Vyhledávání

Bývalá ZŠ J. A. Komenského - Kutná Hora

1 Průčelí po obnově

Řadu let opuštěná bývalá základní škola Jana Amose Komenského v Kutné Hoře v ulici Na Náměti č. p. 416 se po náročné rekonstrukci, jak z hlediska technického, tak i finančního, proměnila v moderní informační a vzdělávací centrum s převahou knihovnických služeb. Stěhování knihovny do nových moderních prostor proběhlo v jarních měsících roku 2022 a dne 27. června 2022 byla Knihovna Kutná Hora slavnostně otevřena.

Tato rekonstrukce je ukázkovým příkladem, jak lze skloubit historii se současností, jak ctít minulost a zároveň poskytovat nejmodernější technologické vymoženosti.


Budova bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře je kvalitní novorenesanční stavba z počátku 90. let. 19. století, situovaná ve výrazné urbanistické poloze v blízkosti středověkého kostela Panny Marie Na Náměti. Byla postavena na půdorysu připomínajícím písmeno E podle projektu Jaromíra Kudrny z Netolic. Stavba se dodnes zachovala uceleně v exteriéru, v základní dispozici i v interiéru, s dochovanými konstrukčními prvky v hlavních komunikačních prostorách, ve sklepu a krovu. Hlavní průčelí je orientováno shodně s hlavním průčelím kostela Panny Marie, tedy k jihozápadu.

Trojkřídlá dvoupatrová stavba je zděná z cihlového zdiva a opatřena hladkou omítkou v kombinaci se strukturovanou omítkou bosáže. Sokl fasády tvoří obklad z opracovaných pískovcových kamenů. Také hlavní vstupní portál zčásti sestává z kvalitních prvků, zhotovených z tvrdého pískovcového kamene.

Fasády budovy mají novorenesanční tvarosloví, v přízemí omítkovou bosáž, v patře pásování s nárožní bosovanou armaturou. Pohledová průčelí jsou bohatěji členěná, severní dvorní průčelí je zjednodušené.

Hlavní průčelí je o sedmi osách, uprostřed se vstupním edikulovým portálem vrcholícím pískovcovou bustou Jana Amose Komenského na ozdobné konzole. Do budovy se vchází dvoukřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi s vyřezávaným novorenesančním tvaroslovím. Nad dveřmi je prosklený světlík zakončený půlkruhovým obloukem, s jednoduchou mřížkou, doplněnou drobnými rozetami. Půlkruhový oblouk portálu zdůrazňuje profilovaný štukový rámec s ozdobným palmetovým klenákem ve vrcholu. V polích po stranách oblouku vynikají štukové věnce se stuhami.

Hlavním vstupem se vchází do vestibulu s ozdobným architektonickým členěním. V prostoru vynikají pilastry s římsovými hlavicemi, náznaky pilastrů v nárožích, symetricky komponované obdélné výklenky s profilovaným rámcem a dvě pole zrcadlových stropů, rámovaných výraznou profilovanou římsou a obdélnou výplní s obloukovým rámcem. Prostory chodeb ve všech nadzemních podlažích mají jednoduché zrcadlové klenby. Nejzdobnější je prostor schodiště, s dvojicemi pilířů s římsovými hlavicemi, ozdobnými bočními poli schodiště s rámcem a kruhem s vepsanou štukovou růžicí a ozdobným litinovým zábradlím s dřevěným madlem.

Původní je i vaznicový krov, se třemi vaznicemi, ztuženými kleštinami.

 

Archeologický výzkum se od samého počátku realizoval jako nedílná součást projektu adaptace objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského, který je zapsanou kulturní památkou v městské památkové rezervaci Kutná Hora, na nové informační, vzdělávací, společenské, kulturní a zájmové centrum. I přes poměrně dlouhodobou a intenzivní archeologickou prospekci Kutné Hory existovala před zahájením stavby pro území okolo kostela Panny Marie Na Náměti jen velmi omezená archeologická evidence. V kategorii písemných pramenů sehrály stěžejní roli zejména údaje vážící se napřímo k domům „Pasoletovskému“ a domu „Radost“ (staré čp. 416), které původně stály v místě pozdější školy. Historické zápisy dokládají kontinuální existenci obou domů od první poloviny 16. století až do jejich demolice na přelomu 80. a 90. let 19. století.

V kontextu následně realizovaného výzkumu se jako mimořádně zajímavý jeví zápis z roku 1598, ve kterém je popsán sousedský spor o studnu v zahradě „Pasoletovského“ domu. Jeho tehdejší majitel arciděkan Jakub Meliseus Krtský se v něm ohrazuje proti jejímu využívání sousedem z domu „Radost“ Václavem Šabateckým, kterého současně žádá, aby ke studni nic nepřistavoval a na zahradě nedeponoval odpad. Konstrukce velmi podobné studny byla totiž i s přilehlou zástavbou (přístavkem, studničním domkem) odkryta v rámci realizovaného výzkumu v prostorách bývalé školní tělocvičny.

