Vyhledávání

Evropský rok kulturního dědictví 2018

EYCH2018 Logos Yellow CS 300

Evropské iniciativy vhodné k celoevropskému sdílení

 

1. On stage 2018 (nehmotné kulturní dědictví)

Evropská oslava umělecké tvorby.

V lednu 2018 spuštěn web: www.onstage2018.eu

Kalendář nejlepších evropských uměleckých událostí roku 2018 (divadlo, tanec, opera, hudba a představení onstage a online.

Více na: www.onstage2018.eu , https://youtu.be/cYUfc5ab8PE

Kontakt:  ETC European Theatre Convention – convention@etc-cte.org  
Opera Europa / Opera Vision
Audrey Jungers,
audrey@operaeuropa.org , +32 475 515 746, Pearle*: comm@pearle.eu  

 

2. Dialog kultur – Europe and the Mediterranean  (umění, dialog)

 • Týdenní festival o dialogu mezi kulturami se zaměřením na vztahy mezi evropskými a středomořskými/ středoevropskými kulturami

 • Debata o evropských kulturních politikách jakožto nástroji pro rozvoj, integraci, udržitelnost a právo na volný pohyb

 • Evropský hudební festival

 • Migranti festival: kreslený film, film, divadlo, hudba

 • Možnost navrhnout významnou evropskou osobnost jako řečníka debaty o evropských  politikách  (Edgar Morin, Dario Franceschini, Leoluca Orlando, Jack Lang, atd) nebo představení, knižní prezentace, atd.

  Termín: 2. - 4. 3. 2018 Palermo

  Kontakty- město Palermo:

 

3. Óda na radost (hudba)

Iniciativa organizace Europa Nostra a jejího prezidenta P. Dominga určená všem občanům Evropy, zejména profesionálním a amatérským hudebníkům, tanečníkům a dalším umělcům. Budou vyzvání k vytvoření videa nebo audio nahrávky Beethovenovy a Schillerovy Ódy na radost v co největším množství stylů a způsobů a na některém kulturně významném zajímavém místě.   

Termín: 9. května 2018 Den Evropy  - budou  díla živě vysílána na sociálních sítích.  Více na: http://www.europanostra.org/ode-joy-challenge/

4. Týden soukromého kulturního dědictví (hmotné kulturní dědictví)

Soukromí vlastníci v celé Evropě budou (částečně) otevírat svoje domy a organizovat speciální aktivity. Slogan:  „Náš dům, vaše dědictví“
Cíle:

 • Zvýšení povědomí o pozitivech soukromého vlastnictví pro společnost
  Posílení výměny názorů a zkušeností mezi vlastníky / manažery a veřejností

 • Zlepšení synergie s živým uměním

 • zapojení veřejnosti, zejména mládeže

 • 6.11 2018 proběhne slavnostní udělení ceny (kategorie sociální sítě a veřejné hlasování).

 • Soukromí vlastníci poskytnou týdenní ubytování a zkušebnu. Chtějí podpořit vynikající smyčcové kvarteta, živé umění v historických domech a zviditelnění historických domů jakožto patronů umění.

  Termín: 24. 5. 2018 – červen 2018
  Kontakt:  
  d.dupeux@europeanhistorichouses.eu

5. Setkání v zahradách (kulturní dědictví)

„Rendez-vous aux jardins“ je iniciativa inspirovaná Dny kulturního dědictví a od roku 2003 se ve Francii koná pravidelně první víkend v červnu.

Fakta z roku 2017:

 • účast 2300 historických, moderních, městských, venkovských, soukromých a veřejných zahrad

 • téměř 2 milióny návštěvníků

 • okolo 3500 akcí, workshopů, soutěží, multimediálních aktivit

  Termín: 1. - 3. 6. 2018

  Více na: https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

6. A zvony zvoní (kulturní dědictví, zvony)

Od nepaměti zvony po celé Evropě provázely životy lidí, zvonily jim k práci, k jídlu, k odpočinku, k modlitbě, pro radost i zármutek. Zvonění zvonů dávalo zvukovou strukturu náboženskému a světskému životu.  Dokonce i dnes se v celé Evropě rozezní téměř milion zvonů denně.
Zvony ve věžích kostelů, městských síní, kaplí, hřbitovů a památných míst jednoznačně představují základní evropské hodnoty způsobem, který lze vidět i slyšet.

V roce 2018 si připomeneme stoleté výročí první světové války, začátek třicetileté války v roce 1618 a její konec v roce 1648, abychom nezapomněli, jak  je mír pro nás všechny drahocenný. Proto vyzýváme všechny majitele zvonů v Evropě: rozezvoňme všechny naše zvony všude v Evropě v rámci Mezinárodního dnu míru:  21. září 2018, od 18:00 do 18:15 ve Štrasburku a připojte se k nádhernému zážitku sdílení našeho společného kulturního dědictví.

