Vyhledávání

Národní konference VENKOV 2018

Spolek pro obnovu venkova ČR připravuje s podporou MZe Národní konferenci VENKOV 2018, která se uskuteční 19. – 21. 9. 2018 na moravském Slovácku ve Strážnici. http://www.konferencevenkov.cz/2018/uvod/

 

Konference je v posledních třech letech pojímána jako "národní venkovský parlament", navazující na obdobná evropská setkávání (http://europeanruralparliament.com/). V roce 2016 v Litoměřicích byl v závěrech konference položen důraz na výchovu v rodině a význam venkovských škol, v roce 2017 v Dřítči v Pardubickém kraji na rodinné farmy (http://www.konferencevenkov.cz/2017/ke-stazeni/), hlavním tématem konference 2018 má být voda a zeleň v krajině. Jedno téma je zaměřeno na obnovu center malých měst, která se dá úspěšně propojit s řešením sociální problematiky (sociálně vyloučené lokality, zvýšení místní zaměstnanosti, zkvalitnění kultury a volnočasových aktivit atp.).

"Vážení přátelé venkova,

dovolte, abychom vás jménem partnerů, kteří se podílí na přípravě, pozvali na výroční 10. Národní konferenci Venkov, která se v letošním roce uskuteční ve dnech 19. až 21. září 2018 ve starobylém městě Strážnice na moravském Slovácku. Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova ČR; vlastní organizaci konference budou zajišťovat Místní akční skupina (MAS) Strážnicko a Turistická asociace Slovácko (TAS).

Hlavními partnery letošní konference jsou Jihomoravský kraj, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Česká biskupská konference, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky.

V rámci 100. výročí vzniku Československa se akce koná v rodném kraji T. G. Masaryka. Přivítáme vás v malebném kraji moravského Slovácka, který je znám svým foklorem, tradicemi a gastronomií, což okusíte v bohatém doprovodném programu. V rámci exkurzí na Strážnicko, Hodonínsko, Kyjovsko a Horňácko bude příležitost navštívit i řadu ukázkových projektů, které přispěly k zlepšení života místních obyvatel tohoto krásného koutu naší republiky.

Nosnými tématy letošního ročníku jsou voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova center malých měst a společná zemědělská politika. Konference Venkov plní mimo jiné úlohu národního venkovského parlamentu a její závěry jsou pak diskutovány na evropské úrovni. Program konference naleznete zde." 

Z organizačních důvodů vás prosím o co nejrychlejší registraci na témže webu (přímý odklikhttp://www.konferencevenkov.cz/2018/prihlaska/#prettyPhoto[iframes]/0/) a současně i o rozšíření této informace v rámci vašich organizací. Odkaz na web konference najdete také vlevo nahoře na webu SPOV ČR (www.spov.org). Připomínám, že vložné se neplatí, účasníci si však hradí ubytování. O vyřízení požadavků na ubytování budou registrované informovat přímo místní organizátoři. Velmi děkuji za dosavadní spolupráci, Věřím, že se konference - český venkovský parlament povede i k vaší spokojenosti a těším se na shledanou při jednáních v plénu, na exkurzích i workshopech.  Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR tel. 733 607 513
Vytvořeno 10.8.2018 8:01:40 | přečteno 2022x | kveta.vitvarova