Vyhledávání

2. kategorie - větší (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH)

Zámek Čechy pod Kosířem (44217)

Obec: Čechy pod Kosířem
PSČ: 79858
Ulice: Mánesova
č.p.:
č.or.: 1
Pozemek parc. č.: st. 129
Katastrální území: Čechy pod Kosířem
Okres: Prostějov
Kraj: Olomoucký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 16179/7-5483
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Vlastivědné muzeum v Olomouci
Adresa žadatele: Vlastivědné muzeum v Olomouci nám. Republiky 5 77173 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Váňa
Kontaktní e-mail: kastelancpk@seznam.cz
Kontaktní telefon: 722928494
Uživatel památky: Vlastivědné muzeum v Olomouci
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): Velký sál1 ČpK.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): Gabrielin salón1.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): expozice Svěráků před.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): Velký sál3 ČpK.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Gabrielin salón2.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): expozice Svěráků po.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Stará radnice - Horácké muzeum (44536)

Obec: Nové Město na Moravě
PSČ: 59231
Ulice: Vratislavovo náměstí
č.p.: 114
č.or.:
Pozemek parc. č.: 579
Katastrální území: Nové Město na Moravě
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj: Kraj Vysočina
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 35436/7-4264
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Nové Město na Moravě
Adresa žadatele: Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě
Kontaktní osoba: PhDr. Žofie Řádková
Kontaktní e-mail: zofie.radkova@meu.nmnm.cz
Kontaktní telefon: 566598421
Uživatel památky: Novoměstská kulturní zařízení - Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Muzeumm střecha po obnově 2016 č. 2.jpg
Foto 1 před obnovou (v jpg.): IMG_9723.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): IMG_9758.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): IMG_9978.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): Muzeumm střecha po obnově 2016 č. 2.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): P1020912.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): IMG_9991.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Hotel Praha (44567)

Obec: Nový Jičín
PSČ: 741 01
Ulice: Lidická
č.p.: 128
č.or.: 6
Pozemek parc. č.: 44/1
Katastrální území: Nový Jičín - město
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 49446/8-3965
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Nový Jičín
Adresa žadatele: Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01
Kontaktní osoba: Ing. Oldřiška Navrátilová
Kontaktní e-mail: o.navrat@novyjicin-town.cz
Kontaktní telefon: 556768218
Uživatel památky: Objekt pronajímán. Je zde provozována kavárna, restaurace, ubytování, konferenční služby.
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Ohláška+závazko_H.Praha.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): IMG_5726.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): IMG_20161004_094845.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): IMG_5684.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): IMG_20161217_075510.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): IMG_20161122_100336.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): IMG_20161219_152905.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kostel Nejsvětější Trojice se špitálem č.237 (44754)

Obec: Teplá
PSČ: 36461
Ulice: Klášterní
č.p.: 237
č.or.:
Pozemek parc. č.: st.p.č.270/1
Katastrální území: Teplá
Okres: Cheb
Kraj: Karlovarsky
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 35417/4-1067
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Teplá
Adresa žadatele: Masarykovo náměstí č.p. 1
Kontaktní osoba: Karel Hermann
Kontaktní e-mail: starosta@tepla.cz
Kontaktní telefon: 353176222
Uživatel památky: Město Teplá
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): 015.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): 017.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): 019.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): FP1R4656.JPG
Foto 2 po obnově (v jpg.): FP1R4667.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): FP1R4668.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Těžní budova jámy Alexander č.2 (44789)

Obec: Ostrava - Kunčičky
PSČ: 718 00
Ulice: Holvekova
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 672
Katastrální území: Kunčičky
Okres: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 10423/8-3329
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: NE
Žadatel/vlastník/správce: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Adresa žadatele: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Sirotčí 1145/7 703 86 Ostrava - Vítkovice
Kontaktní osoba: Ing. Libor Jalůvka
Kontaktní e-mail: jaluvka@diamo.cz
Kontaktní telefon: 724 611 885
Uživatel památky: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Stavební povolení.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): Alexander č.2 původní stav pohled z jihu.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): Alexander č.2 těžní budova  původní stav pohled z jihu.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): Alexander č.2 jižní ventilátorovna původní stav před restaurováním výmalby.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): Alexander č.2 pohled z jihu nový stav.JPG
Foto 2 po obnově (v jpg.): Alexander č.2 těžní budova  nový stav pohled z jihu.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): Alexander č.2 jižní ventilátorovna nový stav po restaurování fragmentů výmalby.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO (44792)

