odsvěcena a až do roku 1858 sloužila společně s kostelem jako skladiště vojenského materiálu pro posádku umístěnou v někdejším městském špitále.

V roce 2022 byla kaple opravena z rozpočtu města a za podpory Ministerstva kultury, s celkovým nákladem 298.699,99 Kč.


Stručná historie objektu

Volně stojící barokní stavba s pravoúhlým závěrem na obdélníkovém půdorysu s jednoosým průčelím,  završeným trojúhelným štítem. Ve vrcholu je umístěn dvouramenný kříž.

Kaple je situovaná za dnešním chrámem Mistra Jana Husa. Byla postavena v roce 1715 jako poděkování měšťanů za záchranu před morem. V roce 1784 byla kaple společně i s kostelem sv. Jana Křtitele odsvěcena a až do roku 1858 sloužila společně s kostelem jako skladiště vojenského materiálu pro posádku umístěnou v někdejším městském špitále.

Plánované využití objektu

V letech 2021+2022 byly kromě opravy kaple prováděny terénní úpravy a obnova zeleně. Kolem kostela a kaple byl vytvořen velmi příjemný prostor pro posezení, odpočinek a rozjímání nejen věřících, ale i  ostatních občanů a návštěvníků města. V současné době je kaple celoročně volně přístupná občanům i návštěvníkům města.

Zdroje financování

Obnova památky byla provedena z rozpočtu města Uherský Brod a z Dotace Ministerstva kultury ČR. Celkové náklady na obnovu památky činily 298.699,99 Kč (cena vč. DPH), z toho dotace Ministerstva kultury činila  104.000 Kč.

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky.

Kaple nejsvětější trojice byla občany dlouhou dobu vnímána jako objekt, který je umístěn „někde“ za Husitským kostelem, byla obehnána zelení, schovaná za hustým porostem. Mnozí občané města ani nevěděli, že za Chrámem Mistra Jana Husa se ukrývá kaple, která je památkově chráněná a která má svoji historii. Město v letech 2021-2022 provedlo obnovu zeleně kolem chrámu Mistra Jana Husa, došlo k odstranění porostu (stromy, keře). Následně byla opravena kaple a kolem chrámu i kaple byly občany města vysázeny nové stromy. Každý strom, který byl v okolí chrámu a kaple vysazen, má svého patrona, který strom uhradil a sám zasadil. Po provedení této obnovy vznikl v centru města velmi příjemný prostor, kterým se město může chlubit.


Kaple Nejsvětější Trojice - Uherský Brod

RIMG0510

RIMG0510

 
RIMG0511

RIMG0511

 
RIMG0515

RIMG0515

 
RIMG0516

RIMG0516

 
RIMG0517

RIMG0517

 
DSC 1001

DSC 1001

 
DSC 0998

DSC 0998

 
DSC 1008

DSC 1008

 
DSC 0999

DSC 0999

 
DSC 1000

DSC 1000

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 9:58:13 - aktualizováno 12.1.2023 16:00:34 | přečteno 30x | kveta.vitvarova