Vyhledávání

Ing. Ernest Huska

Anotácia : ikona souboruMúzeum vodnej dopravy v Bratislave - Prvý krok ku premene Zimného prístavu

V prednáške bude predstavená loď remorkér Šturec (ex Štúr) z roku 1937, poslednú zachovanú loď z 1.republiky na Slovensku,  v premenách vojny, zmien režimov aj času a jeho súčasnú postupnú prestavbu na budúce lodné múzeum. Život lode je neoddeliteľne spojený so zimným prístavom v Bratislave, výstavba ktorého začala v 1897 roku. Prístav v ktorom sú ďalšie Kultúrne pamiatky ako lodný výťah či Dom lodníkov z 30.rokov a ďalšie koncentrované na jednom mieste, ktorý pomaly končí ako industriálna zóna, ale ešte nevie, a zdá sa že to nevie ani samotné mesto Bratislava,  aký bude jeho ďalší vývoj. 

 

Ing. Ernest Huska, riaditeľ pobočky Slovenského technického múzea - Múzea dopravy Bratislava

Nar.: 3.9.1957 v Olomouci. žije v Bratislave.

Vzdelanie : r. 1981 - Slovenská vysoká škola technická, Strojnícka fakulta, katedra Prístrojovej, automatizačnej a regulačnej techniky , titul Ing.

                   r.1999 - Rudolfinská akadémie - Asociace starožitníků České republiky, Praha, dvojročné štúdium pre starožitníkov, záverečná práca - Historizujúce slohy nábytku 19.storočia na Slovensku

Dlhoročne sa venuje komunálnej politike Bratislavy , dve volebné obdobia bol členom Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok ako poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy a dve volebné obdobia ako neposlanec – odborník.  Jedno volebné obdobie čiže 4 roky ako člen mestskej grantovej komisie Ars Bratislavensis.  Je druhé obdobie členom Rady vlády SR pre kultúru delegovaný za Ekumenickú radu cirkví

Priebeh zamestnaní  :

od 1.9.2015 doteraz  STM-Múzeum dopravy Bratislava, riaditeľ,

V 2011 až 2015 bol  vedúcim oddelenia kultúry v  Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

a  od 2007 – do 2011 riaditeľom  Miestnej knižnica Petržalka

V rokoch 1996 až 2007  konateľom a spoločníkom Bioscop s r.o., v spolo
čnosti zaoberajúca sa filmovou distribúciou a prevádzkou kín a filmových klubov, konateľ, spoludramaturg kina Mladosť, najstaršieho kina na Slovensku (pôsobí od r.1913)

Práca v NGO sektore : V 90.rokoch  bol 4 roky predseda dozornej rady UNICEF, neskôr 4 roky v predstavenstve Komunitnej nadácii Bratislava je zakladateľ a podpredseda OZ Petržalského okrášľovacieho spolku

Vytvořeno 26.3.2018 16:02:06 | přečteno 965x | lenka.hornova