Obec: Kutná Hora
PSČ: 28401
Ulice: Komenského náměstí
č.p.: 41
č.or.:
Pozemek parc. č.: 344
Katastrální území: Kutná Hora
Okres: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 25097/2 - 1043
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Kutná Hora
Adresa žadatele: Havlíčkovo náměstí čp. 552 , 28401 Kutná Hora
Kontaktní osoba: Dagmar Fundová
Kontaktní e-mail: info@nadaceunescokh.cz
Kontaktní telefon: 605575088
Uživatel památky: Nadace Kutná Hora památka UNESCO Město Kutná Hora Univerzita Pardubice
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): stav Dačického domu před obnovou.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): biskupská kaple před obnovou.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): objev kamenného portálu.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): obnovený Dačického dům v roce 2016.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): biskupská kaple po obnově.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): prezentace nalezeného portálu.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Hřbitovní kaple sv. Rodiny (44829)

Obec: Odry
PSČ: 742 35
Ulice: Nadační
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 1093
Katastrální území: Odry
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 21765/8-1646
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Odry
Adresa žadatele: Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Adam Hubáček
Kontaktní e-mail: hubacek@odry.cz
Kontaktní telefon: 605727585
Uživatel památky: Město Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Závazná stanoviska.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): 1.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): 2.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): 3.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): 4.JPG
Foto 2 po obnově (v jpg.): 5.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): 6.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Jaroňkova útulna v areálu hradu Trúba (44866)

Obec: Štramberk
PSČ: 74266
Ulice:
č.p.: 77
č.or.:
Pozemek parc. č.: 2824
Katastrální území: Štramberk
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 13244/8-3465-2
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Štramberk
Adresa žadatele: Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Škrabal
Kontaktní e-mail: mistostarosta@stramberk.cz
Kontaktní telefon: 724 189 291
Uživatel památky: Město Štramberk
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Kolaudační souhlas a závazná stanoviska.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): Pohled severozápadní před obnovou.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): Celkový pohled před rekonstrukcí.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): Interiér před obnovou.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): Pohled severozápadní po obnově.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Celkový pohled po rekonstrukci.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): Interiér po obnově.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Nádvoří zámku (44874)

Obec: Bílovec
PSČ: 743 01
Ulice: Zámecká
č.p.: 660
č.or.:
Pozemek parc. č.: 207
Katastrální území: Bílovec-město
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 46285/8-1529
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: město Bílovec
Adresa žadatele: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Murcková
Kontaktní e-mail: katerina.murckova@bilovec.cz
Kontaktní telefon: 556 414 227
Uživatel památky: Zámek s nádvořím je majetkem města Bílovec. Jeho prostory jsou využívány Městským úřadem Bílovec k archivaci dokumentů a dále Občanským sdružením Kuratorium zámku Bílovec, které zde pořádá např. výstavy, divadelní festivaly, koncerty, šermířské představení a umožňuje navštívit veřejnosti prostory zámku doplněné o stálou expozici historie zámku, rozšířenou o expozici myslivosti a cyklistiky.
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Závazné koordinované stanovisko.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): Nádvoří zámku I.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): Nádvoří zámku II.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): Nádvoří zámku III..jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): Nádvoří zámku IV.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Nádvoří zámku V.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): Nádvoří zámku VI.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Budova radnice (44905)

Obec: Žlutice
PSČ: 364 52
Ulice: Velké náměstí
č.p.: 144
č.or.:
Pozemek parc. č.: st. 4; st. 5/1
Katastrální území: Žlutice
Okres: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Žlutice
Adresa žadatele: Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
Kontaktní osoba: Václav Slavík
Kontaktní e-mail: starosta@zlutice.cz
Kontaktní telefon: 725 051 045
Uživatel památky: Město Žlutice
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): p002_144.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): p003_145.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): Fasáda 7992.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): Fasáda 908002.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Fasáda 908011.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): Fasáda 908451.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kašna z roku 1817 (44909)

