Vyhledávání

Výzva poslancům 24.11.2017

"Obracíme se na Vás ve věci návrhu státního rozpočtu na rok 2018, který budete v následujících týdnech projednávat. Rádi bychom navázali na naše aktivity z minulých let, kdy jsme společně s některými poslanci (např. s poslankyní Věrou Kovářovou) usilovali o navýšení finančních prostředků tzv. „do památek“.

Vyzýváme Vás k navýšení rozpočtu oblasti kultury, konkrétně navýšení dotačních programů Ministerstva kultury na obnovu památkového fondu ČR. Ve stávajícím návrhu státního rozpočtu na rok 2018 je v kapitole Programy na záchranu o obnovu kulturních památek částka 701 mil. Kč.

Rádi bychom Vás vyzvali, abyste podpořili navýšení finančních prostředků v dotačních programech Ministerstva kultury vyčleněných na financování obnovy kulturních památek na 1 miliardu korun."


Rádi bychom upozornili na významné ekonomické odvětví, za které památky považujeme. Péče o ně, stejně jako turistický ruch zaměřený na návštěvy památek přináší a bude přinášet do státního rozpočtu stále vyšší částky.

Památková turistika je nejrychleji rostoucím hospodářským odvětvím – všechna dostupná data tomu nasvědčují. Zcela přirozeně se vyvíjela ze středověké „náboženské turistiky“, kdy celá města začala vzkvétat jen proto, že do místního kostela byla dovezena relikvie ze Svaté země. Malou ukázkou zvýšení atraktivnosti místa či regionu v současnosti může být objevení a vystavení relikviáře sv. Maura v Bečově nebo rekonstrukce objektů v okolí zámku v Litomyšli, kdy se návštěvnost těchto měst zvýšila o desítky procent. Výhodou zvýšeného zájmu o podobná místa a památky obecně je velký podíl zahraničních návštěvníků, kteří tak zlepšují stav naší ekonomiky.

Památky neprosí poníženě o příspěvek, památky žádají o vrácení spravedlivého podílu z jejich ekonomického přínosu do rozpočtu ČR. Turistický ruch založený na poznávání našeho bohatého kulturního dědictví přináší do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Z této částky by se mělo významné procento vracet zpět do péče o památky a zlepšování jejich stavu. Spravedlivý podíl z příjmu do státního rozpočtu, který vytváří zisk z památkové turistiky, by tak zcela jistě představoval násobek současných příspěvků na obnovu památkového fondu ČR. 

Věříme, že společně s ostatními členy Poslanecké sněmovny, projednáte tuto výzvu a dojdete ke stejnému a jednoznačnému závěru: zachování památek – kulturního dědictví naší země a jejich soustavná údržba a obnova jsou naší povinností, která zároveň značně přispívá k ekonomickému růstu naší země.  

ikona souboruVýzva

 

Vytvořeno 29.11.2017 9:09:16 | přečteno 2420x | kveta.vitvarova