Vyhledávání

1. kategorie - menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)

Městské opevnění (38562)

Obec: Litovel
PSČ: 78401
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 1898
Katastrální území: Litovel
Okres: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 45342/8-1842
Žadatel/vlastník/správce: Město Litovel
Adresa žadatele: nám. Přem. Otakara 778 784 01 Litovel
Kontaktní osoba: Viktor Kohout
Kontaktní e-mail: místostarosta@mestolitovel.cz
Kontaktní telefon: 585153137
Uživatel památky: Občané Litovle. Turisté přijíždějící do Litovle.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Hradby před opravou 1.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Hradby před opravou 2.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Hradby před opravou 3.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Hradby po opravě 1.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Hradby po opravě 2.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Hradby po opravě 3.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kašna s alegorií sochy Vltavy ( kašna Terezka) (38742)

Obec: Praha 1
PSČ: 110 00
Ulice: Mariánské náměstí
č.p.: -
č.or.: -
Pozemek parc. č.: KN 99 a KN 1105
Katastrální území: Staré Město
Okres: Praha
Kraj: Praha
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 38155/1-2
Žadatel/vlastník/správce: Městská část Praha 1
Adresa žadatele: Vodičkova 681/18 110 00 Praha 1 - Nové Město
Kontaktní osoba: Jindřiška Jakešová
Kontaktní e-mail: jindriska.jakesova@praha1.cz
Kontaktní telefon: 724334937
Uživatel památky: Kašna je umístěna na veřejně přístupném místě a je zdrojem pitné vody pro veřejnost. Správu kašny zajišťuje Odbor životního prostředí MČ Praha 1
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Celkový pohled na kašnu.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Socha dívky se džbánky.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Uvolnění stupně kašny.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Pohled na kašnu a zeď Clam-Gallasova paláce (2).jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Detail kašny s alegorickou sochou Vltavy.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Detail sochy dívky se džbánky.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Vinohradská kaple (38831)

Obec: Chomutov
PSČ: 430 01
Ulice: Mostecká
č.p.: -
č.or.: -
Pozemek parc. č.: 1760
Katastrální území: Chomutov I.
Okres: Chomutov
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 15692/5-902
Žadatel/vlastník/správce: Statutární město Chomutov
Adresa žadatele: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 CHomutov
Kontaktní osoba: Jaroslav Pachner
Kontaktní e-mail: j.pachner@chomutov-mesto.cz
Kontaktní telefon: 474 637 442
Uživatel památky: Statutární město Chomutov
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: kaple vin.restaurování - památková obnova.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 2.10.14 027.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): kaple Vinohrad.95.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 30.6.15 013.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 1311.2015 022.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): 5.11.2015 005.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): 5.11.2015 016.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Stará radnice - výměna oken v 2 a 3 NP včetně restaurování kamenného ostění (38861)

Obec: Prachatice
PSČ: 383 01
Ulice: Velké náměstí
č.p.: 1
č.or.: není
Pozemek parc. č.: st.1
Katastrální území: Prachatice
Okres: Prachatice
Kraj: Jihočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 46337/3-3384
Žadatel/vlastník/správce: Město Prachatice
Adresa žadatele: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Kontaktní osoba: Mgr.Jiří Srch
Kontaktní e-mail: jsrch@mupt.cz
Kontaktní telefon: 388607559
Uživatel památky: Uživatelem památky je město Prachatice. V dotčeném objektu se nachází kanceláře a zasedací místnost městského úřadu Prachatice. Popis akce: Jedná se o renesanční stavbu Staré radnice z roku 1571, která v roce 2015 zásadním způsobem změnila svůj vzhled, a to díky výměně 10-ti oken ve druhém a třetím podlaží v průčelí do Velkého náměstí. Dosavadní dřevěná dvojitá okna ze 70. let minulého století s deštěním mezi vnějším a vnitřním rámem byla vnějšími křídly otvíravými ven osazena v líci fasády před renesančním kamenným ostěním, které tak nevhodně zakrývala. Okna také již netěsnila, do některých místností jimi profukovalo. Okna byla v renesanční fasádě novotvarem, který pro deštění mezi vnějším a vnitřním křídlem neodpovídal ani klasicistním oknům, nýbrž realizoval se asi od 2. poloviny 20. století. Nová okna jsou dřevěná z dubových lepených lamel zdvojená dovnitř otvíravá, osazená na vnitřním líci kamenného ostění. Původní renesanční kamenná ostění tak jsou nyní zvenčí opět viditelná. Vnější křídla jsou zasklená vitráží, skleněnou mozaikovou výplní skládanou do pocínovaných olověných H profilů. Skleněné terčíky jsou z ručně vyráběné náhrady historického ručního skla. Řešena jsou jako rekonstrukce pravděpodobného vzhledu původních renesančních oken, čili jsou formou obnovení předklasicistní podoby průčelí. Odkazují k původnímu renesančnímu řešení. Okna jsou výrazným architektonickým prvkem, který estetické působení celé průčelní fasády významně změnil. Výměna oken byla spojena s restaurováním kamenných ostění a restaurátorským průzkumem barevných a omítkových vrstev špalet okenních nik. V rámci prací byl v jedné kanceláři ve třetím podlaží odkryt a restaurován nález graffity nápisu tmavou barvou a poznámek tužkou i rudkou s datací 1813. Okna byla rovněž doplněna olověnými okapy se zábranami proti holubům. Realizace vyšla na 1 829 764 Kč (bez DPH), z toho 450 tisíc Kč pokryl příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Realizované výměně oken předcházela dlouhá příprava s hledáním věrohodného nového řešení. Je dalším příkladem dlouhodobé péče města o kulturní dědictví a jeho cílené snahy o obnovu doložitelné historické (původní) podoby prostředí městské památkové rezervace a jejich dílčích prvků.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: ZS_PP_2014.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): SAM_3262.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): SAM_3263.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): SAM_4676.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): SAM_4678.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): SAM_4706.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): SAM_4707.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Bývalá barokní sýpka (38892)

