Vyhledávání

Výzva členům vlády, 8.9.2015

Sdružení zaslalo výzvu všem členům vlády, ve věci návrhu státního rozpočtu na rok 2016, který bude ve středu 9. září 2015 projednáván na vládě.

Vyzýváme členy vlády, aby navýšili návrh rozpočtu oblasti kultury, konkrétně dotační programy Ministerstva kultury na obnovu památkového fondu ČR.

ikona souboruVýzva - předseda Libor Honzárek (5.9.2015, Český Krumlov - u příležitosti Národního zahájení EHD 2015

ikona souboruVýzva - Sněm Sdružení (27.3.2015, Uherské Hradiště - u příležitosti konání Sněmu Sdružení)

ikona souboruVýzva - k přípravě IROP

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás ve věci návrhu státního rozpočtu na rok 2016, který budete ve středu 9. září 2015 projednávat na vládě.

Vyzýváme Vás k navýšení rozpočtu oblasti kultury, konkrétně navýšení dotačních programů Ministerstva kultury na obnovu památkového fondu ČR.

Rádi bychom upozornili na významné ekonomické odvětví, za které památky považujeme. Péče o ně a zprostředkovaně přes turistický ruch přináší a bude přinášet do státního rozpočtu stále vyšší částky.

Památková turistika je nejrychleji rostoucí hospodářské odvětví – všechna čísla tomu nasvědčují. Vyvinula se přirozeně ze středověké náboženské turistiky, kdy se celá města rozvinula jen proto, že do místního kostela byla dovezena relikvie ze Svaté země. Malou ukázkou ze současnosti může být objevení a vystavení relikviáře sv. Maura v Bečově nebo rekonstrukce objektů v okolí zámku v Litomyšli, kdy se návštěvnost těchto měst zvýšila o desítky procent. Výhodou spotřeby návštěvníků takovýchto památek je o to významnější, že velký podíl plyne ze zahraničí a jde tedy o nové prostředky v domácí ekonomice.

Památky neprosí poníženě o příspěvek, památky žádají o vrácení spravedlivého podílu z jejich ekonomického přínosu. Turistický ruch založený na poznávání našeho bohatého kulturního dědictví přináší do státního rozpočtu desítky miliard korun. Z této částky by se mělo významné procento vracet zpět do památek. Byl by to patrně několika násobek současného stavu.

Vážený pane předsedo vlády,

věříme, že společně s ostatními členy vlády, projednáte tuto výzvu a dojdete ke stejnému závěru: památky a jejich obnova je naše povinnost a zároveň přispívá k ekonomickému růstu naší země.Vytvořeno 8.9.2015 15:21:18 | přečteno 2928x | kveta.vitvarova