Vyhledávání

Vodárna se sochou medvěda - Moravský Beroun

Vodárna se sochou medvěda foto pro novináře

Vodárna se sochou medvěda v parku na Křížovém vrchu v Moravském Berouně

V roce 2021 pokračoval dotační program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tuto možnost využilo i město Moravský Beroun a z dotačního titulu opravilo již šestou kulturní památku v parku na Křížovém vrchu – vodárnu se sochou medvěda. Samostatně stojící technická stavba, která je součástí areálu kulturní památky „Areál parku Křížový vrch“, byla postavena v roce 1932 a je architektonicky zajímavou užitkovou stavbou. V minulosti do vodovodních nádrží této stavby byla vháněna voda z přečerpávající stanice, kam tekla z jímacích pramenů samospádem. Po rekonstrukci parku v letech 2014-2015 byly opraveny rozvody vody, které v současné době umožňují z vodárny zásobovat vodou opravenou kašnu a jezírko.  

Cílem opravy bylo očištění a restaurování sochy medvěda s podstavcem, kamenická obnova a algicidní ošetření krycích desek atiky. Stavební práce spočívaly v opravě fasády, vstupních dveří, omítek, drenáží, aby se zabránilo zatékání shora a průsakům zezadu do zdiva a bylo možné obnovit původní vzhled vstupu do vodárny. Byly obnoveny zámečnické prvky - odvětrání, mřížky, poklopy, plechování potrubí a ocelové vstupní dveře s původním dekorem. Veškeré stavební, zámečnické i restaurátorské práce byly prováděny v souladu se zájmy ochrany kulturně historických hodnot.

Celková rekonstrukce glorietu stála 255.417 Kč. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 170.000 Kč.


Vodárna se sochou medvěda, Moravský Beroun, Olomoucký kraj

Vodárna se sochou medvěda foto po obnove

Vodárna se sochou medvěda foto po obnove

 
Vodárna se sochou medvěda foto pro novináře

Vodárna se sochou medvěda foto pro novináře

 
Vodárna se sochou medvěda foto po obnove 2

Vodárna se sochou medvěda foto po obnove 2

 
Vodárna se sochou medvěda foto po obnove 3

Vodárna se sochou medvěda foto po obnove 3

 
Vodárna se sochou medvěda foto pred obnovou

Vodárna se sochou medvěda foto pred obnovou

 
Vodárna se sochou medvěda foto pred obnovou 2

Vodárna se sochou medvěda foto pred obnovou 2

 
Vodárna se sochou medvěda foto pred obnovou 3

Vodárna se sochou medvěda foto pred obnovou 3

 
 
Vytvořeno 27.1.2022 13:10:24 | přečteno 319x | klara.konopaskova