Vyhledávání

Příklady dobré praxe


Projekt Památky nás baví

Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum a vývoj, jejichž výsledky přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost.

http://www.pamatkynasbavi.cz/


10.9.2015 10:29:51 | přečteno 7290x | lenka.hornova | Celý článek
 

Kadaň - Revitalizace kulturní památky č. p. 7

1 b   uliční fasáda

Město Kadaň obnovilo kulturní památku měšťanský dům č. p. 7 v Kadani na informační centrum. Sídlo zde má od 1. 8. 2013 „Turistické informační centrum Kadaň“.

Dům č. p. 7 patřil v roce 2002 mezi nejohroženější památky městské památkové rezervace Kadaň, a proto zastupitelstvo města rozhodlo o jeho koupi. Po nákupu domu byly provedeny neodkladné zabezpečovací práce a stavební práce nutné k zabezpečení technického stavu památkového objektu tak, aby byl uchráněn před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jeho obnově. Město objekt nabízelo k prodeji, ale nenašel se vhodný zájemce, který by garantoval jeho přiměřené společenské využití. Proto bylo v roce 2005 zadáno zpracování studie využití č. p. 7 a následně v roce 2006 zadáno zpracování projektové dokumentace, které umožňuje využití domu jako informačního centra cestovního ruchu. V roce 2007 a 2008 pokračovaly přípravné práce. V roce 2009 byla provedena oprava krovu. V roce 2010 a 2011 pokračovaly přípravné práce na celkovou obnovu. V březnu 2011 byla podána žádost do operačního programu ROP NUTS II Severozápad – 21. výzva – 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR. 20. 2. 2012 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a město mohlo přistoupit k zásadní obnově objektu. Záměr podpořil i Ústecký kraj.

 

18.6.2015 14:50:23 | přečteno 7453x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Didaktika - historie města České Budějovice hrou i poučením

V roce 2009 se v rámci oslav Mezinárodního dne památek a Dnů evropského kulturního dědictví EHD začala rozvíjet úzká spolupráce mezi odborem památkové péče Magistrátu České Budějovice a Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích (NPÚ). 

19.5.2015 15:11:11 | přečteno 7305x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Kostel Růžencové Panny Marie – opravy interiéru

Kostel Růžencové Panny Marie je římskokatolický kostel nacházející se v Českých Budějovicích na Žižkově třídě, v areálu kláštera petrínů. 

19.5.2015 15:11:21 | přečteno 7438x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Kostel sv. Rodiny – rekonstrukce objektu

Kostel sv. Rodiny byl postaven v letech 1886 – 1887 Jakobem Stabernakem v novogotickém slohu s interiérem vyzdobeným v beuronském stylu.  

19.5.2015 15:09:10 | přečteno 7627x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Movité kulturní památky ze SZ Hluboká nad Vltavou

Na SZ Hluboká nad Vltavou se v současné době realizuje projekt nového návštěvnického okruhu.  

19.5.2015 15:10:03 | přečteno 6386x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Obnova výplní okenních otvorů do rajské zahrady bývalého dominikánského kláštera, Piaristické nám.

Areál kláštera je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod r.č. 03-808 a nachází se na území městské památkové rezervace města České Budějovice, která byla prohlášená výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 7096/80 ze dne 19. března 1980.

 

19.5.2015 15:10:59 | přečteno 7165x | kveta.vitvarova | Celý článek