Obec: Jevíčko
PSČ: 56943
Ulice: K. H. Borovského
č.p.: bez č. p.
č.or.: bez č. o.
Pozemek parc. č.: p. č. st. 256/1
Katastrální území: Jevíčko-předměstí
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 103 718
Žadatel/vlastník/správce: Město Jevíčko
Adresa žadatele: Palackého nám. 1 569 43 Jevíčko IČ 00276791
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šafář
Kontaktní e-mail: mistostarosta@jevicko.cz
Kontaktní telefon: 734536216
Uživatel památky: Město Jevíčko
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: ZS 2015 Jev sýpka fasáda, zastřešení schodiště(H5achR).pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Sýpka Jevíčko před 1.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Sýpka Jevíčko před 2.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Sýpka Jevíčko před 3.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Sýpka Jevíčko po 1.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Sýpka Jevíčko po 2.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Sýpka Jevíčko po 3.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Buškův hamr (38967)

Obec: Trhové Sviny
PSČ: 37401
Ulice: samota
č.p.: 332
č.or.:
Pozemek parc. č.: 577 a 2293, 3930
Katastrální území: k.ú. Trhové Sviny
Okres: České BUdějovice
Kraj: Jihočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 23790/3 – 256/1 až 256/4
Žadatel/vlastník/správce: Město Trhové Sviny
Adresa žadatele: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Božáková
Kontaktní e-mail: ivana.bozakova@tsviny.cz
Kontaktní telefon: 602646816
Uživatel památky: Město Trhové Sviny
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: OBNOVA 2015.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Buškův hamr 1973 010.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Buškův hamr 1973 011.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): P3110033.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): PA200149.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): P4230007.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): P4010001.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Sousoší Kalvárie s dřevěným křížem (38981)

Obec: Benešov nad Ploučnicí
PSČ: 407 22
Ulice: náměstí Míru
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 1230/1
Katastrální území: Benešov nad Ploučnicí
Okres: Děčín
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 51936/5-5940
Žadatel/vlastník/správce: Město Benešov nad Ploučnicí
Adresa žadatele: náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Kontaktní osoba: Ing. Karel Šohaj
Kontaktní e-mail: sohaj@benesovnpl.cz
Kontaktní telefon: 725 062 580
Uživatel památky: Město Benešov nad Ploučnicí
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): IMG_7830.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): IMG_7828.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): IMG_7827.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): exterier.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): salhausenska_kaple.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): IMG_9181.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Bratrské oltáře (38991)

Obec: Česká Kamenice
PSČ: 407 21
Ulice: náměstí Míru
č.p.: 219
č.or.: 00261220
Pozemek parc. č.: 2283/3
Katastrální území: Česká Kamenice
Okres: Děčín
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: není evidováno
Žadatel/vlastník/správce: Město Česká Kamenice
Adresa žadatele: Náměstí Míru č.p. 219
Kontaktní osoba: Milan Drdek
Kontaktní e-mail: mdrdek@ceska-kamenice.cz
Kontaktní telefon: 773 776 416
Uživatel památky: Město Česká Kamenice
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 1.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): převis oltáře.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): převis.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): DSC_0199.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): DSC_0204.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): DSC_0208.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Sloup v areálu kaple Nejsvětější Trojice (39119)