Obec: Jaroměř - Josefov
PSČ: 55102
Ulice: Masarykovo nám.
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 4
Katastrální území: Josefov u Jaroměře
Okres: Náchod
Kraj: Královéhradecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 32663/6-1739
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Jaroměř
Adresa žadatele: nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř
Kontaktní osoba: Ing. Eva Slezáková
Kontaktní e-mail: slezakova@jaromer-josefov.cz
Kontaktní telefon: 603485670
Uživatel památky:
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): IMG_1314.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): IMG_2723.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): 3_P6154814.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): IMG_2287.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): IMG_2299.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): 4_P7275195.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Dům č. p. 136 (45105)

Obec: Uherský Brod
PSČ: 68801
Ulice: Masarykovo náměstí
č.p.: 136
č.or.:
Pozemek parc. č.: st. 127
Katastrální území: Uherský Brod
Okres: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: není KP
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: město Uherský Brod
Adresa žadatele: Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Guryčová
Kontaktní e-mail: dotace@ub.cz
Kontaktní telefon: 777637169
Uživatel památky: Vlastníkem administrativní budovy Městského úřadu Uherský Brod je město Uherský Brod, budova slouží široké veřejnosti.
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: ZS_budovy.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): 1_pohled_Masarykovo_nám.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): 3_vnitroblok.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): 6_vstupní_hala.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): 1_135_136.JPG
Foto 2 po obnově (v jpg.): 4_vnitroblok.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): 8_přepážková_hala.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Dům U bílé lilie (45143)

Obec: Praha
PSČ: 118 00
Ulice: Jánský Vršek
č.p.: 310
č.or.: 4
Pozemek parc. č.: 38
Katastrální území: Malá Strana
Okres: Praha
Kraj: Praha
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: R.č.Ú.s. 44448/746
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: PEM - INVEST, a.s.
Adresa žadatele: Jánský vršek 323/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Kontaktní osoba: Eva Černá
Kontaktní e-mail: info@peminvest.cz
Kontaktní telefon: 604387469
Uživatel památky: PEM - INVEST, a.s., IČ 267 04 293, se sídlem Jánský vršek 323/13, 118 00 Praha 1, Malá Strana
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): 1.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): 2.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): 3.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): 1a.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): 2a.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): 3a.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově (45176)

Obec: Horní Maršov
PSČ: 54226
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 1
Katastrální území: Maršov III
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 32807 / 6-3536
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Obec Horní Maršov
Adresa žadatele: Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Mrázek
Kontaktní e-mail: starosta@hornimarsov.cz
Kontaktní telefon: 736680605
Uživatel památky: Obec Horní Maršov
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): pohled jižní.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): dca954b754.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): 0015f841ac.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): Image00002.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Image00053.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): Image00009.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Choceňská věž (45200)

Obec: Vysoké Mýto
PSČ: 566 01
Ulice: ul. Vladislavova
č.p.: bez č.p.
č.or.:
Pozemek parc. č.: 29
Katastrální území: Vysoké Mýto
Okres: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 25944/6-4106
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Vysoké Mýto
Adresa žadatele: B. Smetany 92, Vysoké Mýto 566 32
Kontaktní osoba: Ivona Nešporová
Kontaktní e-mail: ivona.nesporova@vysoke-myto.cz
Kontaktní telefon: 465 466 114, 775 864 922
Uživatel památky: Město Vysoké Mýto
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Závazné stanovisko_stavební práce.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): Celkový pohled na věž.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): Krov v havarijním stavu.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): Soklový kamenný prvek věže.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): Celkový pohled na opravenou věž.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Detailní pohled na korouhev.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): Karaska (2).jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Dům přírody Českého lesa (45356)

Obec: Klenčí pod Čerchovem
PSČ: 34534
Ulice: Klenčí pod Čerchovem
č.p.: 118
č.or.:
Pozemek parc. č.: st.123/1
Katastrální území: Klenčí pod Čerchovem - 666068
Okres: Domažlice
Kraj: Plzeňský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 20541/4-2121
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Městys Klenčí pod Čerchovem
Adresa žadatele: Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
Kontaktní osoba: Jan Bozděch
Kontaktní e-mail: starosta@klenci.cz
Kontaktní telefon: 606300672
Uživatel památky: Městys Klenčí pod Čerchovem
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno:
Foto 1 před obnovou (v jpg.): IMG_5163.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): IMG_5116.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): IMG_5159.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): Obrázek1.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): IMG_0008.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): 20160629_204643.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Stará radnice Havlíčkův Brod (45457)

