Vyhledávání

Movité kulturní památky ze SZ Hluboká nad Vltavou

Na SZ Hluboká nad Vltavou se v současné době realizuje projekt nového návštěvnického okruhu.  

Jedná se o úkol v rámci aplikované vědy a výzkumu projektu NAKI s názvem „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu“. Program trvá od roku 2011 do roku 2017 a je vyhlašován formou veřejné soutěže. Poskytovatele veřejné podpory je Ministerstvo kultury.

Plánovaná trasa nového návštěvnického okruhu bude začínat v hlavní zámecké věži, ze které se vstoupí do chodeb a pokojů 2. patra v okruhu prvního nádvoří. Součástí nového okruhu budou nejen soukromé partony pro hosty a členy rodu Schwarzenberg, ale i prostory určené služebnictvu, ukázka sanitárního zařízení, nákladní a osobní výtah a rovněž přípravna prádla. Atraktivní pro návštěvníky bude např. tzv. Stříbrnice, což je salon v polygonální Červené věži. Zde budou prezentovány předměty luxusního charakteru. . Prohlídka bude zakončena v zámecké kapli.

V souvislosti s tímto projektem byla roku 2014 OPP Magistrátu města České Budějovice na žádost NPÚ, územní památkové správy v Českých Budějovicích, vydána závazná stanoviska k restaurování 223 předmětů z mobiliárního fondu SZ Hluboká nad Vltavou. Hlavním účelem restaurátorských zásahů byla záchrana, estetická rehabilitace a možnost prezentace předmětů v nově připravovaných interiérech. Před vydáním závazných stanovisek byla provedena fotodokumentace předmětů určených k restaurování, byly vypracovány návrhy na restaurování a NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích vypracoval odborná vyjádření.

V polovině roku 2015 bude po vyhodnocení výběrového řízení stavebně zahájena I. etapa rehabilitace 2. patra, po které budou zpřístupněny první prostory (Stříbrnice, tzv. Larish Wohnung salon, ložnice a pokoj služky). V této fázi proběhnou stavební úpravy a bude zrestaurován příslušný mobiliář v jedenácti místnostech. Restaurovat se budou hlavně stříbrné předměty, vybrané obrazy, drobný nábytek, koberce, svícny a nástěnné textilie.

 

Vytvořeno 19.5.2015 15:10:03 | přečteno 6369x | kveta.vitvarova