Termín: 21. 9. 2018 od 18h do 18 15

Více na: https://sharingheritage.de/  

7. ECTN Awards 2018 Special Edition (kulturní dědictví, cestovní ruch)

Spolupráce Europa Nostry a Evropské komise cestovního ruchu jako příspěvek k ERKD. Kulturní dědictví jako přínosný hybatel odpovědného a udržitelného cestovního ruchu.

Témata:
1. Náboženská a poutní místa
2. pobřežní a námořní tématika
3. Kulturní krajiny
4. Průmysl a vojenská tématika
5. Historické domy, vesnice a města
6. Mezinárodní cestovní ruch
7. Kulturní a kreativní průmysl

Termín: 25. - 27. 10. 2018    Kypr

Více info: www.culturaltourism-network.eu/conference-2018.html

Kontakt: Manos Vougioukas: secretary - general@culturaltourism-net.e

8. Název: Motives for moving (kulturní dědictví)

12 muzeí z 5 zemí, 3 partneři pod taktovkou Gotlands Museum Švédsko.

Cíl:

 • přitáhnout mladé lidi do muzeí, zlepšit vnímání a pochopení kulturního dědictví

 • porozumění kulturnímu dědictví v Evropě založené na konceptu neustálé výměny a pohybu, pojetí dnešní společnosti

 • důraz na sdílení kulturního dědictví tím, že zkoumáme individuální zkušenosti, které posilují pocit sounáležitosti se společným, přesto však rozmanitým a individuálním kulturním prostorem

 • nová interpretace společného kulturního dědictví

 • tvorba metodiky zaměřené na lepší porozumění kulturnímu dědictví, sobě samému a dnešní rozmanité společnosti skrze vlastní historii

  Na programu:

  Mezinárodní fórum mládeže a kulturních profesionálů na téma kulturní dědictví.

  Výstavy o současných tématech a vydání katalogu projektu: „Motives for moving“ k dlouhodobému využití.

Více na: www.baltmus.net

Kontakt:  Ulrika Mebus - ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se

9. Make a connection (kulturní dědictví, literatura)

Irská iniciativa, která má za cíl prohloubit propojení lidí a kulturního dědictví.

Cíl: Povzbudit občany EU, aby během roku 2018 znovu objevily propojení s dalšími místy v Evropě prostřednictvím jejich vlastního dědictví.

 1. Trans: together in Europe

 • propojení skrze místní zastupitelství, obce a další instituce

 • budování kapacit: věda a výzkum

 • on-line digitální archiv

 • výsledkem bude podpora ekonomiky, turismu, kultury, koheze, solidarity, pocitu příslušnosti ke společnému evropskému prostoru

 1. Europe by book

 • podpora zájmu dětí, mládeže a dospělých, aby objevovali Evropu skrze knihy: literatura, fikce, dějiny.

 • zapojení knihoven, EUNIC

 • lepší pochopení evropské historie, krajiny a kultury.

 • Příklady: Emil a detektivové, Jo Nesbo, Henning Mankell, Ivan Klíma, Stefan Zweig a další.

  Kontakt: Beatrice Kelly - bkelly@hetitagecouncil.ie

  10.  INVISIBLE CITY (kulturní dědictví, aplikace)

  Mobilní kulturní aplikace, která umožnuje objevit kulturu ve více než 100 evropských  městech. Všechny akce ERKD a to nejlepší z místního světa kultury během jednoho kliknutí. Spolufinancováno Kreativní Evropou.

  Kontakt:  Ksenia Ashrafullina - ksenia@eunicglobal.eu

  11. EU – západní Balkán Cultural heritage route (kulturní dědictví, umění)

  Přiblížení naší společné historie, společné budování naší společné budoucnosti. 

  Se západním Balkánem, regionem v srdci Evropy, sdílíme tradice, historii a hodnoty. Kulturní dědictví západního Balkánu je místní a zároveň evropské.

  Tato iniciativa bude podporovat:

 • akce, kampaně a iniciativy organizované delegacemi EU, národními kulturními institucemi a národními institucemi EU pro kulturu

 • kulturní dědictví ve všech jeho podobách

 • Současnou kulturu jako formu našeho společného budoucího dědictví.

A to skrze: literaturu, literární a jiné soutěže, veřejné debaty a open air akce, výstavy, filmové festivaly, divadlo, prohlídkové okruhy kulturního dědictví.

Iniciativa určená pro kulturní instituce a organizace, Europa Nostra, Unesco, muzea, archeologická naleziště, veřejnost (zejména mládež).  Projekt usiluje o spolupráci s členskými státy EU a Evropskou Komisí (DG EAC).

Více na: www.eeas.europa.eu


Vytvořeno 14.8.2018 7:53:33 | přečteno 2845x | kveta.vitvarova