Vyhledávání

Hroznová 247/32 - České Budějovice

po rekonstrukci 1

V porovnání se stavebními úpravami jiných objektů v prostoru MPR České Budějovice, na kterých jsem se jako architekt nebo investor za posledních 30 let podílel, se v případě Hroznové 32 jednalo o stavbu neobvyklou: jak je uvedeno výše, byla během poslední necitlivě provedené rekonstrukce ze 70. let (pod vedením SÚRPMO – Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů!) mimo původní hmoty domu, zachovalého loubí a vnitřních kleneb zničena většina prvků stavby hodné památkové ochrany. Naší snahou proto bylo nepoškodit to, co zbylo a obnovit něco z toho co zmizelo. Z uživatelského hlediska bylo přirozeně lákavé pokusit se otevřít z interiérů podkroví pohledy na blízký klášter, Piaristické náměstí a Černou věž. Z piety k torzu, které zbylo, jsme od těchto námětů ustoupili a dům zachovali tak, jak jej dosud všichni znají a vnímají. Obnoveno bylo to, co k nárožním objektům ležícím na frekventovaných komunikacích uvnitř historických měst neodmyslitelně patří, totiž žulový odrazník, který zmizel během opravy České ulice před třiceti lety. Byl nově proveden jako replika dle dobových fotografií a osazen na stejném místě jako stával kdysi.


Stavební úpravy objektu Hroznová č.p. 247/32, parc. č. 306, k.ú. České Budějovice 1

Dům Hroznová 32 leží v srdci Městské památkové rezervace České Budějovice (MPR) na severovýchodním nároží ulic Česká a Hroznová, nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. v sousedství budovy Komerční banky a ikonické restaurace Masné krámy. Stojí na dvou původních úzkých gotických parcelách. Na místě původně stály dva měšťanské domy, které byly v 18. století propojeny do jednoho celku. Díky této skutečnosti je dispozice domu komplikovaná a za zmínku stojí, že se uvnitř třípodlažního domu nachází celkem 14 různých výškových úrovní.

Dům byl během své existence několikrát stavebně upraven. K nejrazantnější rekonstrukci, kterou provedla tehdejší Státní banka československá, došlo v 70. letech 20. století. Během ní byly, bohužel, mimo obvodových zdí a kleneb v přízemí a loubí nahrazeny všechny původní konstrukce novými. Objekt později sloužil jako administrativní zázemí komerční banky. Není bez zajímavosti, že původně prázdné podkroví, půdu, plánovala banka využívat pro své zaměstnance jako cvičnou střelnici. 

V úvodu projekční přípravy byla v roce 2020 vypracována architektonická studie, která stanovila budoucí využití objektu. Podstatou návrhu bylo, že původní administrativní budova bude přestavěna na bytový dům se 7 bytovými a 2 nebytovými prostory se společným dvorem a průjezdem umožňujícím vjezd na parkoviště sousední banky. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021 a v témže roce v dubnu byly zahájeny stavební úpravy. Stavební práce byly dokončeny o rok později. V současnosti slouží byty pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování. V nebytových prostorech jsou provozovány thajské masáže.

Stavební úpravy ve výši necelých 14 milionů korun byly hrazeny z finančních prostředků společnosti Hroznová CB, s.r.o. a formou obvyklého komerčního úvěru. Nebyl použit žádný dotační titul.

Hroznová 247/32 - České Budějovice

po rekonstrukci 1

po rekonstrukci 1

 
po rekonstrukci 3

po rekonstrukci 3

 
po rekonstrukci 2

po rekonstrukci 2

 
po rekonstrukci 4

po rekonstrukci 4

 
před rekonstrukcí 3 nadhled

před rekonstrukcí 3 nadhled

 
před rekonstrukcí 4

před rekonstrukcí 4

 
před rekonstrukcí 5

před rekonstrukcí 5

 
před rekonstrukcí 2

před rekonstrukcí 2

 
před rekonstrukcí 1

před rekonstrukcí 1

 
po rekonstrukci 4

po rekonstrukci 4

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:39:17 - aktualizováno 12.1.2023 21:20:04 | přečteno 28x | kveta.vitvarova