2. Plánované využití objektu

Bývalý objekt ZŠ J. A. Komenského, č. p. 416 Na Náměti v Kutné Hoře nyní slouží jako knihovna, která se do této budovy přestěhovala v dubnu roku 2022. Knihovna Kutná Hora – instituce, která kutnohorským občanům slouží už více než sto sedmdesát let patří vůbec k nejstarším veřejným knihovnám českého prostředí. Knihovna má vhodné prostory pro čtenáře i knihovníky, je skvěle technicky i technologicky vybavena, má velkorysou otevírací dobu, disponuje kavárnou, multifunkčním sálem, moderním depozitářem. Je to bezpečný prostor bez barier v každém smyslu toho slova, fyzických, společenských, jazykových, kde dnes najde své místo nejen vášnivý čtenář, ale i milovník ručních prací – ano, v programu knihovny jsou i kreativní dílny – přes zájemce od cestování až po lokální historii. V knihovně můžete vy sami číst, můžete přednášet, můžete si uspořádat koncert či setkání, klidně i svatbu. Můžete v kreativní laboratoři tisknout na 3D tiskárnách, hrát si s roboty, v knihovně můžete ale taky jen být. V knihovně v Kutné Hoře se prostě žije.

Knihovna má dnes 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. V suterénních prostorech je umístěn depozitář s kapacitou více než 60 tisíc knihovních jednotek v kompaktních regálech. K dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu je čtenářům automatická vracečka dokumentů. Přízemí s multifunkčním sálem o kapacitě 92 sedících návštěvníků a možností rozdělení mobilní stěnou na dva menší, dále kavárnou a šatnou může knihovna využívat i mimo otevírací dobu půjčoven. První patro je určené dospělým čtenářům a najdeme zde půjčovny beletrie i naučné literatury, audiovizuálních dokumentů, novin a časopisů, studovny, kopírovací a rozmnožovací služby, služby pro zrakově handicapované, dále přístup k odborným databázím i veřejnému internetu. Pro děti je připravena půjčovna ve druhém patře a je plně vybavena na čtení, hraní i třeba promítání. Svůj vlastní kreativní svět ve druhém patře najdou i mladí, s relaxačními zónami, ale i prostředím ke studiu. No a poslední, nejvyšší podlaží, chcete-li čtvrté nadzemní, je zázemím pro knihovníky. I tato místa lze využít pro veřejnost – své schůzky zde má například Klub rodáků a přátel Kutné Hory a probíhají zde porady knihovníků regionu.

V areálu knihovny je také nově vybudované parkoviště s 34 parkovacími místy, bylo provedeno veřejné osvětlení, úprava veřejného prostranství, atd.

Slavnostní otevření Knihovny Kutná Hora proběhlo dne 27. června 2022. Dne 20. 9. 2022 navštívil novou knihovnu ministr kultury ČR Martin Baxa.

 

 

3. Zdroje financování

Celkové náklady cca 170 mil. Kč, z toho získaná dotace z IROP 123 mil. Kč.

 

 

4. Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

Řadu let opuštěná bývalá základní škola Jana Amose Komenského se po náročné rekonstrukci, jak z hlediska technického, tak i finančního, proměnila v moderní informační a vzdělávací centrum s převahou knihovnických služeb.

Z moderního multifunkčního sálu v přízemí budovy knihovny můžete nahlédnout do daleké minulosti. Je zde zachována obnovená studna, která byla objevena při provádění archeologického průzkumu a o níž je zmíněno v historii objektu.

Tato rekonstrukce je ukázkovým příkladem, jak lze skloubit historii se současností, jak ctít minulost a zároveň poskytovat nejmodernější technologické vymoženosti. Z tohoto důvodu podáváme přihlášku do soutěže „Památka roku 2022.“

 


Bývalá ZŠ J. A. Komenského - Kutná Hora

2 Boční strana po obnově

2 Boční strana po obnově

 
1 Průčelí po obnově

1 Průčelí po obnově

 
3 Dvorní strana po obnově

3 Dvorní strana po obnově

 
4 Schodiště po obnově

4 Schodiště po obnově

 
5 Chodba po obnově

5 Chodba po obnově

 
2 Boční strana po obnově

2 Boční strana po obnově

 
1 Průčelí po obnově

1 Průčelí po obnově

 
3 Dvorní strana po obnově

3 Dvorní strana po obnově

 
5 Chodba po obnově

5 Chodba po obnově

 
4 Schodiště po obnově

4 Schodiště po obnově

 
DSCF0013

DSCF0013

 
DSCF0009

DSCF0009

 
DSCF0007

DSCF0007

 
DSCF0019

DSCF0019

 
DSCF0001

DSCF0001

 
DSCF0018

DSCF0018

 
DSCF0033

DSCF0033

 
DSCF0024

DSCF0024

 
DSCF0011

DSCF0011

 
DSCF0027

DSCF0027

 
DSCF0040

DSCF0040

 
DSCF0003

DSCF0003

 
DSCF0038

DSCF0038

 
IMG 5897

IMG 5897

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:21:54 | přečteno 38x | kveta.vitvarova