Obec: Havlíčkův Brod
PSČ: 580 01
Ulice: Havlíčkovo náměstí
č.p.: 57
č.or.:
Pozemek parc. č.: p. č. 1
Katastrální území: Havlíčkův Brod
Okres: Havlíčkův Brod
Kraj: Kraj Vysočina
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 20511/6-28
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Havlíčkův Brod
Adresa žadatele: Havlíčkovo náměstí 57 Havlíčkův Brod 580 61 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: Miloslava Melounová
Kontaktní e-mail: mmelounova@muhb.cz
Kontaktní telefon: 569 497 138
Uživatel památky: Město Havlíčkův Brod
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Xerox 7535 Sken.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): 8.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): P5140493.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): StaráradniceC.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): DSC_sál LB.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): DSC_0327.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): stará radnice (1).jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Galerie moderního umění v Hradci Králové (45458)

Obec: Hradec Králové
PSČ: 50003
Ulice: Velké náměstí
č.p.: 139-140
č.or.:
Pozemek parc. č.: 149, 150
Katastrální území: Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Kraj: Královehradecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 37396 / 6-4522
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Královehradecký kraj
Adresa žadatele: Pivovarské náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Petr Šulc
Kontaktní e-mail: petr.sulc@insnachod.cz
Kontaktní telefon: 739694567
Uživatel památky: Galerie moderního umění v Hradci Králové Velké náměstí, č.p. 139 - 140, 500 03 Hradec Králové
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: 2016-02-17 MMHK, odb pam pece - Rozhodnuti k restauratorskym zamerum.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): Foto 1 A stavajici stav - pohled na pruceli budovy z namesti.jpg
Foto 2 před obnovou (v jpg.): Foto 3 A stavajici stav - vstupni hala.jpg
Foto 3 před obnovou (v jpg.): Foto 7 A stavajici stav - puvodni ochoz pod svetlikem.jpg
Foto 1 po obnově (v jpg.): Foto 1 B novy stav - pohled na pruceli budovy z namesti.jpg
Foto 2 po obnově (v jpg.): Foto 3 B novy stav - vstupni hala.jpg
Foto 3 po obnově (v jpg.): Foto 7 B novy stav - pohled na novou dispozici s novym svetlikem a vzduchotechnikou.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku (45494)

Obec: Konojedy
PSČ: 411 45
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 2
Katastrální území: Konojedy u Úštěku
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 43557/5-2088
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
Adresa žadatele: Spolek pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18 411 45 Úštěk
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Hlaváčková
Kontaktní e-mail: kamila.hlavackova@seznam.cz
Kontaktní telefon: +420739887130
Uživatel památky: Uživatelem, správcem a nositel projektu „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku“ je Spolek pro obnovu památek Úštěcka, který realizací akce obnovy znovuoživil tuto památku. Objekt i nadále slouží církevním účelům a je využíván pro pořádání koncertů a výstav. Vlastníkem objektu kostela a přilehlého zámku je pan Vladimír Přibyl.
Potvrzení o památkové obnově - pokud bylo vydáno: Potvrzení o památkové obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech.pdf
Foto 1 před obnovou (v jpg.): I. kostel Konojedy severní fasáda s sakristií před obnovou.JPG
Foto 2 před obnovou (v jpg.): II. kostel Konojedy pohled od západu před obnovou.JPG
Foto 3 před obnovou (v jpg.): III. kostel Konojedy interiér pohled k hlavnímu oltáři před obnovou.JPG
Foto 1 po obnově (v jpg.): IV. kostel Konojedy severní fasáda s sakristií po obově.JPG
Foto 2 po obnově (v jpg.): V. kostel Konojedy pohled od západu po obnově.JPG
Foto 3 po obnově (v jpg.): VI. kostel Konojedy interiér pohled k hlavními oltáři po obnově.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano
Vytvořeno 5.12.2016 13:04:33 | přečteno 2085x | ernest