Obec: Noviny pod Ralskem
PSČ: 47124
Ulice: Noviny pod Ralskem
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 961
Katastrální území: Noviny pod Ralskem
Okres: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 23055/5 - 3160
Žadatel/vlastník/správce: Obec Noviny pod Ralskem
Adresa žadatele: Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň
Kontaktní osoba: Veronika Jírová, Dis.
Kontaktní e-mail: noviny@wo.cz
Kontaktní telefon: 602474745
Uživatel památky: Obec Noviny pod Ralskem
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Rozhodnuti_MUCL.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 1_stav před restaurováním IMG_8515.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): 2_stav před restaurováním IMG_8516.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 3_stav před restaurováním IMG_8517.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 31_ stav po rest IMG_9724.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): 32_stav po rest IMG_9741.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): 33_ stav po rest IMG_9745.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Pomník padlým v 1. světové válce (39127)

Obec: Bečov nad Teplou
PSČ: 36464
Ulice: náměstí 5. května
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 236/4
Katastrální území: Bečov nad Teplou
Okres: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Žadatel/vlastník/správce: Město Bečov nad Teplou
Adresa žadatele: náměstí 5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
Kontaktní osoba: Olga Haláková
Kontaktní e-mail: olga.halakova@becov.cz
Kontaktní telefon: 724180137
Uživatel památky: Město Bečov nad Teplou
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): PomnikZS (2).jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): WP_20140709_14_02_14_SmartShoot.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): WP_20140709_14_04_30_SmartShoot.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): _MG_8215.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): _MG_8227.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): _MG_8204.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

kostel Všech Svatých (39167)

Obec: Rokytnice v Orlických horách
PSČ: 517 61
Ulice: náměstí T. G. M.
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: st.120
Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královehradecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 39751/6-2410
Žadatel/vlastník/správce: Wiesław Kalemba
Adresa žadatele: náměstí Jindřich Šimka 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Kontaktní osoba: Wiesław Kalemba
Kontaktní e-mail: kalemba.wieslaw@gmail.com
Kontaktní telefon: 739 929 164
Uživatel památky: Římskokatolická farnost Rokytnice v O. h.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: závazné stanovisko_fasáda kostela.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): před obnovou_1.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Před obnovou_2.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): před obnovou_3.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): po obnově_1.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): po obnově_2.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): po obnově_3.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Zvonička v Újezdě (39199)

Obec: Újezd
PSČ: 41108
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 425/2
Katastrální území: Újezd u Chcebuze
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Žadatel/vlastník/správce: Město štětí
Adresa žadatele: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Kontaktní osoba: Radek Kulhánek
Kontaktní e-mail: radek.kulhanek@steti.cz
Kontaktní telefon: 606167194
Uživatel památky: Město Štětí
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Restaurátorský záměr.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 2.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): 3.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 4.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): IMG_1861.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): IMG_1873.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): IMG_1871.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

obnova Božích muk v obci Habřina (39200)

Obec: Habřina
PSČ: 411 45 Úštěk
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 763
Katastrální území: Habřina
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Žadatel/vlastník/správce: Město Úštěk
Adresa žadatele: Město Úštěk Mírové náměstí 83 411 45 Úštěk
Kontaktní osoba: Pavel Kundrát - starosta
Kontaktní e-mail: pavel.kundrat@mesto-ustek.cz
Kontaktní telefon: 416795609
Uživatel památky: Město Úštěk Mírové náměstí 83 411 45 Úštěk
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 001.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): 002.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 003.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): MPR 2014 001.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): MPR 2014 002.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): MPR 2014 003.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

měšťanský dům (39225)

Obec: Slavonice
PSČ: 37881
Ulice: Horní náměstí
č.p.: 520
č.or.:
Pozemek parc. č.: 73
Katastrální území: Slavonice
Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 17065/3-2161
Žadatel/vlastník/správce: Vlastník
Adresa žadatele: Jaroslava Maříková, Horní nám. 520, Slavonice
Kontaktní osoba: Jaroslava Maříková
Kontaktní e-mail: MinarikovaErika@seznam.cz
Kontaktní telefon: 607 518 297
Uživatel památky: Jaroslava Maříková
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: prohlášení Maříková.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): SM-stav_pred-01-celek.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): SM-stav_pred-06-atika-150630.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): SM-stav_pred-10-atika-150630 před.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 151113-184 po celek.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): 151113-153 po.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): 151113-152 po.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano
Vytvořeno 27.11.2015 9:40:12 | přečteno 2521x | kveta.vitvarova